Dr. Illés Boglárka

A tehetséggondozó programok jellemzői

76 12 Illés Boglárka

Tisztelettel köszöntöm Önöket! Köszönöm a meghívást! Külön köszönteni szeretném Alelnök Asszonyt, Helyettes Államtitkár Urat, Főigazgató Urat, és megkülönböztetett tisztelettel az elődömet, Schanda Tamás államtitkár urat. Utódjaként bízom benne, hogy mind formailag, mind tartalmilag elégedett lesz az előadással.

A Nemzeti Tehetség Programról szeretnék Önöknek beszélni. Az előadásomnak formabontó mottót választottunk: Tehetség + Lehetőség = Nemzeti Tehetség Program (NTP). Szeretnénk, ha a tehetségről és a lehetőségről ez a program jutna eszükbe.

Mindenek előtt rá szeretnénk világítani arra, hogy miért fontos számunkra a tehetség, és miért tartjuk fontosnak a tehetségek kibontakozását, illetőleg ennek az elősegítését.

Ahogy a Konferencia címében is szerepel, a digitalizáció kihívást jelent az oktatásban, valamint az élet minden területén. A digitalizációnak megszámlálhatatlan előnyét tudjuk felsorolni, de nyilván azt is látnunk kell, hogy az információs társadalommal és ennek mérhetetlenül gyors fejlődésével együtt a betanított, az élőmunka-igény az elkövetkezendő időszakban egyre kevésbé lesz jellemző, így országunk és nemzetünk versenyképessége szempontjából a tehetségek gondozása, a tehetségek támogatása és az a tudástőke, amire ezek a tehetségek szert tehetnek, egyre nélkülözhetetlenebbé válik.

A Nemzeti Tehetség Programot, amely egy húsz évre szóló stratégia, 2008-ban ötpárti konszenzussal fogadta el az országgyűlés. A stratégia kétéves cselekvési programok keretében kerül megvalósításra. A cselekvési programok a stratégiai célokhoz kapcsolódó, konkrét intézkedéseket tartalmazzák. Mostanra már előkészítettük a 2017. és a 2018. évre vonatkozó cselekvési programot és célunk az, hogy legkésőbb az év végéig a Kormány részéről is elfogadásra kerüljön.

A Nemzeti Tehetség Programnak három alapvető stratégiai célkitűzése van

  • a tehetséges fiatalok megtalálása,
  • a tehetséges fiatalok folyamatos segítése, valamint
  • a tehetség hasznosulásának az elősegítése.

Helyettes államtitkárságunk a program koordinációját végezi, a fő szakmai irányokat határozza meg, míg az évenként kiírásra kerülő pályázatok lebonyolításában az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) működik közre. A pályázati lehetőségek és az azokhoz kapcsolódó, folyamatosan frissülő információk az EMET honlapján (www.emet.gov.hu) érhetőek el, itt található meg a pályázatokhoz kapcsolódóan információt nyújtó ügyfélszolgálat elérhetőségei is. A honlapon a bal oldali menüsorban a Nemzeti Tehetség Program menüpontra kattintva érhetők el a korábbi felhívások és azok eredményei, valamint az aktuális pályázati felhívások. A programhoz kapcsolódó friss hírek folyamatosan felkerülnek a honlap hírfolyamába.

Az NTP forrásai két pillérből tevődnek össze. Az egyik pillért a hazai központi költségvetési forrás, a másik pillért pedig a fejlesztési források jelentik. A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum az a szakmai testület, amely meghatározza a cselekvési programok irányait. Feladata – többek között – a program végrehajtásának nyomon követése, továbbá javaslattétel a döntéshozó számára a kétéves cselekvési programokra és az intézkedések alapján évente kiírásra kerülő pályázati tervekre. A koordinációs fórum tagjai a kapcsolódó szakterületek képviselőin túl civil szervezetek, illetőleg olyan szakmai szereplők, akik a tehetségsegítés területén már nagyon komoly szakmai munkát végeztek.

A Nemzeti Tehetség Program forrásainak az egyik legfőbb pillérét a költségvetési források adják. Nagyon fontos kiemelni, hogy a hazai költségvetésben rendelkezésre álló forrás alapja a személyi jövedelemadó 1%-os adó felajánlásaiból adódik. A NAV előzetes adatai alapján[1] 2016-ban – a 2015. évihez képest – 18 000-rel többen ajánlották fel adójuk 1%-át az NTP céljaira és a felajánlások összege 110 millió forinttal több a tavalyinál. Ezúton is köszönetet szeretnék mondani valamennyi olyan magyar állampolgárnak, aki az adója 1%-át felajánlotta a Nemzeti Tehetség Programra. Az adófizetők által felajánlott minden egyes forint mellé a magyar kormány további egy forintot tesz hozzá, így 2016-ban 2,8 milliárd forint forrás állt a Nemzeti Tehetség Program rendelkezésére, és a költségvetési törvény alapján 2017-ben is ugyanez az összeg szolgálja majd a program céljait. A program megvalósítására rendelkezésre álló források felhasználásához kapcsolódóan célkitűzésünk, hogy minden felajánló számára megmutassuk, hogyan támogatjuk a tehetségek kibontakozását és milyen programokra, fejlesztésekre fordítjuk az általuk felajánlott összeget.

A költségvetési forrásokon túl a Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseinek megvalósítását fejlesztési források is szolgálják. Ilyen fejlesztési forrásokból indult el és fog megvalósulni a Tehetségek Magyarországa című kiemelt program, amely 2020. december 31-ig tart majd. A konferencia holnapi napján egy szekcióbeszélgetés keretében az Új Nemzedék Központ tehetségfejlesztési igazgatójának vezetésével részletesebben is megismerkedhetnek a program céljaival, tervezett tevékenységeivel. A program konzorciumban kerül megvalósításra, a konzorcium vezetője az Új Nemzedék Központ, konzorciumi partnere pedig a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége. A kiemelt projekt az NTP célkitűzéseihez szorosan illeszkedik, azonban tevékenysége csak a konvergencia régiókra irányul. A fejlesztések országos lefedettsége érdekében a Nemzeti Tehetség Program hazai forrásaiból megteremtjük a kiemelt felhívás keretében tervezett fejlesztések Közép-magyarországi régióban való megvalósulásához kapcsolódó tevékenységek kereteit.

ib1             ib2

A fenti két dián a Nemzeti Tehetség Program eddigi eredményeit és sikereit mutatom be Önöknek. A diagramokon látszik, hogy az elmúlt években a köznevelésre tudtunk fókuszálni, a köznevelést tudtuk segíteni: a támogatott projektek 40%-a a köznevelés területén valósult meg. 2009 és 2016 között összesen 8850 pályázat részesült a tehetségek segítése érdekében, összesen 12,336 milliárd forint támogatásban. 2015-ben 44 pályázati felhívást tettünk közzé, melyek eredményeként 1005 szervezetet tudtunk támogatni, 2016-ban pedig 45 kiírás jelent meg. A kiírások már 2015-ben is – az előző évek gyakorlatához képest – négy hónappal korábban jelentek meg, 2016-ra pedig sikerült még korábban, tavasszal megjelentetni a felhívásokat. A 2015–2016. évi cselekvési program egyik legfontosabb átfogó célja az volt, hogy a felhívások megjelenését a tanévek rendjéhez igazítsuk, és ezzel elősegítsük, hogy a tanév már a megítélt támogatások ismeretében kezdődhessen el, a tehetséges diákok folyamatos támogatásban részesüljenek. Ezt a célt 2016-ra sikerült elérni. Terveink szerint a 2017. évi kiírások is már kora tavasszal elérhetőek lesznek.

A Nemzeti Tehetség Programban 2015-ben került bevezetésre a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj, mely azért bír rendkívüli jelentőséggel, mert lehetőséget teremtett a kiemelkedően tehetséges természetes személyek közvetlen támogatására is. Az ösztöndíj-pályázat keretében akár egymillió forintos támogatást is tudunk nyújtani ezen fiatalok számára. A támogatást nemcsak a tanulmányaik, a továbbképzésük támogatására, hanem a tehetségük kibontakoztatásához szükséges, korábban számukra elérhetetlennek vélt tárgyi eszközök megvásárlására is fordíthatják. Nagyon fontos kiemelni, hogy ez a támogatás teljes mértékben adómentes jövedelemnek számít. Pályázatot egészen kisgyermekkortól 35 éves korig lehet benyújtani. Az ösztöndíj kiemelt jelentőségét mutatja, hogy a támogatásban részesülők ünnepélyes átadó keretei között vehetik át emléklapjukat.

A pályázati rendszert már az elmúlt két évben is sikerült egyszerűsítenünk: egykapussá vált a pályázási rendszer, ezáltal egyszerűsödött a pályázók számára a pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés. Emellett a pályázati dokumentációt érintően is történt egyszerűsítés: amennyiben a pályázó több pályázatot nyújt be, úgy elégséges a legkorábban benyújtott pályázathoz csatolni a felhívásban meghatározott dokumentumokat. A jövőben a pályáztatás rendszerét tovább szeretnénk egyszerűsíteni és transzparensebbé kívánjuk tenni. Ehhez kapcsolódóan a kedvezményezetti oldalról, így Önöktől is szívesen fogadjuk a javaslatokat.

A legjobbak számára hosszú távú, kiszámítható, folyamatos, egyszerűsített támogatást szeretnénk nyújtani. Ennek érdekében kidolgoztuk a Minősített Tehetséggondozó Műhely cím feltételrendszerét, a cím-pályázat pedig már meg is jelent. A Közép-magyarországi régióban a benyújtási határidő 2016. október 27., a konvergencia régiókban pedig 2016. november 14.

2016 tavaszán „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” elismerésben részesült 55 pedagógus és öt szervezet, életműdíjat kapott három kiemelkedő tehetséggondozó szakember. A díjjal el szeretnénk ismerni azon személyek és szervezetek munkáját, akik kiemelkedő tevékenységet végeznek a tehetséggondozás területén és elkötelezettek a tehetségek támogatása iránt.

2016-tól több nyílt pályázatot is megnyitottunk határon túli tehetséggondozó szervezetek, magyar tanítási nyelvű általános és középiskolák számára a határon túl élő magyar tehetségek segítése érdekében. Az elkövetkezendő időszakban ezt a lehetőséget még inkább szélesíteni kívánjuk.

Az elmúlt két év egyik legfontosabb fejlesztése a TehetségKapu honlap, amely 2016. szeptember 28-án került a nyilvánosság előtt bemutatásra. A honlap létrejötte azért is nagyon fontos, mert azon területeken, településeken, ahol a tehetséggondozást segítő intézményrendszer nehezebben elérhető, vagy nem annyira intenzív a kapcsolat az adott iskola és a támogató hálózat között, a pedagógusok ezen keresztül könnyen elérhető eszközbeni és módszertani segítséget kaphatnak a tehetségazonosításhoz és tehetséggondozó munkájukhoz. A honlapon különféle tesztek állnak rendelkezésre, amelyet – jelenleg még letöltve, de a további fejlesztések eredményeként már akár közvetlenül a honlapon keresztül is – ki tudnak töltetni a diákokkal, ezek segítségével könnyebben azonosíthatóak a különböző területek tehetségígéretei. Emellett a pedagógusok módszertani segítséget találnak a tehetségek gondozásához, keresgélhetnek a különböző tehetségek kibontakoztatását segítő speciá­lis programok között, megoszthatják iskolájuk jó gyakorlatát annak érdekében, hogy azt a kevésbé gyakorlott tehetséggondozók is megismerhessék és könnyen adaptálhassák. A diákok számára a tehetségazonosítást és -gondozást célzó játékok érhetők el a honlapon. A különböző tesztek eredményei – jelenleg még – a pedagógusok által felvezetett módon, a játékok eredményei már automatikusan töltődnek be az un. tehetségtárba, ahol a különböző programok, eszközök használatával folyamatosan színesednek a diák fejlődésének mutatói, melyeket pedagógusa is figyelemmel kísérhet. A honlap nagyon könnyen kezelhető, külön almenüpontok kerültek kialakításra a pedagógusok és a diákok számára is. Mindenképpen érdemes felkeresni a www.tehetsegkapu.hu weboldalon.

Röviden be szeretnék számolni a 2017–2018-as cselekvési programról, amelynek tervezete már elkészült, és bízom abban, hogy év vége előtt a kormány is elfogadásja. A célunk az, hogy a felhívások a jövőben is a köznevelési és a felsőoktatási tanév rendjéhez igazítottan jelenjenek meg, ezzel is minden lehetőséget megadva a tehetséggondozó szakemberek számára az átgondolt és minőségi tehetséggondozó munkához. A jövőre vonatkozó tervek kidolgozásánál kiemelt szempont volt, hogy az eddigi jó tapasztalatokkal megvalósított, különböző tehetségterületek fejlesztésére irányuló tehetséggondozó programok továbbra is támogatást kaphassanak, a megkezdett rendszerszintű fejlesztések folytatódjanak (például a tehetsegkapu.hu portál szolgáltatásainak továbbfejlesztése). A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj lehetőségét a továbbiakban is biztosítani szeretnénk, és bízunk abban, hogy még több kiemelkedően tehetséges diák számára nyújthatunk majd támogatást tehetsége kibontakoztatásához. A pályázatnak rendkívül pozitív volt a fogadtatása és óriási az érdeklődés iránta. Ez sajnos azt is jelenti, hogy az idei pályázati felhívásra a pályázatok benyújtásának lehetőségét a már beérkezett pályázatok nagy száma és a még rendelkezésre álló szűkebb forrás kimerülése miatt 2016. október 15-én le kell zárnunk.

A tehetséggondozó programok támogatási rendszerét tovább szeretnénk egyszerűsíteni, ennek keretében a dokumentációt és az adminisztrációs kötelezettségeket szeretnénk egyszerűsíteni.

A Minősített Tehetséggondozó Műhelyek kiválasztását követően biztosítani kívánjuk számukra a folyamatos támogatást.

A hátrányos helyzetű tehetségekkel kapcsolatban új fogalmat kívánunk bevezetni: a kettős, vagy többszörös különlegességű tehetség fogalmát. A tehetség már önmagában különlegesség és abban az esetben, ha a gyermek, vagy a fiatal hátrányos helyzetű, az már egy kettős vagy akár többszörös különlegességet is jelenthet. E célcsoporthoz kapcsolódóan tervezett intézkedés keretében tervezzük a korábbi pályázati kiírásokban a fogyatékossággal élő tehetséges fiatalok, a tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetségsegítő programok támogatását.

A határon túli pályázók számára tovább szeretnénk szélesíteni a pályázás lehetőségét, ennek megfelelően a tervezetben is következetesen hangsúlyosabban jelenik meg a határon túli magyar tehetséggondozó személyek, szervezetek, közösségek támogatása.

A jövőben lehetőséget szeretnénk biztosítani tematikus, tehetségterületekhez kapcsolódó táborok megszervezésére, lebonyolítására is. A tehetségsegítés feltételrendszerének javításán túl az esélyteremtés jegyében az innovatív tanulási környezet kialakítását segítő programokat is támogatni kívánjuk, továbbá a hazai, nagy hagyományú és szakmailag elismert tanulmányi és művészeti versenyek támogatása mellett a Kárpát-medencei szervezésű versenyeket bekerülnek a kedvezményezetti körbe.

A Tehetségek Magyarországa című programunkkal kapcsolatban minden aktuális információ az ujnemzedek.hu honlapon található meg, ahol október végéig, illetve november közepéig még a Minősített Tehetséggondozó Műhely cím elnyerését célzó pályázati felhívások is elérhetőek. A 2017. és 2018. évre tervezett egyes intézkedések további részleteit a megvalósításuk érdekében kiírásra kerülő éves pályázatok dokumentációi fogják tartalmazni. A 2017-re vonatkozó kiírások – terveink szerint – 2017 kora tavaszán jelennek majd meg az emet.gov.hu oldalon, így érdemes folyamatosan figyelni a híreket és az EMET honlapját.

Bízom benne, hogy a jövőben még több tehetséget tudunk majd az Önök segítségével is felkutatni és segíteni folyamatos fejlődésüket. Nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket!

 

[1] 2016. szeptember 1-jével összesített adatok