Dr. Polonkai Mária

Köszöntő, a konferencia megnyitása

Tisztelt Konferencia!

Tisztelt Érsek Úr! Tisztelt Kabinetfőnök Úr! Tisztelt Igazgató Úr! Kedves Vendégeink!

Kedves előadók, szekcióvezetők, szekció előadók, kiállítók és rendezők!

Tisztelettel köszöntöm Önöket a XXV. Országos Közoktatási és Szakképzési Szakértői Konferencián a Suliszerviz Pedagógiai Intézet és a Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda mint rendezők és szervezők nevében, és természetesen a magam nevében is.

Engedjék meg, hogy egy kicsit eltérjek az előző évek köszöntőitől, szeretném bemutatni mi történt az előző konferencia óta eltelt időben. A célok nem változtak, a személyes találkozás öröme, az ismeretek szerzése és felújítása, a tudásátadás, az élmény- és tapasztalatcsere, a kapcsolatépítés lehetősége a résztvevők, az előadók és a közreműködők számára.

Gondolom Önök már eldöntötték, hogy melyik előadót szeretnék meghallgatni, hol és hogyan szeretnék eltölteni a konferencia idejét.

Minden konferencia az előző konferencián kezdődik, amikor megmondjuk, hogy a következő évben mikor és hol találkozunk. A hely az előző évben még kérdéses volt, de jelezték, hogy Egerben jól érezték magukat, így ma ismét itt vagyunk.

Eger város és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az idén is szeretettel fogadott bennünket, köszönjük a városnak, az egyetemnek.

Eltelt 24 év – az előkészülettel együtt mondhatjuk 25 – a rendezők és a szervezők mindig úgy dolgoztak, mintha éppen ez az év volna, amikor fel kell eleveníteni a múltat, bemutatni a jelent; az egész országnak és a Kárpát-medence érdeklődő szakembereinek mondani kell valamit: támpontokat, megvalósítható, rövid- és hosszútávú célokat adni oktatási szakembereknek, Önöknek. Ezért is lett a konferencia címe: „Jövőkép 25 év tapasztalata alapján”. Bevallom, erre a konferenciára az eltelt 24 konferenciánál még intenzívebben készültek a szervezők, lehet, hogy most a szokottnál még jobban izgultak, de az Önök jelenléte, érdeklődése megnyugtatja a rendezőket.

Az elmúlt évben érte a konferencia rendezőit öröm és bánat, ahogy az az életben is van. 2023. június 26-án motorbalesetben elhunyt Prof. dr. Csapó Benő a neveléstudományi kutatás és a pedagógusképzés kiemelkedő képviselője, aki az utolsó pillanatig tele volt kutatóerővel, tettvággyal, kutatásai, tanítványai, pedagógusok iránti tisztelettel. Bizonyítja ezt, hogy a mi konferenciánknak 12 éven át volt előadója.

Szomorúsággal tölt el, hogy ebben az évben elhunyt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi docense, Dr. habil. Virág Irén intézetigazgató, tanszékvezető, aki a nyáron az elsők között jelentkezett a mostani konferenciánkra. Búcsúzzunk most Tőlük, gondoljunk Csapó Benő professzor úrra és Virág Irén docens asszonyra, emléküket őrizzük meg!

Volt örömünk is az elmúlt esztendőben. Az első konferencia után olyan biztatást kaptak a rendezők a résztvevőktől, hogy ennek a típusú konferenciának hiánypótló szerepe van. Eldöntötték, hogy hagyományt teremtenek, minden ősszel megrendezik a tanácskozást. Az előadók, a résztvevők, az írásos anyagokat használók visszajelzései alapján a rendezők elhitték, hogy a rendezvény értéket teremtett. Megmérettették a konferenciát, és a több évtizedes munkájukat a „legszigorúbb” zsűri is elismerte, értékelte. Kónyáné Tóth Mária igazgató asszony és Molnár Csaba ügyvezető úr 2023. szeptember 7-én három díjat vehettek át, mert mindannyiunk örömére 2023-ban az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiíró Tanácsa az Országos Közoktatási és Szakképzési Szakértői Konferencia számára odaítélt

„Érték és Minőség Nagydíj”

mellett a Kiíró Tanács által alapított különdíjak közül a konferencia érdemesült az

„Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Ifjúságért Nívódíj”

valamint a

„Farkas Bertalan Oktatási és Módszertani Központ Különdíj”

elnyerésére is.

image318.jpg

Köszönjük mindkettőjüknek és munkatársaiknak is az elmúlt 25 évben végzett fáradhatatlan munkájukat, az idei konferencia megszervezését. A 25 év részletesebb bemutatására a jubileumi értékelést bemutató fejezetben kerül sor.

Nagy tisztelettel köszöntöm Schanda Tamás urat, a Sándor-palota kabinetfőnökét, aki az elmúlt években, más beosztásaiban hat alkalommal is volt előadója a konferenciánknak, a köznevelés megújítását támogató fejlesztésekről, a Nemzeti Tehetség Program aktualitásairól, az EU-s programok célkitűzéseiről, fejlesztésekről, oktatásról, innovációról a mesterséges intelligencia korában adott elő. Megtisztelte a jubileumi konferenciánkat is, ezért felkérem, tartsa meg köszöntőjét és nyissa meg a konferenciát.

Ha Egerbe jövünk, mindig van jeles esemény. Az elmúlt évben Gárdonyi Gézára emlékeztünk, ebben az évben emlékezünk Petőfi Sándor és Madách Imre születésének 200. évfordulójára, valamint Csokonai Vitéz Mihály születésének 250. évfordulójára is, és ebben az évben van Neumann János matematikus születésének 120. évfordulója is.

Az előbb az életet emlegettem, örömeivel és bánataival, most Neumann Jánost idézem, aki a következőket mondta:

„Ha valaki nem hiszi, hogy a matematika egyszerű, az azért van, mert még nem jött rá, hogy milyen bonyolult az élet”.

Lánczos Kornél matematikus, fizikus mondta: Neumann János nem csupán az egyik matematikus volt, hanem a legkiválóbb matematikus a 20. században.

A teljesen elektronikus számítógép, a kettes számrendszer alkalmazása, az aritmetikai egység alkalmazása, a központi vezérlőegység alkalmazása, a belső program- és adattárolás: a Neumann-elvek közé tartoznak. Ezt ünnepeljük most, hogy magyar tudós nevéhez kötődik mindaz, amit elmondtam.

Köszöntöm körünkben Szalay Imre urat, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság ügyvezető igazgatóját, egyben kérem, köszöntse a konferencia résztvevőit és röviden mutassa be a Neumann János születésének 120. évfordulójára készített megemlékezés sorozatot.

Tisztelt Konferencia! Kedves Vendégek!

Még egy kis tájékoztatást szeretnék adni arról, ami még a konferenciához tartozik.

Korábban ilyenkor az Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat megnyitóján vettünk részt.

A konferencia helyszínének változása miatt ezt és a kiállítást a konferenciát követően rendezzük meg, 2023. november 21-én (kedden) a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtárban (4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 2). A kiállítás 2023. december 8-áig látogatható Hajdúszoboszlón.

Nem maradunk most sem kiállítás nélkül. Nézzék meg a földszinten a „Ki festette? (MI festette!) Mesterséges intelligencia festette!” című kiállítást, ami egy kérdésekre is okot adó kiállítás, így W. Szabó Péter informatikus november 9-én, a kerekasztal beszélgetés keretében válaszol a felvetődő kérdésekre.

Egy rövid statisztika a konferenciáról:

 • a konferenciára regisztrált résztvevők száma: 1155 fő,
  • ebben a létszámban benne van mindenki: előadók, hallgatóság, a segítők, azok a szereplők, akik majd a szabadidőben és esténként szórakoztatják a résztvevőket.

A résztvevő pedagógusok megoszlása a küldő intézmények szerint:

 • óvoda 72 fő,
 • általános iskola és/vagy AMI 119 fő,
 • gimnázium 25 fő,
 • szakképzési centrum 45 fő,
 • szakképző intézmény 75 fő,
 • felsőoktatási intézmény 108 fő,
 • határon túli pedagógusok 49 fő,
 • Klebelsberg Központ 5 fő,
 • tankerületi központok 44 fő.

Plenáris előadások száma 28, és lesz két kerekasztal-beszélgetés is.

Szekciók száma: 11, a szekciók előadóinak száma 76 fő.

A szekciófoglalkozásokat két helyszínen tartjuk, itt az Eger & Park Hotelben és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Kérem, hogy a programfüzetben tájékozódjanak a helyszínekről és válasszanak a szekciók közül. A plenáris előadásokkal párhuzamosan workshopok is zajlanak, amelyek tartalmáról a programfüzet 10. és 18. oldalán tájékozódhatnak.

A kiállítók száma 34, a helyszínek a földszinten és az első emeleten vannak. Érdemes végigjárni mind a két szintet, mert nagyon érdekesek a bemutatók. Tudjuk, milyen nagy szerepe van az oktatásban a digitális kompetencia megszerzésének. Az ehhez szükséges eszközökről nagyon érdekes képet kaphatunk a kiállítóktól. A bővebb információ a programfüzetben található, ha mégis kérdésük van, forduljanak a szervezőkhöz.

Tisztelt Konferencia! Kedves Vendégek!

A mai nap programjában változás van: délelőtt a második előadást Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke tartja, Dr. Hankó Balázs államtitkár úr ebéd után lesz az első előadó.

Bemutatom és tisztelettel köszöntöm a délelőtt előadóit:

 • Dr. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár urat,
 • Brassói Sándor c. egyetemi docenst, az Oktatási Hivatal elnökét,
 • Pölöskei Gáborné asszonyt, szakképzésért felelős helyettes államtitkárt,
 • Dr. Constantinovich Milán, szakmai főigazgató-helyettes urat.