Merklné Kálvin Mária

A Pedagógiai-szakmai szolgáltatások
Oktatási Hivatal szekció összefoglalója

187 29 Merklné Kálvin Mária

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos szekcióban négy témában hallhattak a résztvevők tájékoztató előadásokat. Benczúr Katalin és Nagy Regina, az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztályának tagjaiként érkeztek, míg Kindruszné Munkácsi Ágnes a Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetőjeként. A pedagógiai-szakmai szolgáltatások köznevelési közfeladat keretében történő ellátásáról 2015-ben döntött a kormány. E döntés értelmében 2015. április 1-jén megkezdték működésüket az Oktatási Hivatalban a Pedagógiai Oktatási Központok, működésük koordinálását a Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya végzi.

A szekcióban annak bemutatása történt, hogy az eltelt másfél évben hogyan alakult, fejlődött a pedagógiai-szakmai szolgáltatások teljesen megújult rendszere, a hivatali keretben működő szakmai szolgáltatási rendszer. Nagyon fontosnak tartottuk kiemelni, hogy a szolgáltatások nyújtása minden esetben az igények alapján történhet, ezért országos igényfelmérés keretében tárjuk fel a szolgáltatások iránti igényeket. Minden esetben az intézményvezetők nyújtják be az igénylést és ezt feltételezhetően a nevelőtestülettel megtartott egyeztetés alapján teszik. Kérésként is szeretném a jelenlévő intézményvezetők felé is közvetíteni, ha pedagógiai-szakmai szolgáltatást igényelnek, akkor azt komolyan vesszük és teljesíteni fogjuk, tehát meg fognak érkezni például a tantárgygondozó szaktanácsadók az intézménybe, meghirdetjük és megszervezzük a pedagógus-továbbképzéseket, a tanulmányi versenyeket. A szaktanácsadói látogatásról természetesen értesítjük is Önöket, és nagyon fontos, hogy a pedagógusok, a nevelőtestület is erről tájékoztatást kaphasson.

Az országos igényfelméréshez online felületet fejlesztett a hivatal. Minden naptári évben egy alkalommal, január elején mérjük fel az igényeket. Augusztus utolsó hetében a POK-ok személyesen megkeresik az illetékességi területükön működő és igényt benyújtó intézmények vezetőit, hogy fenntartják-e a januári igényt vagy módosítani kívánják. Nagy örömünkre szolgált, hogy 2016-ra vonatkozóan megháromszorozódtak az intézményi igények. Ezen kívül minden egyes szolgáltatási területen részletesen bemutatásra került az, hogy milyen célok kitűzése történt és milyen eredmények születtek az elmúlt – egy új rendszer felépítése szempontjából – meglehetősen rövid időszakban.

Szó esett a szaktanácsadói feladatok ellátásának szabályozásáról, napi gyakorlatáról, annak megújításáról. A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszerében a szaktanácsadók kulcsszereplők. A tantárgygondozás mellett a tematikus területeken is végzik feladataikat, illetve pedagógus-továbbképzéseken látnak el tréneri feladatokat, tanulmányi és tehetséggondozó versenyeken feladatlapokat dolgoznak ki, zsűritagként vagy elnökként tevékenykednek. A szaktanácsadói rendszer hamarosan ki fog egészülni egy további elemmel: 2017. január 1-től tervezzük a vezető szaktanácsadói rendszer működtetését. Október végétől minden POK honlapján is elérhetővé tesszük a pályázati felhívást. December első hetében értesítjük a pályázókat az eredményről, januárban pedig megkezdjük a rendszer működtetését.

A pedagógiai tájékoztatás szolgáltatási terület keretében tájékoztatni szeretnénk minden eseményről, minden történésről a köznevelésben résztvevőket, amely érinti a működésüket, ezért minden Pedagógiai Oktatási Központnak működik honlapja, a www.oktatas.hu elérhetőségen megtalálhatók. Ezeken a honlapokon elérhetők a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek felhívásai, a továbbképzések kínálata, (regisztrációs felületet is működtetünk, itt lehet jelentkezni, illetve nevezni azokra a programokra, amelyek zajlanak), és egyéb aktualitások a köznevelés területéről.

Kiemelten fontosnak tartjuk a digitális kompetenciafejlesztést is. A pedagógiai-szakmai szolgáltatások keretében működik az eTwinning, az európai iskolák közössége, 36 ország részvételével. Ennek az a lényege, hogy ehhez a nemzetközi közösséghez projektekkel lehet kapcsolódni, és a projekteket nem egyedül kell megvalósítani, hanem kell hozzá egy párt találni. Eddig külföldi párt kellett találni hozzá, de az idei évtől kezdve már hazai intézmények is dolgozhatnak együtt, kapcsolódhatnak be az eTwinningbe. A szekcióban többen voltak, akik ebben már korábban is dolgoztak, és jó néhányan kaptak kedvet a bekapcsolódáshoz. Számos akkreditált pedagógus-továbbképzést szerveztünk és szervezünk a projekt keretében, nemzetközi találkozókon, szakmai műhelyekben, konferenciákon vehetnek részt a bekapcsolódó pedagógusok. Hívom Önöket az etwinning.net portálra, ahol mindent részletesen elolvashatnak, tájékozódhatnak a bekapcsolódás lehetőségéről. Az etwinning.hu a magyar oldal, és az etwinning.net pedig a külföldi, de itt is lehetséges magyar nyelven is tájékozódni.

A negyedik téma az Oktatási Hivatal tehetségpályázatokban (Nemzeti Tehetségprogram) való részvételét mutatta be, amely három projekt keretében zajlik, az egyik a MaTalent, a másik a TehetségKapu, a harmadik a TehetségTár. Második éve valósítja meg a hivatal a projektet, ebben a tanévben jelentősen bővülni fog a résztvevő intézmények száma és a bekapcsolódó gyermekek, tanulók létszáma. Várjuk Önöket a TehetségKapu portálon, amelyen keresztül a TehetségTárba lehet eljutni. Hívjuk és várjuk Önöket ezen a portálon, és kérem, hogy közvetítsék az intézményük tanulói felé és a pedagógusok felé is.

Összegezve tehát, az elmúlt másfél évben az Oktatási Hivatal a Pedagógiai Oktatási Központok kialakításával, egy új rendszer működtetésével során arra törekedett és törekszik a továbbiakban is, hogy egységesen, magas színvonalon biztosítsa a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat minden köznevelési intézmény, gyermek, tanuló, pedagógus részére.

Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.