Kóródi Bence

Újszerű megoldások az EKE OFI újgenerációs tankönyveiben az alsó tagozaton; Digitális megoldások a pedagógustámogatásban – Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szekció összefoglalója

Kóródi Bence sz_o.jpg

 

Elnök Úr, kedves Kollégák, szeretettel köszöntök mindenkit!

Az EKE OFI szekciójának ilyen hosszúra sikerült címe is mutatja, hogy az intézetben milyen sokrétű műhelymunka zajlott és zajlik jelenleg is. Ez a szekció két nagy blokkból állt:

  • Az egyik a papíralapú újgenerációs tankönyveink fejlesztésével kapcsolatos újszerűségeket, módszertani megoldásokat hivatott megbeszélni, bemutatni, a kollégákkal ismertetni.
  • A második nagy blokkunk pedig a digitális csapat munkáját, a fejlesztések digitális vetületét mutatta be az intézet munkáján belül.

A papíralapú tankönyvek közül két nagy műveltségterület újgenerációs kiadványait emeltük ki a sok-sok kiadványunk közül. Az egyik az anyanyelv volt az alsós gyerekeknek, a másik pedig a matematika. Az anyanyelvvel kapcsolatban talán az a legérdekesebb és összefoglalásra méltóbb, hogy megpróbáltam azt bemutatni, miszerint a gyerekeket a betűtanulástól kezdve a szövegértés kezdetein át egészen az értelmező olvasás szintjéig hogyan lehet eljuttatni, hogy a színes, változatos, módszertanilag gazdag, továbbá nemcsak újszerű, hanem a szövegértés tanítását is bemutató feladatsorokon hogyan zajlik a tanítási folyamat a négy évfolyam során. Kitértünk továbbá arra, hogy az anyanyelvi műveltség alapjai mellett milyen fontos a gyerekeknek a helyesírási és nyelvhelyességi képzése is, amely természetesen nagyban összefügg a szövegértési stratégiák elsajátításával, amely szövegértési stratégiák természetesen a tanulási és olvasási stratégiákkal nagyban összefüggenek.

A matematikán belül azokat az újszerűséget emeltük ki – Fülöp Mária alkotószerkesztő kolléganőm előadásáról van szó –, amely újszerűségében a hagyományt és a modernitást ötvözi. Az újgenerációs matematika tankönyvcsalád nagyon sok mértékben eltér az eddigi alsós matematika fejlesztésektől: mind a felépítésében, mind a számkör bővítésében, mind az alapműveletek elsajátításában. Ami talán ezen felül a leglényegesebb volt és a legizgalmasabb is, az az, hogy Fülöp Mária azt is be tudta mutatni, hogyan lehet egy-egy feladaton belül megvalósítani a komplex készségfejlesztést a gyerekek számára, nemcsak a matematikai kompetenciák, hanem a szövegértési és az egyéb logikai, gondolkodási műveletek sorára bontva. Arra gondolok, hogy ugyanaz a feladat módszertani megközelítését tekintve hogyan alkalmas egyszerre a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra, hogyan lehet az óraszervezésbe ezt könnyedén és zökkenőmentesen beépíteni, és erre számtalan példát mutatott is az alkotószerkesztő a négy évfolyam során.

A szekció második nagy blokkja pedig a digitális témakör volt. Ennek két, illetve gyakorlatilag három elemét tudtuk kiemelni ebben a rövid délutánban. Az egyik a Nemzeti Köznevelési Portál volt. Ennek azt a vetületét mutatta be Pintér Gergely központvezető úr rövid kis videók segítségével, amelyik a tanulást és a tanítást támogató része. Ezen felül szó esett a portál működéséről, annak opcióiról, lehetőségeiről. Olyan rejtett tartalmakat is láthattunk, amelyeket egy pici kis kereséssel már el lehet érni, így az előadás végezetül a portálnak a gazdagságát, feltöltöttségét és az órára való bevitelének a lehetőségeit is taglalta.

Utána röviden bemutattuk a tankönyvkatalógus.hu című portálunkat, amely párhuzamosan az NKP-val a pedagógusok munkáját segíti. Itt egyszerű fastruktúrában, kezelhető módon meg lehet találni az összes taneszközünket, amelyik az OFI teljes portfóliójában szerepel. Ez körülbelül 1400 címet jelent egyébként, és mindegyikhez találnak a pedagóguskollégák egy rövid leírást, illetve a tanítást támogató pedagógiai segédanyagokat is, a módszertani kézikönyvtől a tanmeneteken át a különböző tanítást segítő eszközökig. Tehát ez egy úgymond egyszerűsített formája annak, ami az NKP-n is, más szerkezetben tulajdonképpen megjelenik. Az újgenerációs taneszközöket innen is el lehet pdf formában teljes megjelenésükben érni.

És végül, de nem utolsó sorban szó esett az EKE OFI új fejlesztésű oktatási portáljáról, mint a pedagógus-támogatás ugyancsak fontos pilléréről. Ennek a portálnak a neve TanTrend. A szóösszetétel, a tanrend két tagja közé egy „T” betűt is beiktattak a szerkesztők, Nagy-Király Vivien felelős szerkesztő és Hegedűs Mihály főszerkesztő, ezzel is sugallva azt, hogy ez az oktatási portál nemcsak aktuális, olvasmányos és szakszerű, hanem trendi is próbál lenni, a trendekhez is igyekszik igazodni. Olyan rovatokkal, olyan cikkekkel, olyan újszerűségekkel, újdonságokkal jelenik meg napról napra, mindig frissülve – most már a cikkek, és a beszámolók száma 2-300-at is eléri – amelyek minden pedagóguskolléga, de talán a szülők és a nagyobb diákok számára is sok-sok érdekességgel szolgálnak, mindig aktualitásokat is tartalmazva.

Ezekről a fejlesztésekről szólt az EKE OFI műhelymunkájának délutáni szekciója. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket!