Botárné Barcza Éva

TKKI – Esélyteremtő intézményfejlesztést támogató
pedagógiai-szakmai szolgáltatások szekció összefoglalója

botarne 0

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Konferencia Résztvevők. A szekcióban a Türr István Képző és Kutató Intézetben megvalósuló, TÁMOP 3.3.13-as, Eötvös József Program keretében történt módszertani fejlesztésekről, a felsőoktatást is érintő kapcsolódásokról, az esélyteremtő intézményfejlesztést támogató pedagógiai-szakmai szolgáltatások bemutatásáról, az Eötvös József Program eredményeiről, a támogató hálózatokról hallhattak az érdeklődők. A Program legfontosabb célja volt a hátrányos helyzetű csoportok közoktatásbeli sikerességét segítő intézményi szolgáltatások fejlesztése és ezek elérését lehetővé tevő országos szolgáltató-hálózat kialakítása, különös tekintettel a szolgáltatások elérhetőségének biztosítására a hátrányos helyzetű kistérségekben.

Két programmal részletesen megismerkedhettek a résztvevők. Az első a mérés-értékelési rendszer kidolgozása a hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó intézmények számára. A fejlesztésnek köszönhetően lehetővé válik a tanulók mért mutatókra/adatokra alapozott egyéni fejlesztése, valamint a fejlesztőeszközök adaptálása, bevezetése a gyakorlatban. A másik fejlesztés az eTanulás alapú tananyagok megismertetése: hazai és külföldi digitális taneszközök, jó gyakorlatok elemzése, új fejlesztésű digitális taneszközök bemutatása témában zajlott. A szekció résztvevői megismerhették a hazai elektronikus tananyagok felhasználási javaslatait, a nemzetközi elektronikus tananyagok felhasználási, adaptációs javaslatait, valamint a projekt honlapján korcsoportonként és témánként kifejlesztett interaktív, újszerű, különböző platformokon működő, elektronikus tananyagok elérhetőségét. Az eTanulás alapú tananyagok célja az, hogy hasznos ismeretekkel, élmény alapú feladatokkal színesítse az egyéni és osztálytermi tanulást.

Összefoglalóan: az Eötvös Programban a közoktatási rendszer hátránykompenzációs hatásainak növelését segítő, az esélyegyenlőséget és integrációt előmozdító fejlesztésekkel és szolgáltatásokkal támogattuk az alulteljesítéssel veszélyeztetett hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő-oktató intézmények szervezeti és pedagógiai folyamatait.

A szekció munkájába 30 fő kapcsolódott be. Köszönjük az érdeklődést, azt hogy ilyen sokan megtiszteltek bennünket. A résztvevők az elhangzottak után egyértelműen megfogalmazták, hogy az Eötvös programnak folytatódnia kell. Köszönöm szépen a figyelmüket.