Dr. Szvathné dr. Szalay Márta

EMET – A köznevelést és a felsőoktatást támogató
programok bemutatása szekció összefoglalója

szvathne 0

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő először jelent meg a konferencián. Szekciónkban az alábbi programok bemutatásával, aktualitásainak megismertetésével, személyre szabott információkkal segítettük a résztvevőket.

A Nemzeti Tehetség Programot érintő legfrissebb információk közül két nyílt pályázati kiírást kiemelten javasoltunk.

Az egyik pályázat az egyedi fejlesztést biztosító ösztöndíjak támogatására szolgál, a felhívás kódja: NTP-EFÖ-P-15, elérhető a következő oldalon keresztül:

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program168/.
A pályázatok benyújtása folyamatos, a benyújtás legvégső határideje az „A” komponens esetében 2016. május 15., a „B”komponens esetében 2016. február 29.

A másik pályázati kiírás a tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, diákolimpiákon való részvételét támogatja.

A felhívás kódja: NTP-NTV-P-15, elérhető a következő oldalon keresztül:

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program159/.
A pályázatok benyújtása folyamatos, a benyújtás legvégső határideje: 2016. február 29.

Mindkét kiírásban a pályázatokat postai úton, az Emberi Erőforrás Támogatókezelőbe szükséges benyújtani.

Bemutattuk a Határtalanul! programot, melynek keretében magyarországi iskolák tanulói osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, személyes tapasztalatokat szereznek a külhoni magyarságról.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogram egy 2001 óta sikeresen működő ösztöndíjrendszer, az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatására jött létre.

Az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram célja egyfelől a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének elősegítése (Út a középiskolába, Út az érettségihez, Út a szakmához alprogramok), másrészt a természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása (Út a tudományhoz program).

A Szovjetunióba hurcolt politikai folyok és áldozatok emlékévének alkalmából négy pályázati kiírás megjelentetését tervezi az Emberi Erőforrások Minisztériuma, melyekre a 2015 és 2016 években nyílik lehetőség pályázni, részletesen a http://beszedesmult.hu/ honlapon tudnak tájékozódni.

Az „Elhallgatott történelem” (GUL-15-A) című témakörhöz kapcsolódó pályázatok célja az eddig elvégzett kutatások, illetve új kutatások eredményeinek megismertetése hazai és nemzetközi szinten. A pályázatok támogatják a tanulmányutakat hadifoglyok és civil elhurcoltak összegyűjtésére létrehozott gyűjtőtáborok helyszíneire, emlékhelyekre.

A „KOR-dokumentumok” (GUL-15-B) című témakörhöz kapcsolódó pályázatok nemzetközi, országos, helyi és nemzetiségi kiállításokat, ehhez kapcsolódó kiadványokat, valamint regionális és helytörténeti kutatások anyagának megjelenését támogatják.

„A mi történetünk” (GUL-15-C) című témakörhöz kapcsolódó pályázatok a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások személyes történetének felkutatásában és ezek megjelentetésében nyújt segítséget többek között filmek, dokumentumok, oktatási anyagok elkészítésével. A nyertes filmek és irodalmi alkotások egy része lehetőséget kap az országos médiában való megjelenésre. A pályázatra magánszemélyek jelentkezhetnek.

Az „Emléktáblák kihelyezésének támogatása” (GUL-15-D) című témakörhöz kapcsolódó pályázatok célja egységes emléktáblák elhelyezése minden olyan érintett településen, ahonnan áldozatokat hurcoltak el politikai fogolynak vagy kényszermunkásnak. A pályázatokra a helyi és nemzetiségi önkormányzatok, valamint a magyarországi és határon túli civil szervezetek pályázhatnak.

A szekción megjelentek figyelmébe ajánlottuk az EMET honlapján megjelenő híreket, és infografikákat (http://www.emet.gov.hu/).