Gerendás János

Az Önértékelés, tanfelügyelet, pedagógusminősítés
Oktatási Hivatal szekció összefoglalója

189 30 Gerendás János

Tisztelettel és szeretettel üdvözlöm Önöket!

Két részre bontottuk a szekciót. Az első részben az Oktatási Hivatal munkatársai, kollégáim adták elő a legfontosabb változásokat, és a második részben a szakértők mutatták be a szakmai változásokkal kapcsolatos módszertant, ami alapján előkészítették a változtatásokat. Szeretném itt is hangsúlyozni, hogy nemcsak önmagában kell tekinteni és az eredményét várni majd az önértékelés, tanfelügyelet minősítések rendszereinek, hanem a szaktanácsadással és a pedagógus-továbbképzéssel együtt fog teljes egészet alkotni, és kifejteni azt a hatást, aminek végeredményeképpen a köznevelés fejlesztését reméljük.

Az önértékelésben a legfontosabb változások – hasonlóan egyébként a minősítéshez – az elvárások (a tanfelügyeletnél, önértékelésnél elvárásoknak hívják az indikátorokat), szempontok csökkentése. További lényeges változás, hogy az önértékelésben a felületen fogjuk biztosítani az intézményeknek azt a lehetőséget, hogy a saját intézményi elvárásrendszerüket elkészítsék. Ezt eddig is el kellett készíteni az intézményeknek, de az értékelő felületen nem jelent meg, viszont az értékelés során figyelembe kellett venni. A változtatásnak köszönhetően a felületen elkészített saját elvárásrendszer fog betöltődni az informatikai felületükre, és az alapján készíthetik el az önértékelésüket. Természetesen a pedagógusokkal szembeni elvárások számának csökkentéséhez hasonló arányban fognak csökkenni az intézményi és a vezetői elvárások számai is, és ez teljesen hasonlóan fog történni a tanfelügyeletnél is.

Változások a tanfelügyeletben. A pedagógusértékelésnél – ahol pontszámokkal történik az értékelés –, amennyiben a szakértők majd 0 és 1 értéket adnak (tehát a legalacsonyabb értékeket adják), minden esetben szövegesen is indokolni kell az értékelést. Ezzel is szeretnénk biztosítani, hogy a tanfelügyelet fejlesztő és segítő jellege jobban érvényesüljön. Továbbá fontos változás, hogy az intézményi önértékelést, az ott keletkező dokumentumokat első sorban az intézmény belső ügyének tekintjük, ezért annak csak a végeredményét fogják előzetesen látni a szakértői felületünkön a szakértők: az önfejlesztési tervet, vagy az intézkedési tervet intézményi ellenőrzés tekintetében. Amennyiben az értékeléshez még további adatokra lenne szükségük, a helyszínen fognak a szakértők hozzáférni az egyéb dokumentumokhoz.

Részletesen bemutatásra került a megújult Mesterpedagógus minősítési eljárás. Mit jelent a pályázat, a program, bemutatták a tevékenységi területeket és az értékelésről is részletesebben is szó esett: a négydimenziós tevékenységmodellről és az öt értékelési területről, valamint aktuális információkat osztottunk meg még a szekción résztvevőkkel. Például elmondtuk, hogy a tegnapi nap megnyílt a 2017-es portfólió felület a Pedagógus I., a Pedagógus II., a Mesterpedagógus és a Kutatótanár aspiránsok számára egyaránt.

A szünet után az elvárásrendszerek csökkentésében részt vett szakértők adták elő, hogy hogyan végezték el a feladatot. A változások főbb elemei:

  • a törvényi változásokat természetesen beemelték,
  • érvényesítették az eddigi minősítések tapasztalatait és
  • további pontosításokkal érthetőbbé tettek néhány megfogalmazást, azonban a szerkezet nem változott.

Néhány példában bemutatásra került –- az általános iskolai elvárások mentén – a változások lényege, és szó esett az elvárások csökkentésének konkrét számairól is. Említésre került az is, hogy a minősítési eljárásokban milyen további csökkentések voltak a portfólió feltöltésénél.

A végén pedig Iszák Tibor úr beszélt a Sonkádi Szabadegyetem létrejöttéről, annak megvalósulásáról, és hogy milyen jövőbeli terveik vannak.

Ez úton is köszönöm az előadóknak:

  • Bella Tibor úrnak, a KÖSZOE elnökének,
  • Iszák Tibor úrnak, az NPK alelnökének, Sonkád község polgármesterének,
  • Marosi Katalin asszonynak, az OH Pedagógusminősítési Osztály osztályvezetőnek,
  • Pintér Rita és Szabó Zoltán tanfelügyeleti referenseknek,
  • Mausz Pál úrnak az értékes előadásokat, a közreműködést.

Köszönöm szépen a figyelmet.