Dr. Pompor Zoltán

A Kutatás, fejlesztés, tudásmegoosztás
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szekció összefoglalója

191 31 Pompor Zoltán

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kutatás, fejlesztés, tudásmegosztás című szekciójában az előadásokat követően nagyon izgalmas beszélgetések alakultak ki annak kapcsán, milyen eszközökkel tudja az OFI támogatni a pedagógusok szakmai munkáját.

A szekció első előadásában Pálfi Erika arról beszélt, hogy az Intézet honlapja milyen szerepet tölt be a pedagógiai tudásmenedzsmentben, melyek voltak a leglátogatottabb oldalak, hogy a látogatási csúcsok minek voltak köszönhetőek. A honlapon publikált tartalmak közül az OFI munkatársainak kutatási, elemzési, fejlesztési anyagai nagyban támogatják az oktatáskutatással foglalkozó szakemberek (például a felsőoktatásban dolgozó tanárok, valamint a hallgatók) tudásgyarapodását. Emellett számos, a gyakorló pedagógusok számára is érdekes és aktuális tartalommal szolgál az ofi.hu oldal: többek között a megújuló tanmenetek miatt az átlagosnál is többen keresték az augusztusi-szeptemberi időszakban az OFI honlapját. Pálfi Erika azt is bemutatta, hogy a honlap mellett milyen más, a tudásmegosztást támogató kiadványai (pedagógiai folyóiratok, tanulmánykötetek) vannak az Intézetnek. Az előadást követő beszélgetés konklúziójaként megfogalmazódott, hogy nagyon fontos a proaktivitás, azaz ne csak mi magunk tudjunk arról, hogy milyen szakmai eredményeink vannak, hanem ezeket a kutatók, a pedagógusok számára el is juttassuk akár a honlapon, akár a kiadványokon keresztül.

Kojanitz László előadásában a tankönyv- és tanmenet-fejlesztéssel kapcsolatos újdonságokról, valamint a kísérleti tankönyvek kipróbálási folyamatának eredményeiről szólt. Az előadásban három kulcsüzenet fogalmazódott meg. Egyfelől azt emelte ki, hogy azokat az elveket, amelyeket Csépe Valéria előadásban a tanterv- és tartalomfejlesztés kapcsán megfogalmazott, mind-mind sikerült a tankönyvfejlesztés koncepciójába már illeszteni, tehát ebben az értelemben szépen rímelnek a kísérleti, és most már újgenerációs tankönyvek erre a koncepcióra. Másodszor fontosnak tartotta kiemelni azt is, hogy a kipróbáló tanárok bevonásával egy nagyon izgalmas szakmai kommunikáció alakult ki mind a fejlesztők és a pedagógusok, valamint a pedagógusok között is, ennek köszönhetően egymással is meg tudták osztani a tapasztalataikat. A harmadik fontos üzenet a fejlesztéssel kapcsolatban, hogy számos olyan visszajelzés is érkezett a pedagógusoktól, amely a kerettantervet érinti. Amennyiben a NAT és a kerettantervek átdolgozása olyan szakaszba érkezik, akkor ezeket a visszajelzéseket is érdemesnek tartjuk beépíteni.

A papír alapú tartalomfejlesztés, a tankönyvek és a tanmenetek bemutatását követően a digitális tartalomfejlesztés került a fókuszba. Az „okos tankönyv” koncepciójáról és megvalósítási lehetőségeiről Rózsa Gábor és Pintér Gergely digitális fejlesztők beszéltek. Bemutatták a Nemzeti Köznevelési Portálon jelenleg megtalálható PDF-formátumú és lapozgatható tankönyveket; ezekhez képest innovációnak tekinthetőek a HTML alapú tankönyvek. Kitértek a fejlesztés újdonságaira, beszéltek arról, hogyan tudja segíteni a pedagógiai munkát és milyen formában jelennek meg azok a digitális tartalmak, amelyeket az OFI a korábbi projektben fejlesztett.

Végül a negyedik előadásban Kákonyi Lucia egy olyan témáról beszélt, ami több ponton kapcsolódik mind Csapó Benő előadásához, mind pedig a kompetenciamérésről szóló előadáshoz. Az anyanyelvi kommunikáció és a matematika területéhez készült tanulmányi standardokban rejlő fejlesztő lehetőségekkel interaktív előadás formájában ismerkedhetett meg a szekció közönsége. A standardokról az OFI honlapján: http://ofi.hu/tanulmanyi-standardok-fejlesztese.