Jávor Balázs

A Tehetséggondozás – Új Nemzedék Központ
szekció összefoglalója

196 33 Jávor Balázs

Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Kollégák!

Nagy tisztelettel köszöntöm a konferencia résztvevőit.

A Tehetséggondozás szekcióban azokról a fejlesztésekről beszélgettünk, amelyeket a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége és az Új Nemzedék Központ valósít meg az előttünk álló években, 2020-ig. A fejlesztések a Nemzeti Tehetség Program keretében, részben uniós, részben hazai forrásokból valósulnak meg. Az EFOP-3.2.1 kódjelű, „Tehetségek Magyarországa” című kiemelt projektet idén januárban indítottuk el mintegy 6,5 milliárd forintos keretösszeggel, a megvalósítást az ÚNK és a MATEHETSZ nagyjából fele-fele arányú konzorciuma végzi. A szekcióban néhány programelem bemutatására, ismertetésére kerülhetett sor. A szekció munkájában mintegy 70 kolléga vett részt.

Az első előadónk, Dr. Polonkai Mária alelnök asszony, egyetemi docens, az EFOP-3.2.1 MATEHETSZ által megvalósított részének szakmai vezetője a kialakításra kerülő tutorhálózatról tájékoztatott bennünket. Bemutatta azt az újszerű szerepkört, amelyet a leendő tutorok látnak el. A tutorhálózat a korábbi, tehetséggondozást támogató programokra épül, az egész országot lefedi és személyes tehetségtámogató rendszerként működik majd. Az országosan mintegy 200 tutor átlagosan 10-10 tehetséggel dolgozik, a célcsoport a 10 és 25 év közötti korosztály. A tutorok kiválasztása, képzése elkezdődött, a tevékenységüket a 2017 januárjában kezdődő pilot szakaszban egyéves időtartamban végzik majd.

Elter András, az EFOP-3.2.1 ÚNK által megvalósított részének szakmai vezetője bemutatta az ÚNK tehetséggondozást támogató tevékenységeit, amelyeket hazai és uniós projektek keretében valósított meg. Előadásában az elkövetkező évekre tervezett tevékenységek mögött rejlő, tehetségfejlesztési koncepciót ismertette. Rámutatott a tehetség mint szűkös erőforrás növekvő jelentőségére, a tehetségvagyonnal való gazdálkodás kihívásaira és lehetőségeire. A nemzeti tehetségvagyon védelme és gyarapítása érdekében a tehetségek felismerése, fejlesztése, a ki nem aknázott tehetségforrások hasznosítása, a tehetségek megtartása is fontos és konkrét tevékenységek végrehajtását követeli meg. Előadásában utalt azokra a kisléptékű, egymásra épülő szolgáltatásokra, amelyek ezeket a célokat megvalósíthatják a projekt keretében.

Győryné Csomó Ildikó mentorprogram koordinátor a MATEHETSZ által megvalósított Templeton Programot és eddigi eredményeit ismertette. A program célja, hogy a kognitív tehetségterületeken kiemelten tehetséges fiatalokat találjon meg, és őket személyre szabott tehetségtámogatással segítse. Mintegy 20 000 jelentkezőből, többkörös kiválasztási eljárással, 315 fiatalt válogattak be a programba idén márciusban. Az egyéves időtartamú tehetségtámogatás személyre szabott, a személyes és társadalmi felelősségvállalásra épít, a szervezett programokra szabadon lehet jelentkezni. A projekt alapvető célkitűzése, hogy az örömteli tanulás hassa át az egész tevékenységet. A projekt jelenlegi szakasza 2017 februárjáig tart, az eredmények disszeminálása folyamatosan valósul meg.

A Minősített Tehetséggondozó Műhelyek rendszeréről Dr. Sebestyén József főiskolai docens, az ÚNK alprojektvezetője tartott előadást. Bemutatta az MTM tervezett mintaintézményi szerepét, feladatait, illetve az MTM-ek hálózatának helyét és jelentőségét a hazai tehetséggondozási rendszerben. Ismertette azokat az egyedi igényfelmérés alapján kialakított támogatásokat, amelyekben az MTM-ek részesülnek majd a projekt ideje alatt. Bemutatásra kerültek továbbá az MTM címre vonatkozó pályázati feltételek, a minősítési eljárás fontosabb részletei. A szekció résztvevői közül szép számmal voltak azok, akik pályáznak az MTM címre, így az előadást követően spontán pályázati konzultáció alakult ki a szekcióban.

Bízom benne, hogy a szekcióban elhangozott előadások, illetve az ezekre épülő szakmai diskurzus elérték céljukat és sikerült tájékoztatást adnunk a Tehetségek Magyarországa kiemelt projektről, amelynek hivatalos nyitórendezvényét november 12-én tartjuk, Budapesten.

Engedjék meg, hogy megköszönjem a szekció előadóinak a bemutatókat, a résztvevőknek az aktív részvételt. Önöknek pedig köszönöm figyelmüket és további munkájukhoz sok sikert kívánok!