Erdei Gyula

Innováció Kreativitás Thököly.
Jó gyakorlatok a Thökölyben

399 sz9 Erdei Gyula

Iskolánkban, a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2005-ben kezdtük az IKT-eszközök alkalmazását a tanítási órákon. Először a természettudományos tárgyak – földrajz, biológia – keretén belül alkalmaztuk ezt a módszert. A kezdetkor egy laptopunk és egy projektorunk volt. 2006-ban megvettük az első interaktív táblát, 2009-re már három táblánk és hat interaktív felület állt rendelkezésünkre. Szerencsére kollégáink nagyon innovatívak és a kezdeti lépéseinket figyelve, hamar bekapcsolódtak e tevékenységbe. Két év alatt az alsó tagozaton belül a magyar és a matematika tantárgyak keretében kezdték az eszközök használatát a kollégák. 2009-re saját erőből finanszírozva minden alsós teremben volt már projektor. A nagy lökést a 2009/2010-esTÁMOP-3.1.4. pályázatunk adta. Itt az IKT eszközök alkalmazása 25%-os elvárás volt, nálunk ez 40, majd 60%-ra emelkedett. Ekkorra hat jó gyakorlattal rendelkeztünk az IKT eszközök terén, az egyik a komplex iskolafejlesztési programunk volt. Nagyon jó visszhangja volt ezeknek a jó gyakorlatoknak, 2009–2011-ben mintegy 40 iskola hatszáz pedagógusa vett részt nálunk hospitáláson.

2011-re teljessé vált IKT eszközellátottságunk: minden teremben van interaktív tábla, wifi, kinect, 136 db notebook és valamennyi kolléga rendelkezett iskolai laptoppal. 2011-ben előminősített referencia iskola lettünk, 2012-ben létrehoztuk konferenciater­münket is, de sajnos a végleges minősítésünk nem történt meg rajtunk kivülálló okok miatt.

Az időközben kilencre növekedett számú jógyakorlatunkat elkezdtük szelektálni, kiemelten kezeltük a magyar és a matematika tantárgyaban az IKT eszközök alkalmazását. Kollégáink hat éven keresztül minden tanítási óráról munkalapot készítettek, amelynek szerves része az az IKT anyag, amiket ezekre az órákra készítettek. Ezek saját készítésűek, valamennyit a kollégák alkották. Két fő szervezőeszköz áll a központban: a Smart Notebook program adta lehetőség, valamint a WordWall program által kínált szerkesztési mód és feladatok sokasága. Ez a programunk nagy lépést jelentett a szakmai-módszertani fejlődés terén is. Kollégáink alaposan, átgondoltan tervezték a tanórákat, az évek során csiszolták a módszereket. Előtérbe került a kooperatív munka a tanítási órákon, már az első évfolyamtól kezdve. Így felsőbb évfolyamon sem volt gond a csoportmunkával. A munka során folyamatosan egyeztettek a kollégák a tantervekről még az előtt, hogy ez változott volna, így az alsó és a felső közötti átmenet problémája minimálisra csökkent.

Ezeket az anyagokat szerkesztettük egybe, így jelenleg rendelkezésünkre áll magyar tantárgyból 1–6. évfolyamon a komplett munkalap és IKT anyag, ugyanez matematikából teljesen kidolgozva az 1–4. évfolyamon, illetve az 5–6. évfolyamon egyes területek, anyagrészek. Ennek kiteljesítése a közeljövő feladata lesz. Tervünk a többi tantárgy tananyagának hasonló feldolgozása, ez a folyamat most kezdődött.

Rendszeresen tartanak tanórát a kollégák a nootebookok segítségével már alsó tagozatban, a természettudományi szaktanteremben 32 darab gép áll rendelkezésre a napi használatra. Nemrég alapítványunk 10 darab tablet vásárlásával színesítette lehetőségeinket.

Rendszeresek a témahetek és a projektek az iskolánkban, előszeretettel használunk web2-es eszközöket, mint például a Padlet. Egyre több kollégánk használja a MOODLE által kínált lehetőségeket, amely az iskola honlapján keresztül is elérhető.

Kollégáink rendkívül változatos módon használják az IKT eszközöket. Részt vettünk a Nemzeti Köznevelési Portál indulásában, teszteltük és használtuk. A már említett Smart Notebook és WordWall programon kívül igyekeznek felhasználni mindazokat a lehetőségeket, a melyek az interneten megtalálhatóak és alkalmazhatóak. Így a szófelhő készítése és használata természetes, ugyanígy gondolattérképek – bubbl.us stb., Autocollage, Poszter alkalmazás, valamint a Kahoot, a Picklers, vagy a Learningapps alkalmazás használata.

Iskolánkból három fő vett részt a „PIL Akadémián” 2012-ben, ahol megismerkedtünk a „21.századi képességekkel”, azok alkalmazásának lehetőségeivel.

Az általunk használt legújabb eszköz a Redmenta. Nagyon szeretik a kollégák, nemcsak feladatlapok készítésére és megoldására, hanem a tanórák szervezésére is. Így a tanulók is készíthetnek feladatlapokat, illetve feladatokat az adott tanítási órára. Egyre többen használják a tantestületben.

Egyik kollégánk „Játékosította” a történelem óra egy részletét, projekt segítségével fogalmazta meg elvárásait. Az itt szerzett tapasztalatokat a jövőben szeretnénk felhasználni, ugyanakkor kiderült, hogy a magas óraszámok nehezen teszik lehetővé az ilyen módszerek alkalmazását az időhiány miatt. A legújabb lehetőség a projekt és osztálymunka terén a Minekraft alkalmazás, melyet 6. évfolyamon használnak előszeretettel a tanulók.

Megjelent az okostelefon használata a tanítási órákon. Ez még nem tömeges, de már jó példák vannak például QR-kód használatára, Növényhatározó és Madárhatározó alkalmazására tanulmányi séta keretében. Így előtérbe helyeződtek a kvízek: Magyarország tájai, a Magyar Látnivalók földrajzórai használata, Mozaweb okostelefonon – tableten. Nagy siker a Seterra kvízprogram használata földrajz órán.

Legújabb szerzeményünk pályázat útján a NI programon belül a Lego-robot, melyet szeretnénk továbbfejleszteni a programozás megtanulása érdekében. Ezen felbuzdulva, a következő tanévben beindítjuk a Lego matematika 1–2. osztály programját.

Ezen a területen nincs megállás, követjük a legújabb programokat, alkalmazásokat, igyekszünk fejleszteni eszközparkunkat. Ebben kollégáink jó partnerek, melynek bizonyítéka eddig megvalósult programjaink és az iskola szép eredményei.