Workshop

Németh Rita Barbara

A KONELI intézmények innovatív,
pedagógusképző programjainak bemutatása:
RituArt mozgás-, képesség és tehetségfejlesztés

Németh Rita2023.jpg

2024_2kot_image687.png

 Mozgásra épülő komplex, művészeti, tehetségfejlesztő program 30 órás felkészítő képzéssel a KONELI Képzési Központ szervezésében

2024_2kot_image688.png

2024_2kot_image681.png

„Az óvodában a gyerekek jó kedvvel vesznek részt a KO-NELI RituArt foglalkozásokon, ami a teljes személyiségfejlesztésére fókuszál. Fejleszti a testi és térbeli biztonságot, az összetett harmonikus mozgást. A foglalkozás gyakorlatai elősegítik az önálló rugalmas gondolkodás fejlődését, ami kihat a gyerekek csoportos tevékenységére is.

Kiemelt a mozgásos kompetenciák fejlesztése speciális eszközrendszerrel (poi zsonglőreszköz), ami egyedülálló. A foglalkozás tematikája kihat a beszédfejlődésére, a finommozgásokra, a figyelem koncentráció fejlesztésére, ami segíti az óvodapedagógusok munkáját is. A játékos feladatok segítik a gyermekeket a komplex gondolkodás és komplexitás megvalósításában. Olyan megoldási módokat kínál, amelyekkel játékossá és örömtelivé tehető a gyermekek mozgásfejlesztése.

A KONELI RituArt megalapozza a gyermekekben az egészség és testkultúra magatartás készségeket, szokásokat, amelyek az egészséges életvitelhez, elégedett, boldog felnőttkorhoz szükségesek.”

(Baranyai Anikó intézményvezető, Kincsem Sziget Óvoda)

„Nagyszerű program, amely:

 • épít a minden tanulóban ott szunnyadó harmónia-keresésre;
 • nyitottságra nevel, hisz felkelti az érdeklődést az újdonságok iránt;
 • teret nyújt az önfeledt mozgásra, játékra, ami által közösség és valódi élmény születik.”

Eich László igazgató,
KONELI Alapítványi Általános Iskola

A Konstruktív Életvezetés intézményei

A KONELI egyedülálló nevelési-oktatási szemlélete hozzájárul, a gyerekek szociálisan értékes és az egyén szempontjából is eredményes életvitelének megalapozásához. Pedagógia módszertanunk alapértékei testet öltenek olyan komplex tehetségfejlesztő programjainkban is, mint a KONELI RituArt.

Intézményeink célja, hogy kézzel fogható, tapasztalatokon nyugvó tudást adjunk át, innovatív módszerekkel és eszközökkel, hogy a ma gyermekeinek az élvezetes és személyre szabott legyen.

A KONELI RituArt

A KONELI RituArt közel 15 éves szakmai tapasztalatra épülő, oktatás-nevelési rendszerbe integrálható, sajátélmény alapú, mozgásra épülő komplex, művészeti tehetségfejlesztő program, amely összhangban van Prof. Dr Bábosik István, az ELTE neveléstudományi professzor módszerét alapul vevő KONELI Oktatási Programmal. A konstruktív életvezetés pedagógiájának koncepciója és személyiségfejlesztő hatása (érzelemgazdag, kiegyensúlyozott életvezetésű) értékteremtő módon jelenik meg programunk kognitív, szociális, mozgás, tehetség és kommunikációs képességek és készségek fejlesztésében. Középpontjában egy tudatosan összeállított mozgásrendszer, felszabadult játék, illetve a harmóniára, kiegyensúlyozottságra törekvés áll. E sokrétű program segítségével játékosan és könnyedén fejleszthető a mozgáskoordináció, az egyensúlyérzék, a memória. Hatékony módszereket tartalmaz óvodás és iskolás kihívásokra, amelyekkel javul a figyelem, a feladattartás, a kitartás, az önértékelés, a monotonitástűrés. E játékos mozgásfejlesztés tudatosan fejleszti az összes tanulási képességet/készséget, valódi tudásra ad megoldásokat. 

 2024_2kot_image692.png 2024_2kot_image689.png 

A képzés szakmai vezetői:

 2024_2kot_image690.png

2024_2kot_image691.png

Kardos Éva    
Németh Rita Barbara 

                                                                       

A KONELI RituArt pedagógus/pedagógiai asszisztens felkészítő képzés célja2024_2kot_image693.png

A KONELI RituArt innovatív, felkészítő képzés célja, hogy egyre több olyan szakembert képezzen, akik hozzáértőkké válnak a tudatos mozgás-képesség és tehetségfejlesztésben,

 akik tisztában vannak ennek elméleti hátterével és

 rendelkeznek olyan egyedi pedagógia, életviteli alapismeretekkel, amelyek biztosítják a gyermekek hosszútávú, biztonságos fejlődését, fejlesztését.

A káros környezeti hatások, a mozgásszegény életmód, a digitalizált, felgyorsult világ okozta idegrendszeri változások, illetve elmaradások megoldására, enyhítésére egy holisztikus szemlélettel megközelített programot kínálunk, amely a mozgás- és képességfejlesztésen kívül támogatja a gyermekek egész személyiségének kibontakoz­tatását. Hatékony a tanulási nehézségek, illetve a szorongások leküzdésében. Meggyőződésünk, hogy a fejlődésben lévő gyermekek javára azon módszerek válnak sikeressé, amelyek átfogó (komplex) módon a gyermekek testi-lelki és szellemi képességeit egyszerre fejlesztik. A KONELI RituArt rendszeres gyakorlásával a tér, a testrészek, az érzések, és a rajtunk kívülálló élőlények jelenlétének tudatosítása, az érzékelés tökéletesítése, egyre kiválóbb értelmi fejlődést eredményez.

A KONELI RituArt felkészítő képzés felépítése

A KONELI RituArt három egymásra épülő, illetve egymást kiegészítő egységből áll.

 • gyermekjóga;
 • zsonglőrpedagógia modern tánccal;
 • drámajátékok.

Az életkori sajátosságok figyelembevételével megkülönböztetünk:

 • KONELI RituArt 1. (5–6 évesek részére);
 • KONELI RituArt 2. (7–10 évesek részére);
 • KONELI RituArt 3. (11–14 évesek részére)

képzési modulokat. Egyedisége nem az elemek (gyermekjóga, zsonglőrködés, drámajátékok) miben­létében keresendő – hiszen ezek külön is funkcionálnak –, hanem az egységek tudatosan kiválasztott és egymást támogató kombinációiban, amelyek a KONELI Intézményeiben váltak egységes egésszé, illetve bizonyítottak szakmai eredményeivel.

Legfontosabb jellemzői, hatásai:

2024_2kot_image694.png

 • középpontjában a tudatos mozgás, felszabadult játék, egészségmegőrzés áll;
 • hatékony a tanulási zavarok, nehézségek leküzdésében;
 • gyakorlásával javul a figyelem, feladattartás, kitartás, önértékelés, monotonitástűrés;
 • fejleszti az egyensúlyérzéket, a szem-kéz, szem-láb koordinációt, a finommozgást, a kondicionális és koordinációs képességeket, a problémamegoldást, a memóriát, a tanulási képességeket;
 • segít a szorongások, félelmek leküzdésében;
 • ösztönzi az erkölcsi érzékenységet, az érzelmi biztonság/bizalom megtalálását, a kreatív gondolkodást;
 • segít megtapasztalni a flow-élményt;
 • hatékony a képesség-és tehetségfejlesztésben;
 • megelőzi a magatartásbeli zavarok kialakulását.