Rozmis Attiláné

Pedagógus-továbbképzések az EFOP-3.1.1 Kisgyermekkori nevelés támogatása kiemelt projekt támogatásával

Rozmis Attiláné sz_o.jpg

 

Az EFOP-3.1.1 Kisgyermekkori nevelés támogatása elnevezésű projekt célja – összhangban az Európai Unió és Magyarország Kormánya között megköttetett Partnerségi megállapodás céljával – a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettségnélküli iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása a koragyermekkori nevelésben. A lemorzsolódást az óvoda preventív módon a hátránycsökkentő pedagógiai tevékenységével tudja mérsékelni. Ezért a projekt közvetlen célként az óvoda hátránycsökkentő szerepének erősítését határozta meg. Ezt három fő tevékenység mentén kívánja elérni:

 • Pedagógus-továbbképzések fejlesztésével és megvalósításával
 • Köztisztviselői képzés fejlesztésével és megvalósításával
 • Hálózatos együttműködés támogatásával.

A pedagógus-továbbképzések az alábbi 8 területen kerültek kifejlesztésre:

 • Egészséges életmódra nevelés hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodákban, a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba.
 • Az egyéni bánásmód és a hátránycsökkentés speciális módszertana az óvodában, a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba.
 • A játék, szabad játék szerepe az óvodai hátránycsökkentésben, a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba.
 • Környezettudatosságra nevelés hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodákban, a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba.
 • A mozgás kiemelt szerepe a gyermekek fejlődésében, az óvodai hátránycsökkentésben, a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba.
 • Művészeti nevelés hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodákban, a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba.
 • Különleges bánásmódot igénylő (SNI, BTM, kiemelten tehetséges) gyermekek együttnevelése az óvodában, a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba.
 • A tehetségazonosítás, tehetséggondozás lehetőségei hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodában, a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba.

Képzéseinket sajátos struktúra, hitelesség, gyakorlatorientáltság és reflektív szemlélet jellemzi.

 • Sajátos a struktúrája, mert a 30 órás időkeretben 20 óra szakmódszertant, 3 óra hospitálással egybekötött konzultációt és 7 óra úgynevezett alapmodult tartalmaz. Az alapmodul, amely mind a 8 képzésünkben azonos módon szerepel, a pedagógiai program felülvizsgálatának, módosításának módszertanát mutatja be, amely lehetőséget ad a megismert jó gyakorlatok beépítésére.
 • Hiteles, mert képzéseinket óvodapedagógus szakképzettségű szakemberek fejlesztették, a képzéseinket óvodapedagógus képzők tartják és maga a képzés óvodai helyszínen, óvodákban zajlik.
 • Gyakorlatorientált, mert egyrészt a képzés során óvodai gyermekcsoportban közvetlen tapasztalatot szerezhetnek a résztvevők a korszerű hátránycsökkentő pedagógia megvalósításáról, másrészt a képzésbe megjelenő horizontális tudásmegosztás lehetőséget ad a helyi pedagógiai gyakorlatok megismerésére.
 • Reflektív szemléletű, mert a képző, a „reflektív pedagógus” folyamatosan figyeli, elemzi, értékeli a hozzászólásokat, a tevékenységeket, ezzel tudatosan irányítja a résztvevők szakmai fejlődését.

A képzések szakmai támogatását négy síkon, a négy sík összehangolásával biztosítjuk:

 • A képzések hiteles és gyakorlatorientált szakmaiságát 146 óvodában, a hospitálást az óvodai gyermekcsoportokban kiváló óvodapedagógusok valósítják meg.
 • A képzéseket 30 fő jól felkészített óvodapedagógus szakképzettségű képző vezeti.
 • A képzésekbe ágyazott helyi jó gyakorlat összehangolását a képzés tematikájával 18 fő megyei folyamattámogató mentor végzi.
 • A képzések minőségbiztosítását, fejlesztését 8 fő minőségbiztosítási tanácsadó látja el.

Amit a képzéseinkről még tudni érdemes:

 • A projekt 3000 fő, konvergencia területen dolgozó óvodapedagógus számára kíván lehetőséget biztosítani a módszertani megújulásra, a pedagógus kompetenciák fejlesztésére a továbbképzések által. Terveink szerint ez átlag 15 fővel tervezetten 209 képzési csoport szervezésével tud megvalósulni. Ez megyénként az alábbi képzési számot jelenti:

Megye

Képzés

Képzési téma

Bács-Kiskun

9

7

Baranya

12

6

Békés

16

7

Borsod-Abaúj-Zemplén

15

8

Csongrád

5

4

Fejér

10

6

Győr-Moson-Sopron

14

6

Hajdú-Bihar

15

6

Heves

12

7

Jász-Nagykun-Szolnok

16

6

Komárom-Esztergom

12

6

Nógrád

9

6

Somogy

9

5

Szabolcs-Szatmár-Bereg

22

6

Tolna

12

8

Vas

8

6

Veszprém

6

5

Zala

7

5

 • A képzési csoportok szervezésénél figyelemmel kell lennünk a képzés képzési módszertanára, ezért egy képzési csoportba az egy intézményből jelentkező pedagógusok közül 3 főnél több pedagógusnak nem tudjuk elfogadni a jelentkezését.
 • A képzés a konvergencia régióban dolgozó óvodapedagógusok számára ingyenes. A projekt finanszírozásával azonban egy pedagógus csak egy képzést végezhet el.
 • A horizontális tanulás érdekében lehetőséget biztosítunk a megyéből való kitekintésre, sőt bátorítjuk a pedagógusokat, hogy az ország egyik pontjáról menjenek el az ország másik pontjára, nézzék meg pl. a Borsodban dolgozó pedagógusok, hogy a hátránycsökkentés hogyan, milyen pedagógiai eljárással valósul meg pl. Baranyában, vagy Veszprém megyében. Ehhez, a képzés díja mellett, térítésmentesen biztosítja a projekt a szállást és az étkezést is.
 • A képzések 105 településen, 146 helyi óvodai jó gyakorlat közvetlen bemutatásával, szerda-csütörtök és pénteki napokon zajlanak.

Valljuk, hogy „Az oktatás nem arról szól, hogy megtöltünk egy csöbröt, hanem hogy meggyújtunk egy tüzet.” A képzéseinkkel szeretnénk képletesen olyan tüzet gyújtani, amelynek lángja feléleszti azokat a pedagógus kompetenciákat amelyek ott rejlenek minden óvodapedagógusban, csak esetleg hiányzik az a mentális támogatás, az a megerősítés, amely akár a képzések nyújtotta tudásmegosztással, az AHA élmény megélésével, vagy egyszerűen csak kiszakadva a megszokott mókuskerékből – újra életre tud kelni, és képes megújulni, új, korszerű módszertant magáévá tenni, és azt a saját óvodában, a saját óvodai csoportban a gyermekek közt alkalmazni.

Képzéseinkre a konvergencia területen dolgozó, óvodapedagógus végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógus munkakörben alkalmazott pedagógus jelentkezhet a http://tovabbkepzes.sulinet.hu/ felületen. A jelentkezéshez saját – nem óvodai – e-mail cím szükséges. Jelentkezéskor a felületen jelezni szükséges az étkezés, ezen belül a speciális étkezés igényét, valamint a szállásigényt. A jelentkezéshez fel kell tölteni a végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumot (diplomát), az önéletrajzot és a munkáltatói nyilatkozatot, amely alátámasztja, hogy támogatja a pedagógus képzésben való részvételét.

Rozmis Attiláné sz_o_1.jpg

A képzés elvégzéséről akkor kaphatnak tanúsítványt az óvodapedagógusok, ha a 30 órás képzési időtartam legalább 90%-án részt vettek és a határidőre megküldött záróproduktum (hospitálási napló, projektterv vagy foglalkozásterv) értékelése „megfelelt” minősítést kapott.

Mivel a képzéseink szeptember 20-a óta zajlanak, így már vannak visszajelzéseink az eredményekről. Sikerként könyveljük el és büszkék vagyunk rá, hogy például egy képzésünkön résztvevő, most 24 éves pályakezdő óvodapedagógusnak sikerült a pályája kezdetén olyan pozitív mintát, muníciót adni, ami vélhetően meghatározza majd jövőbeni nevelőmunkáját és nyitottságát a képzések iránt. A portfóliójába feltölteni kívánt tapasztalataiból egy céljainkkal koherens, lélekemelő részlet:

„Kezdőként sok megerősítést kaptam a személyiségemet, a meglátásomat, a szaktárgyi tudásomat illetően. Nem csak az elméleti tudásom, de a gyakorlati is gyarapodott. Az ismeretanyagot élményeken, példákon keresztül sokkal könnyebb volt megérteni és feldolgozni. Ezen túl úgy gondolom, még tudatosabban tudok készülni a mindennapokra, jó példákat és lehetőségeket láttam a differenciálásra, a kooperatív lehetőségekre. A képzés során játszott játékok, úgy vélem, leegyszerűsített formában, de az óvodai életben is alkalmazhatóak. A jogszabályi háttér száraz anyagát sikerült teljes mértékben megértenem.

Jó érzés volt olyan pedagógusok között eltölteni ezt a három napot (beleértve magát a képzőt és a minőségbiztosító óvodapedagógust is), akik egyenrangú félként kezeltek, nyitottak voltak a meglátásaimra, véleményemre, partnerekként dolgoztunk együtt, és a témában is jelentős tudással, ismerettel és tapasztalattal rendelkeznek.”

Szintén megerősítést adnak azok az elégedettségi kérdőíven kapott visszajelzések, melyek azt mutatják, hogy jó úton járunk, hogy a fejlesztett képzéseink valóban korszerűek, eredményesen segítik az óvodapedagógusok szemléletbeli és módszertani megújulását.

„Az elmúlt 30 év legjobb képzése volt.”– írta egy résztvevő.

Képzéseink helyszíneiről és időpontjairól az Oktatási Hivatal honlapján található részletes információ:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/efop311_kisgyermekkori_neveles_tamogatasa/efop311_pedagogus_tovabbkepzes.