Workshop

Kolozsváriné Kátai Henriett

A KONELI intézmények innovatív,
pedagógusképző programjainak bemutatása:
MyGalaxy – ritmusra épülő tehetségfejlesztés

Kolozsváriné2_2023.jpg

2024_2kot_image682.png

Intézményvezetői ajánló

„A MyGalaxy foglalkozások a KONELI Kincsem Sziget Óvodában a ritmusérzék fejlesztésére fókuszálnak különböző játékos feladatokon keresztül. A gyerekek örömmel és nagy lelkesedéssel vesznek részt a foglalkozásokon. A ritmus a zene egyik legfontosabb alkotóeleme. A játékos feladatok komplexen, szinte minden területen fejlesztik a képességeket. Természetesen kiemelt a zenei kompetenciák fejlesztése az olyan speciális eszközökkel, mint a ritmushangszerek és az olyan lehetőségek kiaknázásával, mint a testhangszerek. A komplex fejlesztésnek köszönhetően a gyermekek szerteágazó érdeklődését maximálisan le tudja kötni, és egyben örömtelivé tudja varázsolni. Én azt gondolom, hogy egy olyan hiány területet ölel fel ez az egyedi program, amelyre a mai kor gyermekének nagyon nagy szüksége van. A ritmusérzék fejlesztése gyermekkorban különösen fontos, mivel a gyermek életeleme a lüktetés, ami számára játékosságot, felszabadultságot, vidámságot és jó közérzetet jelent.”

(Baranyai Anikó intézményvezető, Kincsem Sziget Óvoda)

2024_2kot_image683.jpg

2024_2kot_image684.jpg

Bemutatkozás

A KONELI – Konstruktív Életvezetés Intézményei egyedülálló nevelési-oktatási szemlélete hozzájárul a gyerekek szociálisan értékes és az egyén szempontjából is eredményes életvitelének megalapozásához. Módszere egy új, előremutató pedagógiai stratégiára épül, melyet elismert oktatási szakemberek állítottak össze a konstruktív életvezetés fontosságát szem előtt tartva. A MyGalaxy program ebbe a metódusba épül be, miközben felgyorsult világunkhoz is alkalmazkodik. A KONELI legfontosabb küldetése, hogy a gyermekek érdeklődését kooperatív tanulási módszerekkel és sokszínű feladatokkal fenntartsa, hogy szeressenek tanulni és motiváltak legyenek az ismeretszerzésre. Cél, hogy számukra hasznos tudást adjunk, a sikeres, boldog és kiegyensúlyozott gyermekkorért.

A képzés szakmai vezetői:

2024_2kot_image679.png 2024_2kot_image680.png

Kardos Éva


a KONELI Intézmények alapítója

Kolozsváriné Kátai Henriett


a Pedagógiai asszisztens képzési program vezetője

Kolozsváriné Kátai Henriett vagyok, a program megálmodója és vezetője.

Tanár, tréner, játékmester, fejlesztő szakember és mentor tanár vagyok. Rendkívül elköteleződtem a gyermekek iránt. Mindig is vonzott a zenén belül a ritmus, a lüktetés. Az ének-zene tanításán kívül sokat foglalkoztam a ritmus gyermekekre gyakorolt hatásával. Vallom, hogy saját ritmusunk megtalálása megnyitja az utat a kreatív önkifejezés felé, miközben az élet minden képességterületére kihat, és nagyban befolyásolja mindennapjainkat és jövőnket. Számomra nagyon fontos a ritmus, a dallam és ezzel együtt a zene léleknevelő és közösségi dimenziója.

KONELI – MyGalaxy, vagyis Az én lüktető világom

Önmagunk megismerése, képességeink fejlesztése a RITMUS segítségével.

A program a ritmus és a zene útján indul el a gyerekekkel, amely út egy kifejezési forma lesz számukra, mely érzelmeket, indulatokat kelt és gondolatokat ébreszt.

A foglalkozások a ritmus valamely játékos elemével kapcsolatosak, de a képességek fejlesztése miatt minden tehetségterületet érintenek.

A program közel 30 év ének-zenei és pedagógiai tapasztalatára épül.

A zenei és ezen belül a ritmikus területek az alapja az összes játéknak, miközben segítségül hívjuk a vizuális területeket, a mozgást, a logikát és a nyelvet, vagyis a szép és helyes beszédet, mellyel az idegen nyelvek kompetenciáit is erősítjük.

Fontosnak tartom kiemelni, hogy a foglalkozások egyik jellemzője az élményközpontúság.

A játékformák nagyon változatosak, melyhez fő segítség a ritmus egész tárháza, de zenével, dalokkal, versekkel, mesékkel, táncokkal, képekkel, kézügyességet igénylő és matematikai logikát serkentő feladatokkal is találkoznak ezeken az alkalmakon.

Tiszta szívemből ajánlom a KONELI – MyGalaxy programot mindenkinek, aki hisz a ritmus és a zene erejében, aki nap, mint nap többet akar nyújtani a gyermekeknek, és akinek a mindennapi fejlesztés és fejlődés cél, a ritmus pedig eszköz.

Módszerünk egy közel 30 év tapasztalataira épülő, kitartó munka eredménye. Alapgondolata nagyon egyszerű: ha ott a ritmus benned, ragadd meg; ha ott a ritmus körülötted, akkor ne engedd el!

A KONELI – MyGalaxy foglalkozások célja:

 • A gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése és a személyiség formálása.
 • A ritmus és ennek kiterjesztése, a zene olyan emberformáló erővel bír, amely kihat az egész személyiségre, fogékonnyá teszi a szép befogadására, formálja ízlését és emberi magatartását.
 • A ritmus folyamatos jelenléte fejleszti a gyermek megfigyelőképességét, emlékezetét, serkenti gondolkodását, logikus gondolkodásra készteti, tehát jelentősen elősegíti értelmi fejlődését és nagy segítséget nyújt az idegen nyelvek elsajátításában.
 • A ritmus fejleszti a figyelmet, a koncentrációt és a határozottságot. A dallam az érzésvilágot nyitja meg. A dinamika és a hangszín a hallást élesíti. Az éneklésnek – mivel a helyes légzés erősíti a hangadó szerveket – testnevelő hatása is van. A közös ritmizálás fegyelmezettséget, önuralmat kíván, ezáltal fejlődik a gyermek akaratereje is.

Tanár, tréner, játékmester, fejlesztő szakember és mentor tanár vagyok. Rendkívül elköteleződtem a gyermekek iránt. Mindig is vonzott a zenén belül a ritmus, a lüktetés. Az ének-zene tanításán kívül sokat foglalkoztam a ritmus gyermekekre gyakorolt hatásával. Vallom, hogy saját ritmusunk megtalálása megnyitja az utat a kreatív önkifejezés felé, miközben az élet minden képességterületére kihat, és nagyban befolyásolja mindennapjainkat és jövőnket. Számomra nagyon fontos a ritmus, a dallam és ezzel együtt a zene léleknevelő és közösségi dimenziója.

KONELI – MyGalaxy, vagyis Az én lüktető világom

Önmagunk megismerése, képességeink fejlesztése a RITMUS segítségével.

A program a ritmus és a zene útján indul el a gyerekekkel, amely út egy kifejezési forma lesz számukra, mely érzelmeket, indulatokat kelt és gondolatokat ébreszt.

A foglalkozások a ritmus valamely játékos elemével kapcsolatosak, de a képességek fejlesztése miatt minden tehetségterületet érintenek.

A program közel 30 év ének-zenei és pedagógiai tapasztalatára épül.

A zenei és ezen belül a ritmikus területek az alapja az összes játéknak, miközben segítségül hívjuk a vizuális területeket, a mozgást, a logikát és a nyelvet, vagyis a szép és helyes beszédet, mellyel az idegen nyelvek kompetenciáit is erősítjük.

Fontosnak tartom kiemelni, hogy a foglalkozások egyik jellemzője az élményközpontúság.

A játékformák nagyon változatosak, melyhez fő segítség a ritmus egész tárháza, de zenével, dalokkal, versekkel, mesékkel, táncokkal, képekkel, kézügyességet igénylő és matematikai logikát serkentő feladatokkal is találkoznak ezeken az alkalmakon.

Tiszta szívemből ajánlom a KONELI – MyGalaxy programot mindenkinek, aki hisz a ritmus és a zene erejében, aki nap, mint nap többet akar nyújtani a gyermekeknek, és akinek a mindennapi fejlesztés és fejlődés cél, a ritmus pedig eszköz.

Módszerünk egy közel 30 év tapasztalataira épülő, kitartó munka eredménye. Alapgondolata nagyon egyszerű: ha ott a ritmus benned, ragadd meg; ha ott a ritmus körülötted, akkor ne engedd el!

A KONELI – MyGalaxy foglalkozások célja:

 • A gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése és a személyiség formálása.
 • A ritmus és ennek kiterjesztése, a zene olyan emberformáló erővel bír, amely kihat az egész személyiségre, fogékonnyá teszi a szép befogadására, formálja ízlését és emberi magatartását.
 • A ritmus folyamatos jelenléte fejleszti a gyermek megfigyelőképességét, emlékezetét, serkenti gondolkodását, logikus gondolkodásra készteti, tehát jelentősen elősegíti értelmi fejlődését és nagy segítséget nyújt az idegen nyelvek elsajátításában.
 • A ritmus fejleszti a figyelmet, a koncentrációt és a határozottságot. A dallam az érzésvilágot nyitja meg. A dinamika és a hangszín a hallást élesíti. Az éneklésnek – mivel a helyes légzés erősíti a hangadó szerveket – testnevelő hatása is van. A közös ritmizálás fegyelmezettséget, önuralmat kíván, ezáltal fejlődik a gyermek akaratereje is.

2024_2kot_image686.jpg

A ritmus segíti:

 • a memorizálást;
 • az érzelmek kifejezését;
 • növeli az önbizalmat.

Hogyan hat a ritmus?

 • reakcióra készteti a gyerekeket;
 • engedi megélni az érzelmeket, mint az öröm, a szeretet, az indulat, a düh, a konfliktus …;
 • kreatívvá, spontánná tesz.

A foglalkozások menete

Fontos egy olyan légkör megteremtése, amelyben a kreativitás és a sikerélmény egyszerre valósul meg, továbbá lehetőség nyílik a cél nélküli önkifejezésre, a kommunikációra és a figyelemre, mely önmagukra és egymásra is fókuszál, természetesen mindezt a zenén és ritmushangszereken keresztül érjük el. Az éneklés, a zenélés egy olyan élményt ad a gyerekeknek, ami belső összerendezettséget eredményez. A zene ugyanis, amit énekelnek, ritmizálnak, hallgatnak, fokozza az aktivitást, levezeti a feszültséget, érzelmeket generál, nyugalmat teremt, fejleszti a képzeletet, a fantázia szárnyal, emlékeket ébreszt, hat a közérzetre, és pozitívan alakítja a viselkedést. A muzsika, a belső zenénk beszéd nélkül is kapcsolatot tud teremteni a gyerekek között. A zenehallgatások alkalmával leküzdik a gátlásaikat, és közben felszínre kerülnek a képességeik.

A KONELI – MyGalaxy program keretében a zene útján indulunk el a gyerekekkel, amely út egy kifejezési forma lesz számukra. Ez a hang és csend időbeni váltakozásának a sorrendje, mely érzelmeket, indulatokat kelt és gondolatokat ébreszt.

Minden bolygó megismerését egy mesével kezdjük. Ebből indul ki minden, ehhez kapcsolódnak a különböző képességfejlesztő feladatok. A mesékkel való játék, ezeknek ritmusos játékokba öntése és zenével való kiegészítése egy örömforrás a gyerekek számára.

 • Ezek mindig egy adott témát jelölnek.
 • Egy közös utazásra indulunk minden 30 foglalkozás/tanév elején.
 • Öt foglalkozás ölel át egy bolygót, azaz egy témát, így 6 téma/év tematikában valósul meg a program.
 • Egy adott témán belül – az öt foglalkozás keretében – különböző területek segítik a gyerekeket önmaguk megismerésében, képességeik fejlesztésében, jókedvük megőrzésében.

Az általunk választott játékformák nagyon változatosak, melyhez fő segítség a ritmus és a zene egész tárháza, de versekkel, mesékkel, táncokkal, képekkel, kézügyességet igénylő és logikát serkentő feladatokkal is találkoznak ezeken az alkalmakon. A témák szintén változatosak: szuper képességekről, családról, barátokról, álmokról, titkos kincsekről és állatokról szólnak.

A foglalkozások a zene valamely elemével kapcsolatosak (hang, ritmus, hangszer), de a képességek fejlesztése miatt minden tehetségterületet érint.

 • A zenei területek az alapja az összes játéknak, vagyis a ritmusok, a dallamok és a ritmushangszerek alkalmazása.
 • A vizuális területek is hangsúlyos szerepet kapnak
 • A mozgás világában természetesen a torna és a tánc kerül előtérbe.
 • A logikai gondolkodás fejlesztése a matematika világában hoz majd pozitív fejlődést.
 • A mondókák, versikék, dalok pedig szókincsbővülést eredményeznek, de fejlődik a szép és helyes beszéd is, valamint az idegen nyelvek tanulásának területén is megfigyelhető a pozitív hatás.

Sok zenepedagógiai és zeneóvodával foglalkozó elképzelés látott már napvilágot, de a KONELI – MyGalaxy egy olyan ritmusokra épülő foglalkozássorozatot teremtett meg, amely örömteli, fantáziamegmozgató, élményt adó, és közben nagy hatásfokkal fejleszti a résztvevő gyermekeket a különböző tehetségterületeken.

2024_2kot_image681.png