Szabó András

A KRÉTA rendszer támogató szerepe a fenntartó és
a köznevelési intézmények közötti együttműködésben

328 sz6 Szabó András

A Neptun KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) a továbbiakban KRÉTA a köznevelési intézmények oktatásszervezői feladatait támogató informatikai rendszer, amely a köznevelés más rendszereivel integráltan és adaptívan együttműködik. A KRÉTA betűszó szerint Alaprendszer, azaz ez lesz a köznevelés egyik alappillére. Csatlakozik a köznevelés hálózataihoz és ezzel igyekszik kényelmesebbé tenni az online adminisztrációt.

sza1

A KRÉTA rendszer alapelemei

 • az Adminisztrációs modul;
 • az Elektronikus napló modul;
 • az Elektronikus ellenőrző könyv modul.

A KRÉTA rendszer integráltan tartalmaz egy

 • dokumentumkészítő rendszert;
 • iktatórendszert;
 • fenntartói modult;
 • pénzügyi modult.

A KRÉTA rendszer integráltan kapcsolódik

 • a Nemzeti Egységes Kártyarendszerhez (NEK);
 • a Köznevelés Informatikai Rendszeréhez (KIR).

Az adminisztrációs modulban állíthatóak be a KRÉTA rendszer intézmény alapadatai, sajátosságai. A modul teljes körű támogatást nyújt az oktatásszervezés folyamataihoz, kezeli a pedagógusok, a diákok adatbázisát, nyilvántartja a tantárgyakat, a tanterveket és az óraterveket, támogatja a tantárgyfelosztás, az órarend rögzítését, az osztályok/csoportok kezelését és az oktatásszervezési folyamatban való elhelyezését. A program segíti az intézményi adminisztrátorok munkáját, a paraméterek helyes beállítását, valamint segítséget nyújt az intézmény alapadatainak megadásához, importálásához is.

Amennyiben az intézmény eddig más elektronikus naplót használt, akkor a KRÉTA legnagyobb előnyei:

 • az állandó jogszabálykövetés;
 • a rendszer minden iskolatípus esetén használható óvodától kezdve akár alapfokú művészetoktatási intézményekig;
 • a rendszer kezeli a pedagógusok teljes munkaidőelszámolását;
 • a rendszer tartalmaz egy hitelesített iktató- és iratkezelőrendszert;
 • felhasználóbarát, modern, letisztult külső;
 • a rendszer a diákok és szülők számára is biztosítja az állandó tájékoztatást.

Fontos tudni, hogy a KRÉTA rendszer korlátlan számú örökös licencével rendelkezik az állam (EMMI).

sza2

A KRÉTA ellenőrző alapjaiban hasonlít az adminisztrációs rendszerek online ellenőrzőihez. Ebben tekinthetik meg a diákok és a szüleik, gondviselőik a tanulók jegyeit és mulasztásait. Az új rendszer nagy előnye, hogy a diákok számára is automatikusan jelzi az órarendben az elmaradó órákat, a helyettesítéseket, a teremváltoztatásokat.

sza3

A fentieken felül a KRÉTA rendszer támogatja azt is, hogy a szülő szükség esetén online kérelmezze az adatváltoztatásokat. Ez nem jelenti azt, hogy a rendszer automatikusan javítja is őket, ez az intézményi adminisztrátorok felelőssége, hogy ellenőrizzék az adatkérelem helyességét. Az így bejelentett és elfogadott adatmódosításokat a rendszer továbbítja a KIR részére, így az ott tárolt adatok is frissül(het)nek. Van lehetőség arra is, hogy néhány kattintással a szülők megrendelhessék az első vagy épp az elveszett helyett az új diákigazolványt. Ezt a KRÉTA a NEK-hez, azaz a Nemzeti Egységes Kártyarendszerhez csatlakozva képes megtenni.

A KRÉTA rendszer jövőbeni fejlesztésének egyik fontos célja, hogy más oktatási és egyéb szakrendszerekhez is csatlakozást biztosítson.

sza4