Sipos Imre

A módosított Nat-nak megfelelő tankönyvfejlesztés

Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a konferencia résztvevőit!

Egyben köszönet a szervezőknek, hogy idén ismét – ha nem is Hajdúszoboszlón, de – sikerült ezt a konferenciát megszervezni. Bizonyosan egy kiemelt feladat volt.

Az előadásomban, ahogy ezt a felvezetésben már hallhatták, tartalomfejlesztésről, a tartalomszabályozás kérdéseiről, a tankönyvfejlesztésről, a tankönyvekről, a papír alapú tankönyvekről, az SNI, illetve a nemzetiségi területet érintő tankönyvfejlesztésről, valamint az okostankönyvekről fogok szólni. Remélem, nem veszik rossz néven, hogy a Mit hoz a jövő? címszóval elnevezett konferencián én a hagyományos taneszközökről, a papír alapú taneszközökről is szólok majd.

A januárban megjelent kormányrendelet, amely a Nemzeti alaptanterv módosításáról szólt, egyéb fontos szabályozást is hozott a tartalomszabályozás tekintetében, nevezetesen hatályon kívül helyezett tartalomszabályozókat, irányelveket, amelyeket az intézményeknek a belső szabályzataik elkészítésénél fel kellett használni. Ilymódon kiemelt szerep hárult e tekintetben is az Oktatási Hivatal portáljára, amit a tisztelt érdeklődők nyilván nagyon jól ismernek nagyon sok területről, de a tavasz és a nyár során egy újabb nagy szolgáltatását kellett kialakítanunk az Oktatási Hivatal portáljának, ez pedig a tartalomszabályozás közzététele. Hisz a tartalomszabályozó eszközök esetében, a korábbi miniszteri rendeleti szabályozástól arra a megoldásra tértek át, hogy a miniszter közzéteszi ezeket a szabályozó dokumentumokat. Ennek a közzétételének adott teret egy Kerettantervek csempén az Oktatási Hivatal honlapja. Értelemszerűen ketté kellett választani ezeket a szabályozóeszközöket, tehát azokon az évfolyamokon, amelyek még nem tértek át az új kerettantervekre a 2012-es Nat-hoz illeszkedő tantervek címszó alatt találják meg a még érvényes kerettanterveket, egyéb tartalomszabályozó eszközöket, amelyeket az iskolák használnak.

Értelemszerűen kialakítottunk egy, a 2020-as Nat-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók rovatot, amelyben a köznevelési törvény pedagógiai szakaszai szerint az 1-4., az 5-8. és így tovább évfolyamokra bontva találhatják meg azokat a kerettanterveket, amelyek hatályba léptek ez év szeptember 1-jétől.

Ugyancsak ezen a honlapon lehet megtalálni azokat a különböző irányelveket, kerettanterveket, szakmai programokat, módszertani ajánlásokat, amelyek segíthetik az iskolák saját szakmai programjainak összeállítását.

Felhívom a figyelmüket erről a Minta tanmenetek rovatra is, előadásomban fogok beszélni az új, a módosított Nat-hoz készített első, ötödik és kilencedik évfolyamos tankönyvekről, ezeknek a tankönyveknek mindegyikéhez úgynevezett minta tanmeneteket készítettek el a szerzők, a szerkesztők, és ezeket a minta tanmeneteket is el tudják érni ezeken a felületeken. Ajánlom figyelmükbe, hogy használják, hasznosítsák ezeket a tanmeneteket.

Ahogy az sokak számára ismert, 2019. december 1-jétől az Oktatási Hivatal felel az állami kiadású tankönyveknek a fejlesztéséért, ott erre egy önálló elnökhelyettesség jött létre. Így az Oktatási Hivatal hatáskörébe került közel 1600 darab tankönyvnek a gondozását, a fejlesztését, továbbá új tankönyvek fejlesztését a mi szervezeti egységünk, szervezeti egységeink látják el. De mindezen feladat mellett nyilván megmaradt az Oktatási Hivatalnak a tankönyv-akkreditációt lefolytató feladatköre is. A tankönyvjegyzéken, ebben a tanévben 52 kiadó 2907 tankönyve szerepel, ezek közül 1918 állami kiadású tankönyv. A különbözetet jellemzően idegen nyelvi könyvek és más olyan kiadványok adják, amelyeket más – nem állami – kiadók szerepeltetnek a jegyzéken. Nem az Oktatási Hivatal kiadásában megjelenő, de államinak minősülő könyvek körét pedig jellemzően a szakképzési tankönyvek teszik ki.

Nagyságrendileg a tankönyvrendelés adatát jól tükrözi, hogy a 4073 iskola 13 455 000 könyvet rendelt erre a tanévre. A tankönyvek szállítását a Könyvtárellátó nKft. (a Kello) végezte, ezáltal szintén kiemelt szerepet játszva a magyar oktatásügy tankönyvellátásában.

A hivatal honlapjáról és önállóan is elérhető a tankönyvkatalógus felülete. Ezt leginkább a tankönyvrendelési időszakban használják, vizsgálják a pedagógusok, hisz itt tudnak tájékozódni arról, hogy milyen új kiadványok jelentek meg, illetve a kiadványok létét itt tudják megkeresni iskolatípusra, évfolyamra, tantárgyra szűrve, vagy kiadói kód alapján is tudnak tankönyvféleségeket, tankönyvkiadványokat keresni ezen a felületen. A Covid alatt is követtük, követjük folyamatosan a hivatal honlapjának látogatottságát, ahol azt látjuk, hogy szerencsére a tankönyvkatalógust nem csak a rendelési időszakban, hanem bizony, most a Covid alatt is használták a kollégák, hisz itt a tankönyveink egy része, ahol jogilag ez lehetséges, PDF formátumban is megtalálható. Egy olyan időszakban, amikor a tanuló nem tud bemenni az iskolába, akkor ezek nem mindent pótlóan ugyan, de azért nyilván használhatók az oktatásban. Felhívnám a kedves kollégák figyelmét arra, hogy itt a tankönyvkatalóguson az egyes tankönyveknél szintén elhelyeztük a tanmeneteket mind az új Nat-os tankönyveknél, mind a nem Nat-os könyvnél is, még a korábbi OFI által készített hagyományos és úgynevezett rugalmas tanmenetek is megtalálhatók ezen a felületen.

Az a fejlesztés, amely a hivatalban a köznevelés tartalmi szabályzóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalom fejlesztés néven fut, egy EFOP-os projekt keretében zajlik több mint 4,3 milliárdos keretösszeggel, és ez a fejlesztés biztosít számos olyan lehetőséget számunkra, amellyel az intézmények számára szakmai támogatást tudunk nyújtani. Kiemelt feladatként érkezett a hivatalba az első, az ötödik és a kilencedik évfolyam számára készítendő tankönyveknek a megújítása. A rendelkezés 2020 januárjában látott napvilágot, hisz az előbb már általam említett rendelet is ekkor jelent meg, így ekkor kellett nagy erőkkel hozzáfognunk ahhoz, hogy az új Nat-nak megfelelő tankönyvfejlesztést megvalósítsuk. Ahogy azt a tisztelt érdeklődők tapasztalták, szeptember 1-jén ezek a könyvek ott voltak az iskolákban, ezért nagyon sokan, nagyon komoly munkát végeztek, ezúton is köszönet nekik.

Amellett, hogy ezek a tankönyvek papír alapon meg tudtak jelenni, azt is el tudtuk érni, hogy az 5–9. évfolyamon digitális formában is – a Nemzeti Köznevelési Portál felületén – már a megújított tankönyveket tudják használni, erről majd még fogok szólni egy másik dia kapcsán. A már említett tankönyvkatalóguson is el tudják természetesen érni ezeket a tankönyveket. Ezenkívül tanmenetek készültek a tankönyvekhez, és minden egyes tankönyvhöz annak használatát segítő prezentáció, vagy egy rövid videó készült a szerzők jóvoltából, amelyeket szintén megtalálhatnak a hivatal honlapján, szándékaink szerint ezzel is segítve a könyvek felhasználását.

Az 1., az 5.és a 9. évfolyamra 61 darab tankönyvféleség került kifejlesztésre, nagyjából évfolyamonként ugyanannyi. Ebben 11 darab olyan volt, amely előzmény nélküli könyv, tehát teljesen új fejlesztés vagy új tantárgy jelent meg a Nat-ban, a kerettantervben (például a Digitális kultúra, amelyhez teljesen új, zöldmezős beruházásként kellett tankönyvet fejleszteni). Aztán azonos arányban a korábbi kiadók könyvei közül az Apáczai Tankönyvkiadó, illetve a Nemzedékek Tudása Kiadó tankönyvsorozatai kerültek kiválasztásra és megújításra. 27 darab olyan könyv is van a palettán, amelyet az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet úgynevezett új generációs tankönyvként fejlesztett ki. Ezek az új generációs tankönyvek adják az A sorozatú tankönyvek bázisát, és a másik két kiadó korábbi könyvei pedig a B sorozatú tankönyvek bázisát, így találhatják meg a kedves kollégák ezeket a könyveket.

Van olyan tantárgy, amelynél egy tankönyv készült el, például az Etika, vagy a már említett Digitális kultúra, és vannak olyan munkafüzetek, feladatgyűjtemények, szöveggyűjtemények, amelyekből szintén nem készült külön mindkét tankönyvcsaládhoz, hanem egy, amely kiszolgálja mindkét tankönyvcsaládot. 134 kolléga vett részt ebben a tényleg nagyon nagy munkában, amely feladat eredményeként születtek meg ezek a tankönyvek, jellemzően tankönyvek, munkafüzetek, munkatankönyvek, és kerültek a jegyzékre, a tankönyvkatalógusba.

Jelenleg a másodikos, a hatodikos, a tizedikes évfolyamok tankönyvfejlesztése zajlik. A jelenlegi fejlesztésekre valamennyivel még nagyobb figyelmet, energiát tudunk fordítani, a másodikos, a hatodikos, a tizedikes tankönyveknél értelemszerűen ugyanazok a tankönyvcsaládok folytatódnak. Tehát ha az első évfolyamban megnyitottunk egy FI-s tankönyvcsaládot a régi jegyzékről, vagy megnyitottunk egy apáczais tankönyvcsaládot, nyilván ennek a tankönyvcsaládnak a folytatása, fejlesztése folytatódik. Ahol zöldmezős beruházást kellett folytatnunk, ott pedig teljesen új könyvnek a kifejlesztése zajlik folytatásként is. Összesen 85 darab tankönyvféleség, taneszközféleség készül most a hivatalban, itt is döntően tankönyvek, munkafüzetek.

Igyekszünk minél előbb tájékoztatni a kedves kollégákat a kora tavasz során a tankönyvrendelésről, hisz új kódszámokkal jönnek majd ki ismételten ezek a tankönyvek. Lesznek olyan tankönyvfejlesztések, különösen a természettudomány területén, ahol a Nat-nak, a kerettantervnek megfelelően összevont, két évfolyam összevont tananyagegységei jönnek ki, hogy az iskolák a helyi tanterv alapján ezzel saját igényük szerint tudjanak gazdálkodni, de a tavasz során erre vonatkozóan majd megadjuk a megfelelő tájékoztatást.

 

Sipos1.png

Ebben a projektben – párhuzamosan az új fejlesztéseinkkel – zajlik a sajátos nevelési igényű tanulók, illetve a nemzetiségi nyelven tanulók számára egy kiemelt program, az ide vonatkozó tankönyvfejlesztés is, több száz tankönyvnek a fejlesztésével. Talán e körben nem kell igazolnom azt, hogy miért is van arra óriási szükség, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók számára önállóan fejlesszünk tankönyveket, hisz ahogy ezt a táblázat is mutatja, gyakorlatilag – ha a teljes köznevelési számot nézzük, akkor – egy évfolyamnyi azon tanulóknak a száma, akik sajátos nevelési igényűek ma a magyar köznevelésben, és számukra készülnek ezek a kiadványok, amelyek döntő többsége már egyébként megtalálható a tankönyvkatalóguson, a tankönyvjegyzéken, tehát ezek mind-mind rendelhetők.

A fejlesztésnek három irányát tudjuk megkülönböztetni, kiemelni:

  • azon SNI-s tanulók, akik integráltan is nevelhetők, oktathatók, illetve
  • az enyhe mértékben sérült tanulók, illetve
  • a középsúlyosan sérült tanulók számára készített tankönyvek, taneszközök.

A fejlesztésben a hivatal munkatársai mellett különböző felsőoktatási intézményekből, szervezetekből negyven rangos gyógypedagógus segítette a munkánkat. Több ezer tördelt oldal készült már el ezen a területen.

Néhány fontos szempontot emelek ki ezekből a fejlesztésekből. A tankönyv borítóján semmi megkülönböztetést nem érzékelhetnek, hisz nem írtuk rá, hogy sajátos nevelési igényű tanulók számára készülő tankönyv, csak az égig érő fa szimbóluma jelenik meg az összes ilyen fejlesztésen. Törekedtünk arra, hogy vizuálisan látványos, érdekes, szerethető kiadványok legyenek. Valamilyen kedves névvel, címmel láttuk el ezeket a könyveket, az évfolyam, az ajánlás azért megvan rajta.

Fedezd fel a világot! vagy A hangok játéka vagy A zene titkos nyelve – érdekes és színes, fülnek is jól hangzó tankönyvcímek. Az új tantárgyaknak is készültek tankönyveink. Nagyon fontos volt, hogy ezeknél a fejlesztéseknél a szakembereknek szakmai igényeit tankönyvfejlesztési szempontból is lehetőleg kiszolgáljuk. Ez nem egy egyszerű feladat, hisz a sajátos nevelési igényű, különösen már a középsúlyos és enyhe fokú SNI esetén nyomda technikailag, kötészetileg olyan könyveket előállítani, melyek valóban praktikusak legyenek, valóban jól használhatóak legyenek, egy más jellegű feladat, mint mondjuk, a többségi oktatás számára egy ötödikes matematikakönyvnek az előállítása. Ezeket a technológiai fejlesztéseket, igényeket, a szakmai, gyógypedagógiai szakmai elvárásokkal összhangban sikerült kielégíteni. Nagyon sok fejlesztést teljesen speciálisan kellett megvalósítani, ilyen például a vizualitás készségfejlesztő hatása, szem-kéz koordináció, finommotorika fejlesztése, vagy a tevékenykedtetésnek egy nagyon jelentős kiemelése. Ehhez különböző matricás, kivágható, játékos eszközöknek a biztosítása a gyerekeknek. Vagy bármilyen szövegnek a lehető legegyszerűbb megjelenítése, képi ábrázolása, fotók és egyéb olyan segédeszközöknek a bevetése, amely szintén a megértést, a tanulást tudja segíteni. Komoly feladatnak tekintettük az SNI Játékház családnak a megtartását, továbbfejlesztését, ez egy nagyon népszerű tankönyvcsalád. Jelzem, hogy nem föltétlenül csak az SNI-s gyerekeknek rendelik ezt az iskolák, hanem egy jól bevált taneszköz. Ennek a továbbfejlesztése, használata is a későbbiekben is adott lesz az intézmények számára. És ahogy említettem, a tanulásban akadályozott középsúlyos készségfejlesztő iskolák számára is készültek, készülnek könyveink, ezekről láthatnak itt most szintén néhány fölvillantást. Például életvitelre, ellátásra, önállóságra vonatkozóan, a lehető legegyszerűbb képi és szöveges megjelenéssel adunk segítséget a gyerekeknek, pedagógusoknak, vagy magának a játéknak a felfedeztetését, örömét próbáljuk elvinni ezekhez a gyerekekhez. Ahogy már az előző fejlesztéseknél is jeleztem, itt is nagyon nagy figyelmet szenteltünk annak, hogy a szakmai elvárásokat lehetőleg nagyon jó technológiával szolgáljuk ki, valóban tartós, nem gyűrődő, nagyon jól használható, tisztítható, könnyen lapozható, ezeknek a gyerekeknek az igényeinek kapcsos gyűjteményben összeállított taneszközökkel próbáltunk segíteni, kedvezni.

Amit szintén ki kell emelnünk, ezek a nemzetiségek számára fejlesztett tankönyveink, ezeknek a tételszáma 160, ebből már 60 engedélyes, az összes többi pedig fejlesztés, engedélyezés alatt van.

Nem szeretnék visszamenni a hivatal, illetve az azt megelőző szervezetek azon útjához, ahogy a papír alapú tankönyvek fejlesztésétől napjainkra eljutottak a digitális tankönyvek világához, előadásom hátralévő 8,50 másodpercében erről kívánok beszélni. De azt azért mégiscsak említenem kell, hogy a hivatal, illetve annak jogelődjei egy komoly utat jártak be ezen a területen. Ilyen értelemben az egykori OFI – ha erről a szervezetről is megemlékezünk ezen a konferencián – fejlesztéseit nézve, a mai napra már a harmadik generációs digitális fejlesztéseivel tudunk előrukkolni, immár az Oktatási Hivatal szervezeti egységeként. Ebben a folyamatban a legjelentősebb fejlesztése az OFI-nak a Nemzeti Köznevelési Portál megálmodása, kifejlesztése volt, amelynek a fő szempontrendszere az volt, hogy lehetőleg egy biztonságosan, jól használható tankönyvi, digitális tankönyvi megoldást, támogatást tudjon nyújtani a pedagógusoknak. Azoknak is, akik belépő szinten vannak, akik számára egy mankó, egy segítség, bizonyos értelemben olyan, mint egy papír alapú tankönyv, tehát kifejezetten felhasználója egy okostankönyvnek, és azon pedagógusok számára is, akik akár saját tankönyvet, saját okostankönyvet, saját digitális kiegészítőket tudnak készíteni. Tehát a belépő szinttől a haladó szintig igyekeztünk mindenki számára egy olyan felépített, strukturált támogatást nyújtani, amely nagyon jól vizsgázott március 16. óta a magyar köznevelésben.

Mára elmondható, hogy mind szakmailag, mind tartalmilag a Nemzeti Köznevelési Portál jelentősen megújult, 85 digitális tankönyv található rajta, 5–12-ig évfolyamig valamennyi közismereti tankönyv feldolgozásra került. Közel húszezer digitális feladat, 1500 multimédiás segédanyag található a portálon, és a már említett szolgáltatását, hogy akár a legfölkészültebb pedagógusok saját anyagokat is fejleszthetnek rajta, tudja biztosítani azzal a szolgáltatásával, amelyet a tavasz során az Eszterházy Egyetem közreműködésével fejlesztettünk ki, ez pedig a regisztrációs lehetőség. Tehát alapszolgálgatásként bárki beléphet a portálra és használhatja annak szolgáltatásait, de regisztrációs lehetőség is van hozzá.

A módosított Nat-hoz az ötödik és kilencedik évfolyam könyveit, közismereti könyveit megújítottuk, itt is már az A sorozatú tankönyvekkel teljesen egyező okostankönyveket találhatnak a felhasználók. A tegnapi napon harmincnyolcezren látogatták a Nemzeti Köznevelési Portált. A digitális munkarend alatt pedig naponta száz–százhúszezer látogatója volt a Nemzeti Köznevelési Portálnak, tehát a portál felhasználása hál’ Isten jól megerősödött. A portál nyitó felületén a választásnál azt is ki kell vagy ki lehet önöknek választani, hogy SNI-s kínálatból vagy nem SNI-s kínálatból kívánnak tantárgyat választani, és aztán ha a tantárgy választása megtörtént, akkor az A sorozatú vagy korábbi, FI jelű tankönyveknek az okostankönyvi változatát lelhetik föl a portálon, és sok-sok beépített videóval, digitális feladattal, animációval tudják használni a tanórákon vagy az otthoni oktatás során ezeket az okostankönyveket. De csak a médiatár-keresőben, a feladattár-keresőben címszavakra, témákra rákeresve, különböző tananyagegységre rákeresve az órába beépítve, vagy épp otthoni feladatot kiadva a gyerekeknek is hasznosítható sok-sok szolgáltatása a Nemzeti Köznevelési Portálnak.

Jelenlegi fejlesztéseink között szerepel a harmadik–negyedik évfolyamosok számára készítendő, kicsit játékosabb kiegészítő eszközöket tartalmazó feladatgyűjtemény. Az első két évfolyam számára is szeretnénk megjelenni majd a Nemzeti Köznevelési Portálon fejlesztéssel, videókkal, animációkkal. Az okostankönyvek használata, böngészése során nyilván láthatják a kedves kollégák azt is, hogy bármely eszközön használható, hogy a már említett tananyagszerkesztővel van ellátva, és tényleg nagyon sok animációval, videóval, szimulációval ellátott, támogatóeszközöket használ.

A pedagógiai oktatási központokon keresztül a közeljövőben a megyei szaktanácsadói hálózatnak, szaktanácsadóknak tartunk továbbképzést a használatáról, a kínálatáról, illetve rajtuk keresztül valamennyi kedves pedagógus kollégát invitálok, hogy a POK-okon, a szaktanácsadókon keresztül majd csatlakozzon be ezekbe a képzéseinkbe. Az a tapasztalat, hogy akivel meg tudjuk ismertetni a portál szolgáltatásait, sőt egyáltalán a hivatal tankönyvi szolgáltatásait, kínálatait, az utána már bátrabban, magabiztosabban tudja használni ezeket az eszközöket.

A hivatal két kiemelt szolgáltatásáról szeretnék még szólni önöknek. Az egyik az Új Köznevelés folyóirat megjelentetése, életben tartása. Egy több mint százötven éves múltra visszatekintő lapról van szó, amelyet 2013-ban tudott a köznevelési államtitkárság megújítani, és aztán jelenleg az Oktatási Hivatalban tudjuk kiadni ezt a lapot, egyelőre online formában. Nagyon hasznos, fontos információkkal a linken tudják elérni. Javaslom, ajánlom, hogy nézzék meg ennek a folyóiratnak a kínálatát! Van egy önálló szerkesztőségünk, amely kiváló anyagokat tesz közzé ebben a folyóiratban.

A másik ilyen szolgáltatása az Oktatási Hivatalnak az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, amely megtartotta önálló arculatát, megtartotta könyvtári és múzeumi szolgáltatásait az Oktatási Hivatalban is. A pedagógiai múzeum ma Kelet-Közép-Európa legnagyobb oktatástörténeti gyűjteménye, tehát valóban egy óriási érték. Több évszázad iskolakultúrája és gyermekkori tárgyait beszéli el, mutatja be különböző múzeumpedagógiai foglalkozásokon. Kollégáim tárlatvezetéseket tartanak, városi sétákat tartanak, persze ha erre megvan a megfelelő lehetőség. Nem napjainkról beszélek, hanem bízom benne, hogy azért egy közeljövői célról. Illetve a könyvtárunkból is rengeteg kiadványhoz tudnak hozzájutni mind online formában, mind papír alapon.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, köszönöm szépen, hogy itt lehettem, további jó előadásokat, hasznos konferenciát kívánok önöknek, viszontlátásra!