Dr. Magyar Zita
Intézményfenntartás, innováció
a szakképző intézményekben

 

Köszönöm szépen. Nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit monitoron innen és túl. A konferenciának a címe: Mit hoz a jövő?

Én úgy gondolom, hogy a szakképzésben a jövő már elkezdődött, ebben a tanévben. Annyi az új feladatunk, amelyet megalapoztak a jogszabályok, hogy ebben a tanévben gyakorlatilag már a jövővel kell foglalkoznunk.

 

Magyar1.png

Az első dián látható, hogy hivatalunknak, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalnak (NSZFH) hol van a helye, mi a szerepe és miben változott a feladatköre. A középirányítás és a fenntartás mellett jelentős államigazgatási feladatok is kerültek a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalhoz. Elvált a feladat megosztása az ITM két háttérintézménye között. A módszertani feladatok az Innovatív Képzéstámogató Központhoz kerültek és mindaz, ami középirányítási, államigazgatási feladatként jelentkezik az maradt, vagy újként az NSZFH-hoz került.

A szakképzési centrumok esetében változás, hogy már nemcsak az ITM fenntartásában vannak szakképzési centrumok, hanem az Agrárminisztérium intézményei is szakképzési centrumokba szerveződtek. Hivatalunk az ITM-hez tartozó szakképzési centrumok esetében fenntartói és államigazgatási feladatokat, míg a többi centrum, illetve technikum és szakképző intézmény esetében kizárólag államigazgatási feladatokat lát el. Ilyen államigazgatási feladat például, amivel nagyon sokat dolgoztak a kollégák, a SZIR működése. Az Oktatási Hivatal elnökének előadásában több mindent is hallhattak a KIR-ről, amelytől elválik a szakképzési információs rendszer, a SZIR. A SZIR-t 2020 szeptemberétől a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kezeli. Ezúton is szeretném még egyszer kérni az önök segítségét, támogatását. Hivatalunk akkor tudja jól kezelni a SZIR-t, ha a felhasználók, helyi szinten valóban naprakész, valós adatokkal töltik azt fel. Ezúton is nagyon köszönöm mindenkinek, aki az iskolában megtett mindent azért, hogy – a Kréta rendszeren keresztül – a SZIR valóban jól működjön, pontosak legyenek mindazok az adatok, amelyekre szükségünk van ahhoz, hogy a tanulók valóban megkapják a családi pótlékot, a TB támogatást, illetve az ösztöndíjat.

 

Magyar2.png

Az idei évben először fizettünk valamennyi kilencedik és tizenharmadik évfolyamos tanulónak a szakképzésben ösztöndíjat. Az ösztöndíjak első alkalommal az elmúlt héten kerültek kifizetésre. Látjuk azt, hogy vannak tanulók, akik jogosultak, de még nem kapták meg ösztöndíjukat. Ez leginkább abból adódik, hogy sajnos a számlaszámot volt, akinek nem sikerült jól megadnia.

 

Magyar3.png

Az idei évben több diák iratkozott be a szakképző intézményeinkbe, a technikumba, illetve a szakképző iskolákba. Helyettes államtitkár asszony is kivetítette az előző ábrát, amely a szakképzést mint karriert kívánja bemutatni, illetve magát a szakképzés rendszerét szemlélteti az önök számára. Ami miatt én is úgy gondoltam, hogy ki kell vetítenem ezt az ábrát, az a pályaorientációs mérés.

Mind az intézmények – az iskolák, a szakképzési centrumok –, mind az ITM háttérintézményei és maga a minisztérium is, mindent megtesz annak érdekében, hogy a tanulók valós információkkal rendelkezzenek arról, hogy ha a szakképzésbe kívánnak tovább tanulni, akkor milyen életút, milyen karrier vár rájuk.

 

Magyar4.png

Ennek a folyamatnak egy fontos lépése a pályaorientációs mérés, amelyet az Oktatási Hivatal végez. Rengeteg pályaorientációs programmal készültünk az idei tanévben is, de a járvány nagyon sok mindent felülírt, és felül is ír majd, ezt most már biztosan látjuk. Próbálunk a digitális térben minél több tanulót, minél több pedagógust, általános iskolai tanárt, igazgatót elérni, annak érdekében, hogy a diákok valós választás elé kerülhessenek. Nagyon köszönöm a kollégáknak az erőfeszítéseiket.

Az ösztöndíj támogatja mind a tanulót, mind pedig a családját, annak érdekében hogy valóban a tanulásra fordíthassa figyelmét, de az ösztöndíj most a digitális térben történő eligazodáskor, a digitális eszközök megvásárlásához is jelentősen hozzájárulhat.

A következő tanévtől az Apáczai-ösztöndíj a szociális helyzetet és tanulmányi eredményt is figyelembe veszi. Erre a típusú ösztöndíjra pályázhatnak a tanulók, a pályázatot a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal fogja kiírni, és az elbírálás is Hivatalunkban történik. Az ösztöndíj kapcsán szót kell ejteni az egyszeri pályakezdési juttatásról is, amelyben az a tanuló részesülhet, aki sikeres szakmai vizsgát tett. Nem engedjük el a tanuló kezét akkor sem, amikor kikerül az intézményből, hanem segítjük őt azzal, hogy – a tanulmányi eredménytől függően – jelentős támogatást kap ahhoz, hogy a pályáján elindulhasson.

Ha pályaválasztásról van szó, akkor mindenképpen meg kell említenem a digitális közösségi alkotóműhelyeket, amelyek minden szakképzési centrumban létrejöttek a GINOP projektekhez kapcsolódóan.

 

Magyar5.png

A végzettség nélküli iskolaelhagyók számának csökkentése érdekében végzett tevékenységek keretében minden szakképzésbe érkező kilencedik évfolyamos tanulót mérünk (bemeneti mérés). A mérés során azt vizsgáljuk, hogy milyen kompetenciákkal érkeznek a tanulók az általános iskolából. A mérés digitálisan történik és nagy-nagy előnye, hogy nagyon hamar visszajelzést biztosít az eredményekről a kollégák számára. Az oktatók és az iskolák a mérést követő hónapban már információt kapnak arról, hogy egy-egy tanuló hogyan teljesített, melyek azok a hiányosságok, amelyekben a leginkább segítségre szorul, amelyek fejlesztésére kiscsoportos foglalkozásokon, iskolapszichológusok, fejlesztő pedagógusok bevonásával kaphatnak támogatást.

 

Magyar6.png

 

Magyar7.png

A diagram azt mutatja, hogy azok a tanulók, akiket 2019-ben mértünk, 2020 szeptemberében milyen eredményeket értek el. A mérés feldolgozásával már azt is látjuk, hogy azok a tanulók, akik részt vettek a fejlesztésben, jelentős javulást mutatnak. Különösen nagy a jelentősége az elért eredményeknek úgy, hogy a fejlesztések is digitális térben történtek a tavasz folyamán. Cél, hogy minden tanuló megtalálja a számára legmegfelelőbb utat a képzés során.

Magyar8.png

 

Magyar9.png

A végzettség nélküli iskolaelhagyók számának csökkentését segítheti, ha a KRÉTA rendszer ESL modulját minél többen és minél értőbben használjuk.

A rendszer az adatok feldolgozásával olyan visszajelzéseket ad számunkra, amelyekre a mindennapokban szükségünk van ahhoz, hogy egy kicsit másképp is lássuk tanulóinkat, ne csak az adott órán nyújtott teljesítményük alapján vonjunk le következtetéseket.

 

Magyar10.png

A szakképzés megújítására többféle aspektusból mutattam rá az előadásom során. A következő ábrán a tartalmi megújulás összefoglalását tekinthetik át.

A Szakképzési Innovációs Tanács és az Ágazati Készségtanácsok segítségével a nyárra elkészültek a képzési és kimeneti követelmények, a programtantervek és ez alapján készíthették el az intézmények a szakmai programjaikat.

 

Magyar11.png

A szakképzésbe nem csak a tanköteles diákokat, de a felnőtteket is várjuk. Kit azért, hogy megtanuljon egy szakmát, kit azért, hogy a már meglévő szakmája mellé újat tanuljon. A szakma oktatását, amely ágazati alapoktatásból, majd az ágazati alapvizsgát követően szakirányú oktatásból áll, a felnőttek számára is a szakképző intézmények végezhetik. Fontos, hogy a szakképző intézmények a szakmai képzésben felnőttképzőként is részt vehetnek.

Magyar12.png

 

Mivel a felnőttek többsége – akár a felnőttképzésben, akár a szakképzésben vesz részt – már munka mellett végzi a szakmai képzést, tanulja a szakmát, ezért rendkívül lényeges, hogy rugalmasságot biztosítsunk számukra. Ez történhet egyéni képzési utakkal, adott esetben a képzés idejének rövidítésével. A hatékonyság érdekében meg kell próbálkoznunk egy teljesen új dologgal: a gyakorlatok során heterogén csoportok kialakításával, amivel még csak próbálkozunk, de bízom benne, hogy minél több intézmény vállalja fel ezt, és lesz benne nagy-nagy sikerélménye. A tavasz folyamán szükség volt arra, hogy online térben is eljussunk a tanulókhoz. Ebben kívánt segíteni a szakképzési tananyagtár.

 

Magyar13.png

A 2020 októberi számok láthatók a fenti dián, heti kigyűjtésben, ami jól mutatja, hogy a tananyagok köre jelenleg is bővül az oktatók segítségével.