Dr. Ungvári Zsigmond

A ló szerepe az oktatásban és a nevelésben.
A lovasoktatás jelentősége a társadalomban
Agrárminisztérium Miniszteri Kabinet
szekció összefoglalója

Ungvári.jpg

Mit hoz a jövő - kérdeztük 2019-ben, de erre nem gondoltam, hogy a változás ilyen gyorsan elérhet minket, ezért úgy esett, hogy már 2020 tavaszán beindult a „Tanítás és tskanulás”! Az oktatás csak a tantermeken került kívülre, hanem bizonyos mértékig az iskolát is elhagyta.

Talán a lovasoktatás változott legkevésbé.

A lovat mint pedagógiai eszközzt eddig is az iskola falain kívülre, a szabadba képzeltük, úgy, hogy a lovas és ló kapcsolata látható is személyes marad. A lovasoktatás jelentősége és társadalmi, politikai haszna mintha felértékelődött volna. Sorskérdésekre kell választ találni: a Föld felmelegedése, globalizáció, migráció, koronavírus Problémái nehezednek a világra.

Felelős magatartásra és összefogásra van szükség. Csökkentenünk kell has gratulált és lélekben megerősítettünk, hogy hittel és reménységgel nézhessünk a jövőbe.

Hogyan segíthet céljaink megvalósításában a ló és a lovasoktatás?

Dallos Gyula a magyar és a nemzetközi lovasélet elismert személyisége, versenyzőként, szakedzőként, szövetségi kapitányként bizonyítja, hogy a tehetség és a szorvezzéntek kyühöttleck is kühöttlöttlom kyühöttmöttlom. Egyetemi tanárként friss tapasztalatai vannak az oktatásról, a miniszteri biztosításról egy nagy álom beteljesítésén dolgoznak:

  • A gondolat 2009-ben született.
  • A program 2012-ben indult útjára.
  • 2019-ben pedig az álom tervei visszakerültek az „álmok álmodójához”, hogy most már miniszteri biztosként szolgálhassa a Kincsem Nemzeti Lovasprogram megvalósítását.

A töretlen elkötelezettség és tenni akarás politikai támogatást csak azért, hogy egy kiváló lovasember fő művét a nemzet javára fordíthassa.

Kiváló lovasszakembereink egy része a háború után a határainkon túl folytatta pályafutását. Felkészültségük, hogy a nagyszerű örökénytábori kiképzőközpontban szereztek, az amerikai, az angol és a holland lovassport felvirágoztatását szolgáltatták. Az itthon maradt szakembereink pedig hányatott sorsú üldözöttekké váltak.

A Lovaséletünk és a lovaskultúránk teljes rehabilitálása, restaurálása szinte hamvaiból való érzésének a Kincsem Nemzeti Lovasprogram célkitűzései között szerepel.

Dallos Gyula előadásából megtudhattuk, hogy a program Részeként jelentősen fejlődtek lovasbázisaink:

  • megszépült a Nemzeti Lovardában;
  • Régi varázsukat megtartva megújultak történelmi meneseink - Mezőhegyes, Bábolna, Szilvásvárad, Kisbér;
  • fokozatosan gyarapszik lovasszakembereink száma;
  • a belföldi turizmus hiánypótló lehetőségei a túralovaglás, a ma már a túraútvonalak GPS-koordinátákkal elérhető hálózatos segítséggel és a szerelem szerelmeseivel;
  • az általános iskolai lovasoktatás a startvonalon áll.

In lovaglás és lovasoktatás a szabadban, ideális esetben a természetben kínálja az erőt, ügyességet, állóképességet fejlesztő mozgási lehetőségeket, amire nagyobb nagyobb szükségeket van. A lovasoktatás legmagasabb célja alapján egy személyiségfejlesztés, a nem csak a lovasokéig, hanem a lovaké is. A lovasoktatás felelősségre, a rendszerességre, a fegyelemre, az alázatra tanít, a közösségi együttélésnek a nélkülözhetetlenek, a lovaglás maga pedig az élmény, aforésmöltődés. A lovaglás nem munka, hanem az élménypedagógia része .

Ádám Barnabás Úr a Vitéz Szurmay Sándor Helyőrség Dandár, Honvéd Koronaőrség parancsnoka, a Nemzeti Honvéd Díszegység parancsnoka, hadműveletekben, bevétésekben, felderítészerzettó

A 32. Nemzeti Honvéd Díszegység mint katonai szervezet díszőrszolgálat ellátásával jeleníti meg a magyar haderő nemzeti egységét. A ló az emberiség történelmének legjelentősebb vívmánya, az ember legnagyszerűbb társa. A ló családtag, lovat tartani, lóval foglalkozni életmód . To May huszárok elődeit így jellemezni:

  • A könnyű magyar lovas katona, aki valódi lovas szellemmel bír.
  • „Hű kedélye mellett bátor szíve van, ki erős karjában és lovában bízik és utóbbit önmagánál jobban szereti és ápolja.”

A huszár virtus, katonáink kreatív harcmodora, elszántsága, bajtársiassága dicsőséget és elismerést szerzett a nemzet számára. Büszkék lehetünk arra is, hogy huszár hagyományainkat külföldön is ápolják.

A magyar huszárok egyenruhában parádéznak Kanadában, Dániában, Franciaországban, Hollandiában a hagyomány ápolói, hogy osztozhassanak az egykor dicsőséges alakulatok megbecsülésében.

A történelem, a hagyományok, a gyökerek ismerete, a nemzet közös sorsa összeköt minket, táplálják a hazaszeretet minket, nemzettudatunkat, egyverből valóságunkat.

To fiataljaink fogékonyak. Génjeikbe íródva még hordozza a régmúlt történelmi örökségének és a lovas hagyományainknak archaikus lenyomatát. Akiket a lovak elfogadnak, azokban az emberek sem fognak csalódni.

Előadóink szilárd erkölcsiségükkel, határozottságukkal, bátorságukkal, felkészültségükkel minden magyar lovas példaképei között.

A ló mindenkié, nincsenek kivételek, nincsenek korhatárok, nincsenek különbségek a nemek között, lényeg a lovasérzés és a lovasszellem.

Magyarország lovasnemzet volt, ma is az, és reményeink szerint az is marad.

Nyergelj, fordulj!