Bajor Péter

A konferencia zárása

BP.jpg

 

Kedves Kollégák! Engedjenek meg néhány záró mondatot a konferencia végén.

Schanda Tamás államtitkár úrtól hallottuk a jó hírt, hogy az összes köznevelést érintő EU-támogatású projekt kiírása megtörtént, a források mind-mind fontos fejlesztési célokat fognak szolgálni. Most már csak a megvalósítás van hátra … Államtitkár úrhoz csatlakozva szeretném felhívni a figyelmet: ami az EFOP-projektek terén eddig történt az – néhány kiválóan elkezdett programtól eltekintve – nagyrészt a kezdetnek mondható. Eddig tehát inkább az elméleti kidolgozás történt, a tervek, a célok megfogalmazása, a projektcsapatok kialakítása, most viszont rajtunk a sor, hogy a kapcsolódó gyakorlat is nagy volumenben megtörténjen 2020-ig!

Szükséges, hogy ez a fantasztikus lehetőségeket rejtő keretrendszer, ezek a programok magas színvonalon megvalósuljanak az intézményeink, a gyerekek, a tanulók, a pedagógusok örömére és mindannyiunk hasznára. Nagy veszélye ezeknek a „projektes” kereteknek, hogy az indikátorok között elvesznek az igazi szakmai célok és a valóban hasznos aktivitások. Ugyanakkor jó reményünk van arra – hiszen már van hasznosítható tapasztalata a köznevelési és civil szakembereknek is, valamint a kormányzati háttérintézmények megvalósítóinak is –, hogy a keretrendszert a megfelelő hasznossággal, az értékteremtés érdekében használjuk föl. Valójában nincs más mondandóm: ehhez a munkához szeretnék magunknak sok jót kívánni.

A szervezők nevében is köszönöm szépen, hogy eljöttek, köszönöm az előadóknak, szekcióvezetőknek, kiállítóknak a felkészülést és a közreműködést.

Találkozzunk a jövő évi, XX. Országos Közoktatási Szakértői Konferencián, addig pedig örömteli munkát, harmonikus együttműködéseket kívánok!

Jó étvágyat az ebédhez és balesetmentes utat hazafelé! Viszontlátásra jövőre!