Jávor Balázs

Tehetséggondozás – Új Nemzedék Központ,
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
szekció összefoglalója

Jávor Balázs sz_o.jpg

 

Tisztelt Elnök úr! Kedves Kollégák!

Nagy tisztelettel köszöntöm a konferencia résztvevőit!

A szekciónkban azokról a fejlesztésekről beszélgettünk, amelyeket az Új Nemzedék Központ és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége valósít meg 2020-ig. Az EFOP 3.2.1 kódjelű, „Tehetségek Magyarországa” című kiemelt projektben az ötéves futamidőből két év eltelt. Áttekintettük az eddigi eredményeket és beszélgettünk az ezekre épülő további tervekről, elképzelésekről.

Elsőként Bajor Péter ügyvezető elnök úr, az EFOP 3.2.1 MATEHETSZ által megvalósított részének projektmenedzsere a tutorrendszer fejlesztéséről tájékoztatott.

Kiemelte, hogy ebben a projektben, amely a harmadik a tehetséggondozás rendszerét fejlesztő, egymásra épülő uniós projektek sorában, leginkább a személyes segítésen van a hangsúly. Átfogó cél, hogy a személyes segítés kultúrája beépüljön a köznevelés rendszerébe. Ez adja a tutorrendszer kialakításának megalapozottságát. A tutor a projektben olyan pszichológus, coach, mentálhigiénés szakember, aki 11 hónapon keresztül kíséri, támogatja a rábízott 5–10 tutoráltat havi találkozásokkal, hozzásegíti őket adekvát fejlesztő programokhoz. Jelenleg 48 tutor dolgozik, 463 tutorált fiatallal. A projekt végéig kb. 2500 fiatal bekapcsolódásával terveznek.

Elter András, az EFOP 3.2.1 ÚNK által megvalósított részének szakmai vezetője a tehetségvesztés mértékének csökkentésére irányuló törekvéseket mutatta be. Nemzetközi kitekintést nyújtva érzékeltette, hogy milyen fokozódó éhség van a nagy tempóban átalakuló globális gazdaságban a tehetségek iránt, illetve ezzel párhuzamosan milyen élesedő verseny van az országok, vállalatok között a tehetséges fiatalokért. Fontos, hogy a kiképzett tehetséges szakemberek minél kisebb mértékben hagyják el végleg a magyar munkaerőpiacot, de az is, hogy a tehetségígéretek mind nagyobb arányban tudják tehetségüket valóban kibontakoztatni. Rámutatott azokra a kutatási területekre (a projekt keretében az ÚNK 16 tehetséggondozással kapcsolatos kutatást valósít meg), amelyek a tehetségvesztés csökkentésére irányuló fejlesztéseket alapozzák meg. Bemutatta annak a komplex mérési rendszernek a fejlesztését, amely az alulteljesítő tehetségek bevonására, elvesztésük megakadályozására is szolgál.

Győryné Csomó Ildikó alprojektvezető a MATEHETSZ CsibÉSZtúra fejlesztéséről számolt be. A CsibÉSZtúra oldalon (csibesztura.hu) képességfejlesztő játékok, illetve fejlesztő feladatsorok érhetők el, az oldalt egy korábbi projekt keretében hozták létre. A „Tehetségek Magyarországa” projektben továbbfejlesztették, így jelenleg már 25 játék, illetve 500 gyakorló feladatsor érhető el az érdeklődők számára. A közelmúlt fejlesztéseinek eredményeként egy bizonyos kognitív térkép funkciót is lehet már használni az oldalon, ami az alulteljesítő tehetségek felfedezésében segítheti a mindennapi pedagógiai munkát. Ildikó beszámolt még az idén tavasszal szervezett CsibÉSZtúra Bajnokság tapasztalatairól, illetve a CsibÉSZtúra Műhelyekről is.

Sinka Edit szakmai főtanácsadó az ÚNK részéről a tehetséggondozó szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés esélyeinek problémáját vázolta vitaindító előadásában. Friss kutatási adatok fényében vizsgálta, hogy hogyan mérhető és értelmezhető az egyenlő hozzáférés megvalósulása a tehetséggondozás rendszerében, illetve mik azok az eszközök, amik támogatják azt. Az egyenlő hozzáférés szempontjából tekintette át a hazai tehetséggondozás létező hagyományokkal és eredményekkel rendelkező formáit, és megmutatta, hogy a projekt kiemelt jelentőségű fejlesztése, a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek (MTM) hálózatának létrehozása és támogatása mennyiben jelent előrelépést ezen a téren. Az országosan 38 intézményt, amelyek egyenletes lefedettségű mintaintézményi hálózatot alkotnak, az elmúlt évben egy háromfordulós kiválasztási, minősítési eljárás során választotta ki a projekt. Az intenzív együttműködés az idei tanévvel kezdődőtt és legalább három tanéven keresztül valósul meg az MTM-ekkel.

Bízom benne, hogy a szekcióban elhangozott előadások, illetve az ezekre épülő beszélgetés elérték céljukat és sikerült tájékoztatást adnunk a „Tehetségek Magyarországa” kiemelt projekt eredményeiről, előrehaladásáról.

Engedjék meg, hogy megköszönjem a szekció előadóinak a beszámolókat, a résztvevőknek az aktív részvételt. Önöknek pedig köszönöm figyelmüket és további munkájukhoz sok sikert kívánok!