Józsa Ferenc

Képesség-kibontakoztatás segítése
a művészetoktatásban szekció összefoglalója

Józsa Ferenc sz_o.jpg

 

Szekciónkban a címben jelzett kiemelt projektben együttműködő intézmények képviselői adtak tájékoztatást az intézményük által, a projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységekről. A képviselt művészeti ágak – a képző- és iparművészet, a színház- és filmművészet, a táncművészet, a zeneművészet – felsőoktatási intézményeinek fő tevékenysége:

  • a köznevelési intézmények művészetpedagógiai, módszertani megújítása;
  • pedagógusok felkészítése az új módszertan adaptálására;
  • művészetpedagógiai munkát támogató programok szervezése;
  • köznevelési intézmények hálózatosodásának támogatása;
  • köznevelési intézmények művészeti eszköztárának megújítása.

A köznevelési intézmények művészetpedagógiai megújításának legfontosabb eleme az oktatási programok kidolgozása, módszertani segédletek, szakmai anyagok, továbbképzések, támogató tevékenység megvalósítása. A pedagógusok felkészítése továbbképzésből áll és a nem pedagógus iskolai dolgozók továbbképzéséből. A művészetpedagógiai munkát támogató programok szervezése a projekt köznevelési integrációját célozza meg: az alapfokú művészetoktatás tehetséggondozásának, illetve a tanórai és a tanórán kívüli tevékenységek támogatását.

A köznevelési intézmények hálózatosodásának támogatása sok együttműködéssel, bázisiskolák kijelölésével, iskolahálózat létrehozásával, támogatásával valósul meg.

A köznevelési intézmények művészeti eszköztárának megújítása a meglévő eszközök fülülvizsgálata mellett a művészeti nevelés-oktatás eszköztárának a fejlesztésére vonatkozó javaslatcsomagot is tartalmaz.

A projekt indikátorai biztosítják, hogy az eltervezett tevékenységek széles körben ismertek és alkalmazottak lehessenek.