Hajnal Gabriella

Klebelsberg Központ – EFOP-3.2.4-16-2016-0001 Digitális kompetencia fejlesztése szekció összefoglalója

Hajnal Gabriella sz_o.jpg

 

Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit.

A mi szekciónkban tankerület igazgatók, intézményvezetők és pedagógus kollegák részvételével négy előadást tartottunk. Az első előadás, amelyet én prezentáltam, a Klebelsberg Központ és a tankerületi központok kapcsolatáról, illetve a kiemelt, stratégiai feladatainkról szólt. Elsősorban azokról a feladatokról esett szó, amelyek jelen pillanatban meghatározzák a működésünk irányait, és prioritást élveznek.

Ezek közé tartozik a pedagógus státuszok betöltése, ezzel összefüggésben a szakos ellátás minél teljesebb körű, a diákok és tanárok számára legmegfelelőbb módon történő biztosítása, a gyógypedagógusok továbbképzése és általánosságban a gyógypedagógus ellátottság.

Kitértem még az előttünk álló, illetve megvalósítás alatt lévő projektjeinkre is, valamint a KRÉTA tanügyigazgatási rendszerre.

A második előadásban Kotán Attila gazdasági elnökhelyettes úr beszélt a költségvetés felépítéséről, tervezéséről, az előirányzatokkal kapcsolatos számokról. Az adatok alapján mindenki megnyugodhatott, hogy a tankerületi központok rendelkeznek mindenhol a szükséges forrásokkal, vagyis mindegyik tankerület és az általuk fenntartott intézmények teljes biztonsággal tudnak működni. Elegendő összeg áll rendelkezésre mindenhol a szakmai és az egyéb fenntartói feladatokra. Az előadásból az is kiderült, hogy az idei évben jutott pénz felújításokra és karbantartásra is, de ami ennél fontosabb, hogy a szakmai feladatokra is tudtak költeni az iskolák.

A harmadik előadásban Csomós Tamás főosztályvezető kollegám - az általam korábban elmondottakhoz kapcsolódva – beszélt a Klebelsberg Központot érintő projektekről, illetve azok előkészületeiről, ezek közül hangsúlyosan került szóba a digitális kompetencia fejlesztését elősegítő EFOP- 3.2.4 pályázat. Arról is szó esett, hogy az EFOP-4.1.2 és 4.1.3 ugyan standard pályázatok, amelyeket a tankerületi központok valósítanak meg az intézményekben, de a feladatok elvégzésébe, a tervezésbe és koordinálásba besegít a Klebelsberg Központ.

A negyedik előadást a KRÉTA rendszert fejlesztő csapat részéről Szabó András tartotta meg. Bemutatta a KRÉTA rendszert, amely nekem is szívügyem, beszélt a fejlesztések irányairól is a résztvevőknek. Azt gondolom, hogy az itt ülők meggyőződhettek arról, hogy a KRÉTA ugyan nincs még teljesen kész, de nagyon jó úton halad a fejlesztése és könnyebbé teszi mind a szülők, mind a gyermekek, mind pedig a kollégák életét.

Az előadásból plasztikusan kirajzolódott, hogy valóban egy olyan egységes rendszerről van szó, amelyből kinyerhetőek mindazok az adatok, amelyek a későbbiek folyamán a diákok minél hatékonyabb ellátását, megsegítését szolgálják, támogatják a fenntartót és az intézményeket a hatékony és eredményes működésben.

Én azt hiszem, mind a négy előadó előadásából egyértelműen kiderült, hogy a fenntartó számára minden a gyerekekről, a tanulókról szól, az ő érdekeiket tekinti a feladatellátás iránytűjének. A visszajelzések, kérdések, hozzászólások alapján számomra úgy tűnik, hogy az irány, amerre a Klebelsberg Központ és a tankerületek haladnak, jó, a bizalom megvan a rendszer szereplői részéről. Azonban az is egy fontos tanulság, hogy csak közös erővel érhetjük el, hogy jól működjön ez a fenntartói rendszer. Ezt kívánja a gyermekeink, jövő nemzedékeinek érdeke.