Bella Tibor

Vezetői, szakértői fórum – Köznevelési Szakértők
Országos Egyesülete szekció összefoglalója

Bella Tibor sz_o.jpg

 

Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Kollégák!

A szakértői szekció első témája: a vezetők szakértői szakmai támogatása, vezetői klubok.

Az előadáson elhangzott Barlai Róbertné és Tóth Géza tolmácsolásában, hogy a vezetők a pedagógiai minőség kulcsemberei, szakmai támogatásuk a fenntartó, mint munkáltató feladata. A folyamatos képzést, felkészítést kötetlenebb formában, szakmai műhelyként – a Független Pedagógus Fórum szakmai szervezet által kezdeményezett – a tavalyi tanévben kipróbált, egy-egy fenntartóhoz kötött „Vezetői klubok” megoldást jelenthetnek a kérdésre. A vezetői klubok működtetése egy formája lehet a vezetők szakmai támogatása folyamatos fenntartásának. A visszatérő együttlétek alkalmat adnak a bizalom légkörének megteremtésére, így az együttes tanulás megvalósulására.

A hallgatók megtudhatták továbbá, hogy olyan új vezetői módszerek, technikák átadására kerül sor, melyeket a műhelyfoglalkozásokon önmaguk is kipróbálnak, majd a nevelőtestületekben való alkalmazás lehetősége megújíthatja a pedagógusok közötti belső együttműködést és tudásmegosztást, sőt ez átsugározhat a tantermi tanulási folyamatokba is. Igény, hogy a vezetők képzése továbbképzése tudatosan felépített egységes keretrendszerben valósuljon meg. Azaz, működtessünk egy intézményvezetői életpálya modellt támogató vezetői továbbképző rendszert. Terveik szerint mindezek beszámíthatók lehetnek a vezető kötelező továbbképzésébe. A szekció résztvevői örömmel üdvözölték ezt a lehetőséget, és várják a folyatását.

A következő téma: a vezetők szendvicshelyzetben (avagy a fenntartói modellváltás hatása az intézményvezetői szerep lélektanára).

Az előadás arra világított rá, hogy az intézményvezetők motivációján jelentősen múlik a tantestület eredményessége, viszont a vezető eredményessége nagyban függ a mentális állapotuktól. Ezért nagy a felelőssége a tankerületi központ igazgatóinak, hogy hogyan gondozzák az intézményvezetők mentális állapotát. Az előadás több gyakorlati példával támasztotta alá ennek lényegét. Ha kíváncsiak mi a jelentősége a kövek elhelyezésének, hívják meg Fodor Gábor mentálhigiénikust.

A szünet után a tanfelügyelet a szakértő szemével 2017-ben témával foglalkoztunk:

 • Virágné Nagy Éva és Jurecz Emil az előadásuk céljának a minősítés után a tanfelügyelet módszereinek, eszközeinek a gyakorlati megvalósítás elősegítését, a szakértői vélemények összegyűjtését és továbbítását, valamint a tanfelügyelet jelentőségének tisztázását tűzték ki.
 • Miért fontos a szakértői egyesület számára ennek a kérdésnek a kezelése? Az egyesület 1640 tagjának többsége pedagógiai szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítést végez. Jelenleg még nagy a bizonytalanság a szakértők részéről a tanfelügyeleti ellenőrzésben, ezért elindult a KÖSZOE által szervezett a szakértők igénye szerint a vezetői és intézményi tanfelügyelethez a gyakorlati képzés. Csak érdekességképpen jegyzem meg, hogy 1462 fő jelentkezett eddig a képzésre.
 • Elhangzott, hogy miben nyújtott eddig segítséget?
 • A szakértőknek:
 • Egységes látásmód kialakítása.
 • Szakértői közös munka kialakítása.
 • Előzetes felkészülés ütemezése.
 • Dokumentumok tanulmányozásának jelentősége, lényege.
 • Dokumentumok koherenciájának keresése, meglátása.
 • Oktatási Hivatalnak:
 • A tanfelügyeleti munkával kapcsolatos kérdések felvetése.
 • Tapasztalatok összegyűjtése.
 • Vélemények feldolgozása, átadása.
 • Felmerülő jogos problémák továbbítása.
 • Közös megoldások keresése.

A szekció előadáson megjelent Gerendás János főosztályvezető-helyettes Úr és Marosi Katalin osztályvezető asszony. A felvetett problémák egy részére a helyszínen reagáltak. Megállapodásunk értelmében az előzetesen összegyűjtött és az itt elhangzott kérdéseket javaslatokat továbbítjuk az Oktatási Hivatalnak. A felvetésekre a későbbiekben közösen keresünk megoldást.

Záró témaként Iszák Tibor – a Sonkádi Szabadegyetem megálmodója és szervezője – tájékoztatójában elmondta, hogy a Mesterpedagógusok Sonkádi Szabadegyetemére a fővárosból és az ország minden megyéjéből érkeznek a hallgatók. A Szabadegyetemen minden az információk cseréjéről, a tapasztalatok átadásáról szól. A Campusnak a területén elmosódnak azok a különbségek, amelyeket a társadalmi hierarchia mutatna. Kötött és kötetlen változatos programok keretében az előadásokat mindig jóízű megbeszélések váltják. Itt bárki megszólíthat bárkit. A szabadegyetem hatása a köznevelésre áttételes, és nem tisztán megfogalmazható és tetten érhető folyamat.

Köszönöm a szakértői szekción megjelent kollégák aktív érdeklődését.