Barlai Róbertné

A Vezetés- és szervezetfejlesztés, szakértő a köznevelésben;
Független Pedagógus Fórum, Köznevelési Szakértők Országos
Egyesülete szekció összefoglalója

198 34 Barlai Róbertné

Kedves Kollégák!

Nagyon jól éreztük magunkat a szekcióban, így tegnap este finom pálinkával, Iszák Tibor pálinkájával meg is ünnepeltük, hogy túl vagyunk rajta. Kiváló vezetők segítették a szekció munkáját. Nem sorolom fel őket, a meghívó tartalmazza a nevüket, kitűnő szakemberek. Tehát csapatként készültünk erre a szekcióra. A résztvevő vezető kollégák is nagyon sokat segítettek azzal, hogy az általunk elmondottakat kiegészítették a saját jó gyakorlatukkal. Tulajdonképpen az volt a célunk, hogy a vezetői önértékelési rendszert felhasználva kiemeljünk olyan elvárásokat, melyek igazán mélyen a szervezeti kultúrát befolyásolják, és közösen gondolkodni, hogyan tud megfelelni a vezető ezeknek az elvárásoknak. Ezeket a kiemelt elvárásokat csak felvillantom, ezek, melyek a szervezeti kultúra részét is érintik. Kicsit aggódom, hogy a 62 elvárásból, – a 77-ből már lecsökkentett 62 vezetői elvárás –, ami a mai kor kihívásainak megfelelő vezetőt rajzol föl, akár 26 is lehet. (OH előadáson elhangzott, hogy az intézményi önértékelési rendszernek legalább szempontonként egy elvárást kell tartalmaznia.) Reméljük, hogy a vezetők nem fognak ilyen mértékben szelektálni, amikor a saját rendszerüket megfogalmazzák, merthogy a tanfelügyelet ugyanakkor az országosan egységes elvárások alapján működik. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy egy szervezet valóban fejlődjön, sikeres legyen. Talán volt idő végigfutni ezeket a kiemelt elvárásokat a prezentációból, amely a Suliszerviz honlapján elérhető.

A nyolcadik szekció üzenetét előre megfogalmaztuk, és kiosztottuk a jelenlévőknek, már amikor beléptek a terembe, és a végén tértünk vissza erre.

A 8. vezetői szekció üzenete

  • A vezető önértékelése alapja lehet a köznevelési intézmény vezetés- és szervezetfejlesztésének. Az un. vezetői önfejlesztési tervet a célokkal és a megvalósításra vonatkozó intézkedési tervvel a vezetés- és szervezetfejlesztésre, minőségfejlesztésre használhatjuk. A kitűzött célok azután részben bekerülhetnek a pedagógiai programba, majd a megvalósítás feladatai az egyéb operatív tervekbe (munkaterv, munkaközösségi munkatervek, projekttervek).
  • A vezetői önértékelést, az un. önfejlesztési tervet szakmailag támogatni szükséges, ehhez fel kell készíteni az intézményfejlesztési tanácsadókat. Erre nem elég egy 30 órás továbbképzés, hanem ehhez a feladathoz részben egy a múltban végzett például: 10 éves kiemelkedő vezetői gyakorlat és a vezetés- és szervezetelméletből (vezetés- és szervezetpszichológiából) való felkészültség szükséges. Javasoljuk erre a 120 órás képzést, melyre van már kifejlesztett program: ld. Intézményfejlesztési szaktanácsadók felkészítése 120 órás program – OFI keretében készült.
  • A vezetőknek a 120 órás 7 évenkénti továbbképzését a vezetést szakmailag támogató témakörökben kellene biztosítani. Ezeket a továbbképzéseket a közoktatás-vezetői szakvizsgát évek óta eredményesen tartó felsőoktatási intézményekre kellene bízni. A vezetői alapképzésre épülő további felkészítés így az intézmények központi szakmai irányításával a pedagógiai munka minőségének emelését segítheti.
  • Javasoljuk a vezetői klubok bevezetését – tankerületi központonként. A vezetői 120 órás képzésbe beszámítható 30 óráig a szakmailag moderált Vezetői klubon való részvétel – a vezetők hálózatos tanulása.
  • A vezetői tanfelügyeletet 2018-tól is minden vezetőre kiterjedően meg kell tartani, a vezetői pályázat lejárta előtti évben elvégzett önértékelésen alapuló külső értékelés segítheti az irányítókat, hogy egyre jobb vezetők kerüljenek újabb évekre megbízásra.
  • A vezetői tanfelügyeletet egy kifejezetten erre a feladatra készen álló szakértői csoporttal kellene ellátni, akik mögött részben jó vezetői gyakorlat, másrészt megfelelő elméleti felkészültség van.
  • Ha nem lesz ötévenként előírt tanfelügyelet a pedagógusoknak, csak a minősítés előtt állóknak, a vezető kérhessen adott esetben ilyen külső értékelést, amit az Nkt. szerint felhasználhat munkáltatói intézkedéshez.
  • A vezetők mentálhigiénés támogatására, a kiégés megelőzésére és a vezetői önismeret fejlesztésére javasoljuk az ilyen témájú tréningeken való részvétel lehetőségét.

Ezek az üzenetek az irányítóknak szólnak, és tulajdonképpen azt célozzák, hogy hogyan lehetne a vezetők szakmai támogatását fokozni. Hogyan lehetne a vezetők külső szakmai értékelését igazán szakemberekre bízni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy valóban olyan emberek értékeljék őket, akik értenek a vezetői munkához, jó gyakorlatuk van, és elméletileg is megfelelően tájékozottak a szervezet-és vezetéselméletben. Fontosnak tartjuk, hogy a vezetők képzése olyan felsőoktatási intézményben folyjék, ahol a közoktatás-vezetői szakot, szakvizsgát lehettet megszerezni, hiszen ott tudják, hogy az alapképzésben mi volt, és mi az, amire a jelenkor kihívásai miatt van szüksége a vezetőknek. A jelenlévők nagyon jó ötletnek tartják a vezetői klub hálózat kialakításának ötletét. Egyetlen üzenettel egészült ki a szekció szereplői által előre kiosztott lista, a vezetők mentálhigiénés támogatásának fontosságával. Tehát a kiégés megelőzése, az önismeret, a vezetői önismeret fejlesztésére a tréning módszert javasoljuk fokozni, illetve ezzel is segíteni a vezetők munkáját. Bizony stresszes, feszültséggel teli a vezetői munka, miközben sokan jól csinálják, tehát felülemelkednek saját feszültségeiken, és nyugalmat sugározva irányítják szervezetüket.

Nyilván mi csak ízelítőt tudtunk adni abból, hogyan segítheti a vezetői önértékelés a vezetés. és a szervezet fejlesztését, de erre egy 30 órás továbbképzés is készült a Suliszerviz alapításával, amely viszont teljesen végig tud haladni a vezetői önértékelési rendszer alkalmazásán, az ebből kibontható, már intézményi sajátosságoknak megfelelő vezetési és szervezetfejlesztési célok meghatározásának módján.

Köszönöm szépen a figyelmet!