Kónyáné Tóth Mária, Molnár Csaba

Előszó

 image009.jpg

 image010.jpg


Tisztelt Olvasó!

Idén 25. alkalommal találkoztak az oktatási szakemberek – ismét – Egerben az Országos Közoktatási és Szakképzési Szakértői Konferencián. Eljöttek az érdeklődő pedagógusok, oktatók, szakértők, szaktanácsadók, intézményvezetők, intézményfenntartók, szakpolitikusok, felsőoktatási szakemberek, oktatáskutatók azért, hogy megvitassák a tapasztalatokat, beszámoljanak a fejlesztések eredményeiről, körbejárják az előttünk álló feladatokat, bemutassák az innovatív eszközöket, módszereket, s felvázolják milyen változások várhatók és szükségesek ahhoz, hogy a magyar köznevelés és szakképzés eredményes legyen!

Ebben az évben is sokan érdeklődtek rendezvényünk iránt.

Jövőkép 25 év tapasztalata alapján

XXV. Országos Közoktatási és Szakképzési Szakértői Konferencia

image002.png

Hunguest Hotel Eger & Park – 3300 Eger, Szálloda út 1–3.

2023. november 7–9.

A konferencia célkitűzése, a személyes találkozás öröme, az élmény- és tapasztalatcsere, a kapcsolatépítés lehetősége változatlanul nagy vonzerő a résztvevők, a közreműködők és az előadók számára.

A konferencia bemutatása

Általános célok a hagyományoknak megfelelően:

 • A résztvevők megismerjék a köznevelés, a szakképzés előtt álló feladatokat, az ágazati irányítás terveit, szándékait, fejlesztési elképzeléseit az oktatás eredményességének és minőségének biztosítása érdekében.
 • Az intézmények segítséget kapjanak ahhoz, hogy felkészülhessenek a köznevelési és a szakképzési rendszert érintő aktuális változásokra, intézkedésekre.
 • Áttekinthessük az Európai Unió által finanszírozott, a nevelési-oktatási rendszert érintő fejlesztési projekteket, valamint a fejlesztési irányokat, tudományos eredményeket.
 • Erősödjék a párbeszéd az oktatáspolitikusok, az oktatási szakemberek, valamint az intézmények, a szakértők, a szakmai szervezetek között.

A szervezők további célkitűzése, hogy a résztvevők megismerjék a köznevelés, a szakképzés, a felsőoktatás és a felnőttképzés új irányait, a technológiai kihívásokat, az infokommunikációs és tartalmi változásoknak való megfelelés indukálta változásokat, intézkedéseket, szakmai véleményeket, tapasztalatokat, amelyek segítséget nyújtanak számukra a 2023/24-es tanév feladatainak elvégzéséhez. Megismerjék továbbá a korszerű oktatásfejlesztési terveket, irányokat annak érdekében, hogy a magyar fiatalok felkészüljenek a felsőoktatás és a munkaerőpiac kihívásaira, és egy egész életre szóló értékrendet, iránytűt kapjanak az oktatási rendszertől a változó világban való eligazodáshoz.

A konferencia rendezvényei:

 • plenáris előadások,
 • kerekasztal-beszélgetések,
 • szekciók,
 • szakmai kiállítások,
 • bemutató foglalkozások, workshopok,
 • jubileumi ünnepség,
 • kulturális és szabadidős rendezvények.

Programok:

 • A konferencia nyitó napjának plenáris előadói döntően az oktatási ágazat (köznevelés, szakképzés) vezetői voltak, akik ismertették az eredményeket, az ágazati irányítás szándékait, fejlesztési elképzeléseit. A vacsora előtti blokkban egy jubileumi visszaemlékezés keretében az elmúlt 25 év meghatározó előadóin, szereplőin keresztül idéztük fel a konferenciasorozatot.
 • A második és a harmadik napon neves szakemberek, kutatók, projektvezetők plenáris előadásait hallgathattuk meg, melyekkel – reményeink szerint – kollégáink szakmai megerősítést, iránymutatást kaptak ahhoz, hogy továbbra is szívvel-lélekkel, céltudatosan, a társadalmi-gazdasági elvárásoknak és az új kihívásoknak megfelelve oktassák-neveljék-irányítsák a felnövekvő generációt. Mindkét napon volt 1-1 kerekasztal-beszélgetés, melyek témái:
 • az oktatás/szakképzés egyes területeinek áttekintése, a tapasztalatok megbeszélése, a folytatás lehetséges irányainak felvázolása;
 • a mesterséges intelligencia oktatásra gyakorolt hatásának bemutatása, megbeszélése.
 • A szekciókban, a workshopokon és a kiállításokon a szakemberek bemutatták, hogy az elmúlt években elindult hazai és európai uniós forrásból megvalósuló projektek fejlesztései hol tartanak, milyen eredményeket hoztak, milyen tartalmi és szervezeti változásokat indukáltak. Ízelítőt kaptunk továbbá az oktatásban használható/használandó technikai újdonságokról, az innovatív pedagógiai módszerekről és a jó gyakorlatokról, a következő évek kihívásairól.
 • Szabadidős és kulturális programok:
 • első nap este 19:30 órától színházi előadás volt a Hunguest Hotel Eger & Parktól kb. 5 perc sétányira lévő Gárdonyi Géza Színházban;
 • második nap este műsoros díszvacsora volt a Hunguest Hotel Eger & Parkban.

Részvétel:

 • A résztvevők száma évről-évre növekszik, az elmúlt években jellemzően 1000–1200 fő vett részt a rendezvényen. A konferencián történő részvétel – a szállás és étkezés kivételével – térítésmentes. Számos intézmény, szervezet, minisztérium együttműködésével valósul meg a plenáris előadások, szekciók, workshopok, szakmai kiállítások, kulturális rendezvények összetett programja. Köszönjük az együttműködést!

Kiadvány:

 • Az elhangzott előadásokat, vitaindítókat, a szekcióvezetők összefoglalóit, a konferencián készült fotókat minden évben egy kiadványban jelentetjük meg, melyet eljuttatunk az előadóknak, résztvevőknek és mindazon intézményeknek, melyek közvetlen kapcsolatban állnak a köznevelés, a szakképzés, a felsőoktatás irányításával, koordinálásával.
 • Fontos cél volt továbbá, hogy akik személyesen nem tudtak részt venni a rendezvényen, tájékoztatást kapjanak a konferencián elhangzottakról. A jubileumi 20. konferenciára elkészítettük a kötetek digitalizált változatát, és közkinccsé, mindenki számára elérhetővé tettük. A kiadvany.suliszerviz.com oldalon egy rövid bevezető után tekinthetők meg az egyes évek kiadványai. Több szempont szerint kereshetők a gyűjtemény anyagában a különböző tartalmak.
 • Néhány év óta a plenáris előadások videofelvételei is megtekinthetők, idén a kerekasztal-beszélgetések és a szekciók videóit is láthatják az érdeklődők.

Visszajelzések kezelése

A konferencia szervezői számára fontos követelmény, hogy a résztvevők visszajelzései alapján folyamatosan fejlesszék a szolgáltatásokat:

 • a szakmai programok kínálatának bővítése (például szekciók, kiállítók számának növelése);
 • a felhasználók számának növelése (nincs regisztrációs díj, az előadások online elérhetők);
 • figyelem az energiahatékonyság szempontjaira (online jelentkezés és nincs postázás);
 • környezettudatosság (például Covid19-világjárvány idején online konferencia);
 • fenntarthatóság (hozzájárulás a minőségi oktatás megvalósításához).

Idén egy mobilapplikáció segítségével valósítottuk meg a résztvevők tájékoztatását, együttműködését. A rendezvénytámogató rendszer alkalmazása a szervezők, résztvevők, közreműködők és támogatók számára újszerű, interaktív, számos kényelmi funkciót felvonultató, aktív részvételt biztosító lehetőséget teremt. Valós idejű elérhetőséget nyújt a résztvevők, a közreműködők és a rendezvény szervezői részére, ezáltal emelve az esemény színvonalát és megítélését. Idén idő hiányában még nem sikerült minden szolgáltatást bemutatnunk, de a következő évtől igyekszünk ezt maximálisan megtenni.

Regisztráció

Ebben az évben is több intézmény, szervezet együttműködésével, segítségével valósítottuk meg a konferencia szakmai programját, ezért a részvételhez idén sem kellett regisztrációs díjat fizetniük a kollégáknak! A konferencián való részvétel tehát ingyenes volt, de előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztráció a konferencia jelentkezési felületén, a konferencia.suliszerviz.com oldalon történt.

Programterv

Az aktuális programtervet a suliszerviz.com oldalon és az applikációban tekinthették meg az érdeklődők.

Igazolás

A résztvevőknek – amennyiben erre igényt tartottak – igazolást állítottunk ki a konferencián történt részvételről, mely beszámítható a hétévenkénti kötelező továbbképzés teljesítésébe. Ennek igénylése szintén online módon, a felületen keresztül történt. A megadott adatok alapján az igazolást elkészítettük, amelyet a rendezvényt követően a felületről tölthettek le a résztvevők.

A konferencia rendezője és szervezője

Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda Kft. és Suliszerviz Pedagógiai Intézet

4029 Debrecen, Pacsirta u. 12.

Őszintén reméljük, hogy a konferencia programja azzal a szakmai tartalommal és neves előadókkal valósult meg, melyet az elmúlt 24 évben megszokhattak a résztvevők, s amellyel az érdeklődők segítséget kaptak további munkájukhoz. Köszönjük az érdeklődést, a részvételt 2023. november 7-étől 9-éig Egerben, a XXV. Országos Közoktatási és Szakképzési Szakértői Konferencián!

Díj

Az elmúlt negyedszázad tapasztalatai – az előadók és a résztvevők visszajelzései – alapján a rendezők megpályázták az Érték és Minőség Nagydíjat.

A kitüntető címet azon termékek, szolgáltatások, gazdasági szervezetek kaphatják elismerésként, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt és kiemelten fontosnak tartják az egyetemlegesen jó minőségű termékek előállítását, illetve a magas színvonalú szolgáltatások nyújtását. Az idei pályázati év mottója Deák Ferenc ismert gondolata: „Magyarországot nem uszító gondolatokkal nyugtalanítva, hanem köznapi, hasznos jólétet gyarapító tettek sorával kell szeretni.”

Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa

image003.png

Mindannyiunk örömére 2023-ban az Országos Közoktatási és Szakképzési Szakértői Konferencia elnyerte az

„Érték és Minőség Nagydíj”-at,

a Kiíró Tanács által alapított különdíjak közül az

„Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Ifjúságért Nívódíj”-at,

valamint a különböző szervezetek által felajánlott különdíjak egyikét, a

„Farkas Bertalan Oktatási és Módszertani Központ Különdíj”-át.

image004.jpg

Nagy megtiszteltetést jelentenek ezek a díjak a közoktatás/köznevelés és a szakképzés irányítói, valamint résztvevői számára, és büszkék vagyunk mi szervezők is, hogy a több évtizedes munkánkat sokan elismerik, eredményként értékelik. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatának küldetését magunkénak is érezve – „Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy ellenőrzött, tanúsított minőséget jelent, egyben megtestesíti, kifejezi Magyarország tiszteletét és elkötelezettségét a valódi értékek iránt.” – aktív, az eddigiekhez hasonló szerepet vállalunk a következő évek konferenciáinak szervezésében.

Jubileumi ünnepség

A konferenciasorozat sikeréhez nagyon sokan hozzájárultak: kiállítók, projektek, együttműködő partnerek, minisztériumok és természetesen a pedagógusok, a rendezvények résztvevői. Célunk, hogy a magyar oktatás színvonalas, sikeres legyen, hogy a felnövekvő generáció megkaphassa mindazt a tudást, irányultságot, jólneveltséget, amelynek birtokában – felnőttként – hasznos, aktív állampolgárokká válhatnak, segítve Magyarország előrehaladását.

Mindenkinek köszönjük, és szívből gratulálunk ahhoz, hogy az Országos Közoktatási és Szakképzési Szakértői Konferencia kiérdemelte az Érték és Minőség Nagydíjat!

Legtöbbet szereplő szakmai előadók:

 • Dr. Aáry-Tamás Lajos
 • Bajor Péter
 • Bella Tibor
 • Brassói Sándor
 • † Prof. Dr. Csapó Benő
 • Prof. Dr. Csépe Valéria
 • Hajnal Gabriella
 • Iszák Tibor
 • Jurecz Emil
 • Kapcsáné Németi Júlia
 • Dr. habil. Kaposi József
 • † Kovács Istvánné
 • Könczöl Tamás
 • Dr. habil. Köpeczi-Bócz Tamás
 • Dr. Magyar Zita
 • Mandák Csaba
 • Dr. Maruzsa Zoltán
 • Merklné Kálvin Mária
 • Nagy Regina
 • Petránné Képes Gizella
 • Dr. Polonkai Mária
 • Pongrácz László
 • Pósfai Péter
 • Pölöskei Gáborné
 • Sipos Imre
 • Szabó Imre
 • Szalay Sándor
 • Dr. Szenes György

Kulturális szereplők:

 • Fazekas László
 • Komiszár János
 • Sütő Band Zenekar
 • Valcer Táncstúdió

Szervezők, szakmai támogatók:

 • Dr. Aáry-Tamás Lajos
 • Dr. Charaf Hassan
 • Dallos Gyula
 • Juhász Sándorné
 • Dr. Polonkai Mária
 • Sárik Zoltán
 • Schanda Tamás
 • Szalay Sándor
 • Dr. Szenes György

Segítők:

 • Dremák Albert
 • Litográfia Nyomda
 • Szabó Nándor
 • Komiszár János
 • Kulcsár Béla
 • Molnár Attila

Szakmai szervezetek:

 • Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete (ISZE)
 • Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete (KÖSZOE)
 • Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ)

Határon túli pedagógus szövetségek:

 • Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége (KSZ, At)
 • Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete (AMAPED, At)
 • Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete (ÉMPE, Ser)
 • Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF, Ho)
 • Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ, Ukr)
 • Muravidéki Pedagógusok Egyesülete (MPE, Slo)
 • Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ, Ro)
 • Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ, Sk)
 • Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (VMPE, Ser)

A diáktárlat rendezői:

 • Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár
 • Nova Humana Egyesület
 • Suliszerviz Pedagógiai Intézet

A konferencia szervezői, rendezői:

 • Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda Kft.
 • Suliszerviz Pedagógiai Intézet

Minisztériumok:

 • Agrárminisztérium
 • Belügyminisztérium
 • Emberi Erőforrások Minisztériuma
 • Honvédelmi Minisztérium
 • Innovációs és Technológiai Minisztérium
 • Kulturális és Innovációs Minisztérium
 • Nemzetgazdasági Minisztérium
 • Nemzeti Erőforrás Minisztérium
 • Oktatási és Kulturális Minisztérium
 • Oktatási Minisztérium

Kiállítók:

 • Abacusan Stúdió Oktatásszervező Nonprofit Kft.
 • Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft.
 • Balázs-Diák Kft.
 • Cartographia Tankönyvkiadó Kft.
 • Complex Kiadó Kft.
 • CubiTeam Kft.
 • Darts Matek Kft.
 • Deák és Társa Kft.
 • Debreceni Nyelviskola Kft.
 • Dell Magyarország Kft.
 • Digitális Tananyag Kft.
 • Dinasztia Tankönyvkiadó Kft.
 • EdTech Magyarország Kft. (Alkotó Magyarország, CraftUnique, Edu&Fun, Makerspace, Makers Red Box)
 • Faludi Gabriella
 • H-Didakt Kft.
 • KOGNITIV Hungary Kft.
 • Magyarországi Református Egyház Református Tananyagfejlesztő Csoport
 • Meló-Diák Taneszközcentrum Kft.
 • Móra-BOOKR Kids Kft.
 • Műszaki Könyvkiadó Kft.
 • Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.
 • Pedellus Tankönyvkiadó Kft.
 • PontVelem Nonprofit Kft. (MOBIDIK – Mobil Digitális Iskola)
 • Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.
 • Racionet Zrt.
 • Stiefel Magyarország Kft.
 • Study Guard Bt.

Együttműködő partnerek, projektek:

 • Comenius 2000 Programiroda
 • Digitális Jólét Nonprofit Kft. (DJP, DPMK)
 • Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ; suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht.)
 • Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET)
 • Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE)
 • Innovatív Képzéstámogató Központ (IKK)
 • Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KK)
 • Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ)
 • Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ)
 • Nemzeti Pedagógus Kar (NPK)
 • Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZI, NSZFI, NSZFH)
 • Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft., Új Nemzedék Központ (NTK, ÚNK)
 • Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI)
 • Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT)
 • Oktatási Hivatal (OKÉV, OH)
 • Oktatási Jogok Biztosának Hivatala
 • Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága (OMAI)
 • Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI)
 • Pénziránytű Alapítvány
 • Szakképzési Centrumok (Berettyóújfalui, Debreceni, Heves Megyei, Nyíregyházi)
 • Tankerületi Központok (Berettyóújfalui, Debreceni, Egri)
 • Tempus Közalapítvány
 • Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI)
 • UNI-V-ARTS Konzorcium

Azoknak a magánszemélyeknek, civil szervezeteknek, szolgáltatóknak, akik sokszor (legalább tíz alkalommal) és sokat tettek azért, hogy a konferenciasorozat célkitűzései megvalósuljanak, egy trófea, egy díszoklevél és egy jubileumi kötet átadásával köszöntük meg a közreműködést:

image005.jpg

 • Dr. Aáry-Tamás Lajos
 • Bajor Péter
 • Bella Tibor
 • Brassói Sándor
 • Dr. Charaf Hassan
 • Prof. Dr. Csépe Valéria
 • Dallos Gyula
 • Hajnal Gabriella
 • Iszák Tibor
 • Juhász Sándorné
 • Jurecz Emil
 • Kapcsáné Németi Júlia
 • Dr. habil. Kaposi József
 • Könczöl Tamás
 • Dr. habil. Köpeczi-Bócz Tamásimage007.png
 • Dr. Magyar Zita
 • Mandák Csaba
 • Dr. Maruzsa Zoltán
 • Merklné Kálvin Mária
 • Nagy Regina
 • Petránné Képes Gizella
 • Dr. Polonkai Mária
 • Pongrácz László
 • Pósfai Péter
 • Pölöskei Gáborné
 • Sárik Zoltán
 • Schanda Tamás
 • image008.jpgSipos Imre
 • Szabó Imre
 • Szalay Sándor
 • Dr. Szenes György
 • Fazekas László
 • Sütő Band Zenekar
 • Valcer Táncstúdió
 • Dremák Albert
 • Komiszár János
 • Kulcsár Béla
 • Litográfia Nyomda
 • Molnár Attila
 • Szabó Nándor
 • Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete (ISZE)
 • Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete (KÖSZOE)
 • Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ)
 • Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége (KSZ, At)
 • Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete (AMAPED, At)
 • Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete (ÉMPE, Ser)
 • Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF, Ho)
 • Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ, Ukr)
 • Muravidéki Pedagógusok Egyesülete (MPE, Slo)
 • Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ, Ro)
 • Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ, Sk)
 • Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (VMPE, Ser)
 • Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda Kft.
 • Suliszerviz Pedagógiai Intézet
 • Kónya István
 • Dr. Kónya Judit
 • Dr. Kónya Bálint
 • Molnárné Mocsár Edit
 • Kalkan Krisztina
 • Boros-Molnár Anikó

Statisztika

Év

Résztvevők száma

Plenáris
előadások száma

Szekciók száma

Workshopok száma

Együttműködő partnerek száma

Kiállítók száma

Általános elégedettség

1999.

406

7

7

 

9

11

93,10%

2000.

382

8

9

 

7

11

92,00%

2001.

491

11

8

 

3

9

90,80%

2002.

473

10

7

 

6

8

93,33%

2003.

404

13

7

 

2

13

94,00%

2004.

401

14

6

 

2

6

95,00%

2005.

301

11

8

 

2

11

95,56%

2006.

274

17

7

 

1

9

93,75%

2007.

246

18

4

 

2

7

92,22%

2008.

330

16

5

 

1

18

92,31%

2009.

250

16

5

 

1

11

96,00%

2010.

431

15

5

 

1

9

77,93%

2011.

394

19

5

 

1

11

93,04%

2012.

420

21

7

 

2

11

97,33%

2013.

768

21

9

 

6

11

88,18%

2014.

951

21

10

 

6

11

87,02%

2015.

957

23

9

 

9

5

80,00%

2016.

1024

23

9

10

11

11

93,68%

2017.

1089

19

14

12

13

23

95,56%

2018.

1190

23

13

39

19

49

91,63%

2019.

1274

31

14

46

25

28

91,78%

2020.

1013

29

14

 

20

17

91,69%

2021.

934

28

13

5

26

26

95,45%

2022.

1015

34

14

8

34

31

94,23%

2023.

1035

28

11

11

60

34

96,63%

Az idei konferencia résztvevőiről, együttműködő partnereiről néhány statisztikai adat:

 • Regisztráció, részvétel:

- összesen 1155 fő,

- nő 746 fő,

- férfi 409 fő,

- a jelenléti ívet aláírta 956 fő.

Összesen 90 szakmai program (plenáris előadás, kerekasztal-beszélgetés, szekciófoglalkozás, workshop) valósult meg:

 • köszöntő, nyitó, záró 4 db,
 • plenáris előadások száma 28 db,
 • kerekasztal-beszélgetések száma 2 db,
 • szekciók száma 11 db,
 • szekciófoglalkozások száma (45 perces) 44 db,
 • workshopok száma 11 db,
 • kulturális, szórakoztató, (esti) szakmai programok száma 3 db,
 • kiállítások száma 34 db,
 • projektek száma 11 db,
 • együttműködő partnerek száma 60 szervezet.

Szakmai előadók száma (van olyan előadó, aki többször adott elő, van olyan szekciófoglalkozás, amelyen több előadó is szerepelt):

 • plenáris előadó 31 fő,
 • levezető elnök 3 fő,
 • kerekasztal-beszélgetők 12 fő,
 • szekcióvezető 11 fő,
 • szekcióbeli előadó 76 fő,
 • workshop előadó 9 fő,
 • kulturális, szórakoztató, (esti) szakmai programon előadó 68 fő,
 • diáktárlaton közreműködő 8 fő,
 • kulturális csoport 4 csoport.

A regisztráltak, jelentkezők, közreműködők száma intézménytípus szerinti megoszlásban:

 • gazdasági társaság 125 fő
 • általános iskola 98 fő
 • összetett intézmény 83 fő
 • óvoda 72 fő
 • szakképző intézmény (SZC) 59 fő
 • felsőoktatási intézmény 58 fő
 • nyugdíjas 52 fő
 • Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) 50 fő
 • határon túlról 49 fő
 • szakképzési centrumok (SZC) 45 fő
 • tankerületi központok (TK) 44 fő
 • egyéb fenntartó (önkormányzat, egyház, alapítvány, …) 28 fő
 • gimnázium 25 fő
 • általános iskola és alapfokú művészetoktatási intézmény 21 fő
 • egyesület, alapítvány, közalapítvány 20 fő
 • Oktatási Hivatal (OH) 17 fő
 • szakképző intézmény (nem SZC) 16 fő
 • Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) 15 fő
 • Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. (CSBO) 12 fő
 • pedagógiai szakszolgálat 12 fő
 • nem állami/önkormányzati/egyházi oktatási intézmény 9 fő
 • Innovatív Képzéstámogató Központ (IKK) 9 fő
 • Tempus Közalapítvány 8 fő
 • alapfokú művészetoktatási intézmény (AMI) 7 fő
 • Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) 7 fő
 • egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény (EGYMI) 6 fő
 • nonprofit kft. 6 fő
 • pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény (pedagógiai intézet) 6 fő
 • Felnőttképzők Szövetsége (FVSZ) 5 fő
 • Klebelsberg Központ (KK) 5 fő
 • kollégium 5 fő
 • Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) 5 fő
 • Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) 5 fő
 • pedagógiai oktatási központok (OH POK) 5 fő
 • egyéb (vagy nem jelölte) 4 fő
 • Mathias Corvinus Collégium (MCC) 4 fő
 • Pénziránytű Alapítvány 4 fő
 • Belügyminisztérium (BM) 3 fő
 • egyéni vállalkozó 3 fő
 • Köznevelési Szakértők Egyesülete (KÖSZOE) 3 fő
 • KTI Közlekedéstudományi Intézet 3 fő
 • Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) 3 fő
 • művészeti intézmény, iskola, zeneiskola 3 fő
 • Hermann Ottó Intézet 2 fő
 • Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete (ISZE) 2 fő
 • kulturális intézmény 2 fő
 • Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) 2 fő
 • Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2 fő
 • Sándor-palota 2 fő
 • Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (TEF) 2 fő
 • (általános) művelődési központ 1 fő
 • Honvédelmi Minisztérium (HM) 1 fő

A konferencia kiállítói:

 • Alapítványi és Magán Nevelési-Oktatási Intézmények, Szervezetek Nemzetközi Egyesülete
 • ALEX Fémbútor Kft.
 • Balázs-Diák Kft.
 • Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
 • Darts Matek Kft.
 • Dell Technologies
 • Edtech Magyarország Kft.
 • Egri Tankerületi Központ – Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium
 • Egri Tankerületi Központ – Füzesabonyi Teleki Blanka Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 • Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
 • Európa 2000 Gimnázium
 • FAL 2001 Kft.
 • Faludi Gabriella
 • Heves Vármegyei Szakképzési Centrum
 • IKK Zrt.
 • Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete
 • Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület
 • Konstruktív Életvezetés Iskolája Alapítvány
 • MakersLab Hungary Kft
 • MATIFIC EUROPE Kft.
 • Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség
 • Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal EPALE; EQUAVET; EUROGUIDANCE; AL AGENDA
 • Neumann János Számítógéptudományi Társaság
 • Óbudai Egyetem
 • Oktatási Hivatal – EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001
 • Oktatási Hivatal – eTwinning
 • Pénziránytű Alapítvány
 • Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.
 • Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége – Ábel Kiadó
 • Stiefel Magyarország Kft.
 • Tengrai Artificial Intelligence Kft.
 • telc Hungary Nyelvvizsgaközpont
 • UniOffice Rendszerház Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 • Xeropan International Kft.

A konferencia keretében bemutatkozó projektek:

•          Alapértékek Nonprofit Kft.

Zöld föld komplex fenntarthatósági program

•          ALEX Fémbútor Kft.

Nyelvoktatás innovatív módon – SmartClass+

•          Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Családbarát ország projekt

•          Debreceni Egyetem Idegennyelvi Központ DExam Vizsgaközpont

DExam Partnerintézmény Program

•          Innovatív Pedagógiai Műhely Nkft., Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete

ERASMUS+ KA2 Program OktOpusz - Kárpát-medencei Oktatásszakértői Műhely

•          Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület

Pedagógusok arcképcsarnoka

•          Klebelsberg Központ

EFOP-3.2.4-16-2016-00001 Digitális kompetencia fejlesztése

•          Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

EPALE, Felnőttkori Tanulás Elektronikus Európai Platformja

EQAVET, az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszer

EUROGUIDANCE, az Európai Pályaválasztási Tanácsadás Hálózata

AL AGENDA, A felnőttkori tanulás európai cselekvési tervének bevezetése a megújult prioritások alapján - a Nemzeti Koordinátorok támogatásával

•          Oktatási Hivatal – EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001

EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-0001 „A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés”

•          Oktatási Hivatal – eTwinning

101074929-eTwin-NSO-HU-ERASMUS-EDU-2022-ETWIN-NSO-IBA eTwinning Program

•          Tempus Közalapítvány

2922 Erasmus+

További együttműködő partnerek:

 • Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkárság
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • Egri Tankerületi Központ
 • Egri Tankerületi Központ – Egri Farkas Ferenc Zeneiskola
 • Egri Tankerületi Központ – Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 • Felnőttképzők Szövetsége
 • Gárdonyi Géza Színház, Eger
 • Honvédelmi Minisztérium
 • Hunguest Hotel Eger & Park
 • Jobb Veled a Világ Alapítvány
 • Kincskeresőkért Alapítvány
 • KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
 • Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete
 • Kulturális és Innovációs Minisztérium Innovációért és Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság
 • Magyar Diáksport Szövetség
 • Mathias Corvinus Collegium Alapítvány
 • Móra Kiadó Zrt.
 • Oktatási Jogok Biztosának Hivatala
 • RÉGENS Informatikai Zrt.
 • Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda Kft.
 • Suliszerviz Pedagógiai Intézet
 • TechEd Hungary Zrt.

Vélemények a konferenciáról

Az online módon rendelkezésre bocsátott elégedettségi kérdőívet 190 résztvevő töltötte ki. A kérdéseinkre kapott válaszokat foglaljuk össze az alábbiakban.

Az elégedettségi kérdőív kérdéseire adott válaszok összesített értékei:

 • Összességében mennyire elégedett a konferenciával? 96,63%
 • Mennyire volt Önnek megfelelő a konferencia időpontja, időbeosztása? 93,23%
 • Mennyire tartotta megfelelőnek a rendezvény helyszínét? 96,13%
 • Mennyire volt tartalmas a konferencia szakmai programja? 94,11%
 • Mennyire volt hasznos az Ön számára a plenáris előadások témaválasztása? 91,29%
 • Mennyire volt elégedett az Ön által választott szekció szakmai munkájával? 90,00%
 • Az Ön további szakmai munkáját mennyire segíti ez a konferencia? 89,03%
 • Az Ön számára élményszerű volt-e a konferencia kulturális programja? 89,02%
 • Mennyire volt elégedett a szakmai kiállításokkal? 91,82%
 • Mennyire volt elégedett a konferencia hangulatával? 96,47%
 • Mennyire volt elégedett a konferencia szervezőinek munkájával? 98,60%
 • Mennyire volt elégedett a konferenciát megelőző tájékoztatással? 98,40%
 • Mennyire volt megfelelő a konferencia alatt a résztvevők tájékoztatása? 98,09%
 • Mennyire volt elégedett a SmartEvents mobil applikációval? 92,98%

A visszajelzések alapján a következő előadók, témák voltak a legnépszerűbbek:

 • Prof. Dr. Csépe Valéria, Dr. Charaf Hassan, Hajnal Gabriella, Prof. Dr. Hankó Balázs, Dr. Maruzsa Zoltán, Merényi Ádám, Dr. Polonkai Mária,
 • mesterséges intelligencia, kerekasztal-beszélgetések, szakképzés, mind (nem lehetett választani).

A leglátogatottabb szekciók voltak:

 • 2. Digitális és egyéb fejlesztések, innovációk – Klebelsberg Központ

Szekcióvezető: Péterffy Balázs

 • 6. Szakértői tevékenység – Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete

Szekcióvezető: Jurecz Emil

 • 1. Óvodai nevelés az elmúlt 25 év tükrében – aktualitások és jövőkép a megújult jogszabályi környezetben

Szekcióvezető: Petránné Képes Gizella

 • 3. Fókuszban a szakképzés – Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Szekcióvezető: Nagy Zoltán

 • 4. A felnőttoktatás, felnőttképzés lehetőségei a szakképzés és a felnőttképzés megújult rendszerében

Szekcióvezető: Sárik Zoltán

 • 8. OktOpusz – Kárpát-medencei Oktatásszakmai Műhely

Szekcióvezető: Mandák Csaba

A legmagasabb elégedettségi mutatót elért szekciók voltak:

 • 11. Lovasoktatás

Szekcióvezető: Dr. Ungvári Zsigmond

 • 5. A tanulás eredményességének fokozása tanulásmódszertani támogatásokkal és élménypedagógiai megoldásokkal – Oktatási Hivatal – EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001

Szekcióvezető: Kóródi Bence Gábor

 • 8. OktOpusz – Kárpát-medencei Oktatásszakmai Műhely

Szekcióvezető: Mandák Csaba

 • 7. A pedagógusképzés innovációi az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen

Szekcióvezető: Dr. habil. Révész László

 • 9. Lehetőségek – egy eredményesebb iskoláért

Szekcióvezető: Szalay Sándor

 • 2. Digitális és egyéb fejlesztések, innovációk – Klebelsberg Központ

Szekcióvezető: Péterffy Balázs

Válogatás a szöveges véleményekből (a teljesség igénye nélkül)

Kiemelkedően jónak ítélték az alábbiakat:

 • előadások:
 • a mesterséges intelligenciával kapcsolatos előadások;
 • az előadássorozat témaválasztása, változatos, sokszínű előadások;
 • az előadások színvonala, gyakorlatban hasznosítható tartalmak;
 • a legújabb dolgokról szóló előadások helyet kaptak a konferencia programjában;
 • a kerekasztal-beszélgetések;
 • előadók:
 • az előadók felkészültsége, szakmaisága;
 • a felkért előadók megválasztása;
 • szekciók:
 • témaválasztása, változatossága;
 • kiállítások:
 • változatosak, szervezettek;
 • workshopok:
 • tartalmi változatossága;
 • program:
 • szervezettsége, programfüzet is profi;
 • sokszínűség, szakmaiság, változatosság;
 • kulturális programok szuperek;
 • hangulat:
 • workshopoké kiváló;
 • díszvacsoráé kitűnő;
 • folyamatosan kedves, figyelmes jelenlét, gondoskodás, barátságos, közvetlen légkör, jó hangulat. Köszönet mindezért!
 • helyszín:
 • kiváló helyszín;.
 • tisztaság;
 • ideális helyszín;
 • szervezés:
 • rendkívül precíz előkészítés, megszervezés a meghívótól a lezárásig;
 • rugalmas ügyintézés, segítőkész hozzáállás;
 • figyelmes, körültekintő, szuper szervezés, gördülékenység;
 • az időrend tartása;
 • mindent kiemelkedőnek találok. Profi munka volt, sokat dolgoztak a háttérben lévők is. Minden kifogástalan volt. A szervezések, a hotel, az ellátás, a szórakoztatás, az előadásokról már nem is beszélve! Ebben a három napban még rosszindulatúan sem lehet hibát találni. Köszönet illeti minden ezen munkálkodót!
 • kommunikáció, tájékoztatás, kapcsolattartás:
 • körülmények, hangulat, szakmai beszélgetések lehetősége, innovációkról szóló tájékoztatás;
 • profi tájékoztatás, kimondottan kiemelkedően jónak tartom az SmartEvents mobil applikáció használatát, nagyon sokat segített a programok kiválasztásánál, helyének kikeresésénél az előadók személyével kapcsolatos információkat. Gratulálok a szervezőknek!

Legkevésbé vagyok elégedett az alábbiakkal:

 • nem adott elégedetlenségre okot semmi;
 • a kerekasztal beszélgetéseket lehetett volna (ha az idő engedi) nyitottabbá tenni;
 • a problémákról kevésbé esett szó;
 • kevés idő maradt a szakmai kiállítások megtekintésére;
 • csak egy szekciót lehetett meghallgatni;
 • az előadások közötti szünet hossza, mert nem jut elég idő az egymás közötti eszmecserére, illetve az más programoktól veszi el az időt;
 • a múltról több szó esett, mint a jövőről;
 • lehetne több idő a személyes beszélgetésekre;
 • nem tudtunk a konferencia szállodájában helyet kapni;
 • zsúfoltság.

Észrevételek, javaslatok

 • A 2. nap délelőtti előadásain kevesen vettek részt. (Nem a szervezők hibája.)
 • A konferencia célja megvalósult.
 • A szokásos, kiváló szinten volt megszervezve a konferencia.
 • Az előadókról az SmartEvents alkalmazásban érdemes lenne egy-egy ismertetőt feltölteni.
 • Az étterem igen messze volt, kicsit körülményes volt oda eljutni.
 • Az MI előadások és kerekasztal nagyon időszerű és hasznos volt!
 • Előadások elérhetősége minél hamarabb.
 • Gratulálok a szervezőknek és köszönöm a meghívást!
 • Gratulálok a szervezőknek! 25 év tapasztalata olyan rutinná fejlődött, ami egyedülálló az országban. Hálásan köszönöm!
 • Gratulálok, sok konferenciájukon részt vettem, de ez kiemelkedően jó volt.
 • Kérem, hogy az elkövetkező években is rendezzék meg a konferenciát. Nagyon jónak tartom, hogy a konferencia anyaga megjelenik.
 • Köszönöm a szervezők, rendezők munkáját, a 3 nap alatt tartalmas, szakmailag élménydús és változatos programokban volt részem. Köszönöm!
 • Nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az előadások kezdési időpontjának pontos betartására, mert a párhuzamosan megtartott programok nem mindig érhetők el, ha egyes előadások később kezdődnek. (Főleg akkor, ha másik helyszínre is át kell menni.)
 • Nagyon eltolódott minden a digitalizáció felé.
 • Nem volt szerencsés, hogy a szakképzési és a felnőttképzési szekció más-más épületben volt; többen vagyunk, akik mindkettőben érintettek lettünk volna, és szívesen váltottunk volna a szünetben.
 • Megérkezésemkor – 2 és fél óra vezetés után – nem engedtek be a hotel parkolójába, pedig kifizettem az 1500 forintot. A kabátomat nem tudtam hova tenni, és egy esernyőtartó elkelt volna. Ez még segítség lett volna azoknak, akik nem a hotelben laktak.
 • Színes volt a szekciók világa, kicsit mégis „soknak” éreztük többen is!
 • Zavaró volt számomra a plenáris előadásokon a sok mozgás, mely elvonhatja a figyelmet. Több rövidebb szünet talán segítené az összpontosítást, kevésbé lenne zavaró az előadók számára is.
 • Szívből gratulálok a szervezőknek a 25 évhez és annak méltó megünnepléséhez.

Milyen javaslatai vannak a következő évi XXVI. konferenciával kapcsolatban?

 • A helyszín lehetőség szerint Eger legyen!
 • Bár Eger tökéletesen megfelelő helyszín, mégis Hajdúszoboszlót megfelelőbbnek tartom.
 • Reméljük, hogy visszatérhetünk Hajdúszoboszlóra.
 • A jól bevált módszereken nem kell változtatni. Őrizzük a hagyományokat! Megyünk!
 • A köznevelési jogviszony új rendszerének részletei, jogszabályértelmezés, gyakorlati megvalósítás, finanszírozás.
 • Évek óta nincs szó az alapfokú művészeti iskolákról, pedig pedagógiai és módszertani gazdagítás lehetőségét hordozza bármely szakos pedagógus számára.
 • A lovasoktatás szekció az egyetemi részvétellel még teljesebb lehetne.
 • A más épületben megrendezett szekciók nem praktikusak (pl. líceum). Esőben nem szívesen sétál át az ember.
 • A népi kultúra, hagyományőrzés témakör lehetősége az oktatásban, módszerek, eszközök bemutatása.
 • A pedagógusképzés maradjon terítéken továbbra is, valamint a szakértői tevékenység változásai, a minősítő szakértőkkel szembeni szakmai és etikai elvárások.
 • A plenáris előadások az aktuális szakmapolitikai kérdéseket is érintsék.
 • A progresszív oktatás és a konzervatív nevelés összehangolása.
 • A szekcióüléseket két napra kellene szervezni, mert egyszerre több ütközik.
 • Ahogy eddig...Köszönöm.
 • Az óvodai szekciót nagyobb teremben lenne érdemes megtartani.
 • Fókuszba lehetne helyezni a mesterséges intelligenciát, valamint a pedagógusok/igazgatók/tanulók lelki egészségvédelmét.
 • Hiányzott a művészetoktatásról szóló terület (középfok és felsőfok pl. MOME).
 • Kapjon nagyobb hangsúlyt a mesterséges intelligencia oktatási alkalmazásainak, jó gyakorlatainak bemutatása.
 • Kevesebb szekció, vagy mindkét napon inkább szekciók délután, hogy többfelé eljussunk.
 • Több kerekasztal, több szakmai párbeszéd.
 • Rá kellene beszélni a szakpolitikai előadókat arra, hogy az előadásaik tartalmazzanak víziót, terveket, célkitűzéseket. Túl sok a visszatekintés.
 • Minden nagyon tetszett, inkább azt sajnálom, hogy több, engem érdeklő workshop egy időben volt és nem tudtam mindegyiken részt venni.
 • Hasonló eredményes szervezést, jó előadókat, sok érdeklődőt kívánok! Addig pedig jó pihenést, jó egészséget és töltődést a következő évhez!

A konferencia médiavisszhangja

A konferencia kiadványa

Hagyomány – s ehhez következetesen ragaszkodunk –, hogy a konferenciát követően minden évben megjelenjen a kiadványkötet papír alapon és elektronikusan is. E kötet a konferencián elhangzott előadások, vitaindítók, kerekasztal-beszélgetések, szekció-összefoglalók gyűjteménye. Reméljük, hogy segítséget nyújt további munkájukhoz!

A konferencián készült fotóanyag mutatja: a résztvevők mennyire örültek a találkozásnak. A szekciók keretében elhangzott előadások, megbeszélések írott anyagait önálló kötetben találják meg.

Köszönjük a plenáris előadók, a kerekasztal-beszélgetések résztvevői, a szekcióvezetők, a levezető elnökök, valamint a szekciók és a workshopok előadóinak együttműködését, amellyel lehetővé tették az elhangzott előadások, referátumok megjelentetését. Köszönjük, hogy tapasztalataikat, tudásukat, információikat az érdeklődők rendelkezésére bocsátották.

Az egyes évek kiadványainak online változatai a honlapunkon[11] tekinthetők meg. Úgy szerkesztettük meg azt az oldalt, hogy több szempont (előadó neve, intézménytípusa, előadás típusa, előadás témája, háttérintézmények stb.) szerint keresni lehessen a dokumentumok között. Örömmel tapasztaljuk, hogy az összeállítást folyamatosan sokan látogatják.

Folytatás …

Reméljük jövőre is megszervezhetjük konferenciánkat, melyre hívhatjuk, várhatjuk Önöket! Találkozzunk Egerben (Hajdúszoboszló még nem lesz kész akkorra!) 2024. november 5–7-én a XXVI. Országos Közoktatási és Szakképzési Szakértői Konferencián!

A házigazda Suliszerviz Pedagógiai Intézet és a Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda nevében:

 image009.jpg

                Molnár Csaba

                  ügyvezető

 image010.jpg

           Kónyáné Tóth Mária

                    igazgató

                                 
                                   

 

[1] https://rb.gy/1glp8j

[2] https://rb.gy/hhoee1

[3] https://rb.gy/lel32h

[4] https://rb.gy/9ueni1

[5] https://rb.gy/n8ff7x

[6] https://rb.gy/o4igam

[7] https://rb.gy/8lnkeg

[8] https://rb.gy/6km6hq

[9] https://rb.gy/r1prse

[10] https://rb.gy/oyajar

[11] https://kiadvany.suliszerviz.com/