Dr. Deutsch Támás

Magyarország Digitális Oktátási Stratégiája

Dr.Deutsch Tamás.jpg

 

Kedves Elnök Asszony! Tisztelt Miniszteri biztos Asszony! Kedves Államtitkár Urak! Hölgyeim és Uraim!

A felesleges udvariaskodás leghalványabb szándéka nélkül szeretném megköszönni a konferencia szervezőinek, hogy a tavalyi esztendőt követően idén is módom és lehetőségem nyílik előadást tartani, egyben találkozni Önökkel.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának (DOS) elkészítéséről 2015 végén, a Digitális Jólét Program elindítását is kimondó kormányhatározatban döntött a Kormány. Ma, itt Hajdúszoboszlón, a XIX. Országos Közoktatási Szakértői Konferencián pedig már az elért eredményekről és az előttünk álló feladatokról szeretném tájékoztatni Önöket. A DOS három szempontból is elismerésre méltó sajátossággal rendelkezik.

A legfontosabb, hogy a DOS kidolgozásába és előkészítésébe rendkívül széleskörben pedagógus szakmai és érdekképviseleti szervezeteket, a legkülönbözőbb nem pedagógus szakmai és érdekképviseleti szervezeteket, számos oktatási intézményt és azokban tevékenykedő pedagógust, intézményvezetőt vontunk be. A stratégia megalkotása során a magyar köznevelési rendszerben dolgozó 173 833 pedagógusnak teret adtunk, hogy egymással beszélgetve tudják jobbító szándékú véleményüket vagy éppenséggel jobbító szándékú kritikájukat megfogalmazni. Ezért Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának a végrehajtása során is erre a párbeszédre, sőt még ennél is többre, a bizalomra épülő együttműködésre kívánunk támaszkodni.

Másodsorban azt szeretném kiemelni, hogy a világon kevés hasonló példa van arra, hogy egy adott ország teljes oktatási rendszerére kiterjedő digitális fejlesztési stratégiáról beszélhessünk. A mi stratégiánk márpedig ilyen, magába foglalja a köznevelés, a szakképzés, a felsőoktatás, a felnőttképzés és a továbbképzés digitális fejlesztését is.

A harmadik, amit szeretnék Önökkel megosztani, hogy Európában Németország mellett egyedüliként Magyarország járja azt az utat, hogy a digitális átalakulásban az oktatási rendszer és a gazdaság, a gazdaság és az oktatási rendszer szimbiotikus kölcsönhatásában gondolkodik a digitalizációról.

Tartja a mondás, hogy három a magyar igazság és egy a ráadás. Nem véletlen, hogy a stratégiáknak az lett a címe, ami: Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája. Hiszen a DOS a teljes magyar digitális ökoszisztéma közös teljesítménye, nem csupán egy kormányzati stratégiáról beszélünk, hanem egy nemzeti Digitális Oktatási Stratégiáról, Magyarország egészének Digitális Oktatási Stratégiájáról.

A DOS legfontosabb célkitűzése, hogy a magyar oktatási rendszerből egyetlenegy diák se kerüljön ki úgy, hogy ne rendelkezzen megfelelő, legalább alapszintű digitális írás- és olvasástudással.

Úgy gondoljuk, hogy a digitális iskola nem könnyebb, hanem hatékonyabb, mint a hagyományos. A szakértői megközelítések is bizonyítják, hogy a hagyományos írás- és olvasástudás, a számolás és a legalább egy idegen nyelv elsajátításával kapcsolatos alapkompetenciák mellett felerősödött a negyedik alapkompetencia: a legalább alapszintű, megfelelő digitális írás- és olvasástudás. Ezen négy alapkompetencia nélkül, ma már nem képzelhető el sikeres boldogulás az ember életében. Legyen szó akár a személyes életünkről vagy munkavállalóként a munkaerőpiaci érvényesülésről, azok a fiatal felnőttek, akik megfelelő digitális készségekkel kerülnek ki az iskolából, sokkal könnyebben boldogulnak és sokkal jobb munkát kaphatnak.

A digitalizációt illetően a leghatározottabban elutasítom azokat a megközelítéseket, amikor a digitalizációt egy újfajta, ráadásul trendi kultusznak akarják beállítani. A világ a Gutenberg-galaxisból megérkezett a Neumann-galaxisba, s míg a Gutenberg-galaxisban való boldogulás, az írás és olvasástudás képessége nélkül nem lett volna elképzelhető, addig a Neumann-galaxisban a digitális írás- és olvasástudás képessége nélküli boldogulás nem képzelhető el. Ezért célunk, hogy a magyar oktatási rendszer reagáljon a világban bekövetkező változásokra. Semmi esetre sem szabad kétségbe esnünk a változások gyorsaságától, sőt tudomásul kell vennünk, hogy – ahogy egy német kiadóvállalat kiváló vezetője lényegre törően megfogalmazta – soha nem lesz már olyan lassú a változások üteme, mint manapság. Néhány éven belül a változások üteme folyamatosan csak gyorsulni fog, amire a diákokat szülőként, nagyszülőként, pedagógusként, tanárként, oktatási intézményvezetőként fel kell tudnunk készíteni.

Dr. Deutsch Tamás_2.jpg

A DOS végrehajtásának köszönhetően a 2019-es tanév kezdetére Magyarországon minden köznevelési és szakképzési intézményében kiépül a digitális oktatási átálláshoz szükséges szélessávú internet hozzáférés és az oktatási épületeken belül a szélessávú Wifi szolgáltatás infrastruktúrája. Emellett megkezdődik első körben negyvenezer pedagógus képzése és továbbképzése. Ez egy komplex képzés lesz, amelyhez a pedagógusoknak szükségük lesz digitális eszközre is. Ezeknek beszerzése már megindult hazai és Uniós forrásokból.

Aáry-Tamás Lajossal, az Oktatási Jogok Biztosával lehetőségünk nyílt a konferencia előtt rövid eszmecserét folytatni. Finnország 2007-ben döntött az oktatási rendszer digitalizálásáról és mára joggal a világ legjobb, legmagasabb színvonalú digitális oktatási rendszereként értekeznek a finn oktatási rendszerről. Szerintem nem az a fontos, hogy aki a legjobb a világon, hanem az: miben, mennyivel és hol jobb nálunk. Mindig az a fontos, hogy aki jobb lett, az 5–10 év alatt mit csinált annak érdekében, hogy a saját, korábbi nem túl jó állapotából eljusson egy olyan állapotba, amit már nemzetközileg is elismernek.

Nem létezik olyan oktatási és fejlesztési program, amelyek sikeres végrehajtásban a legfontosabb partnerek nem Önök, pedagógusok lennének. Szeretnénk mindannyiukkal személyesen együttműködni, Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának a végrehajtása egy olyan lehetőség, ahol mind a 173 833 pedagógus véleménye számít. Ha a vélemény kellően megalapozott, akkor hat a döntésekre, hat az elképzelések végrehajtására.

Köszönöm az eddigi partnerségüket és azt szeretném kérni, hogy továbbra is partnerként tekintsenek ránk, mert mi elsőszámú partnerként tekintünk Önökre. Köszönöm, hogy meghallgattak, megtisztelő volt a figyelmük.