Kerekasztal-beszélgetés

A portfólió feltöltéséről – kérdések, válaszok

40 Kerekasztal

A kérdésekre választ adó résztvevők

Dudásné Szécsény Erika            közoktatási szakértő, az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez – Óvodai nevelés” társszerzője

Smizsánszkyné Marján Ida         tanfelügyelő-minősítő tréner, szaktanácsadó,        óvodavezető – József úti Óvoda, Miskolc

Szásziné Sustyák Anna                           tanfelügyelő-minősítő tréner, mérés-értékelési szaktanácsadó, óvodavezető – Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Debrecen

Wölfling Zsuzsanna                  közoktatási szakértő, az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez – Óvodai nevelés” társszerzője és szakmai koordinátora

A beszélgetést vezette

Petránné Képes Gizella              közoktatási szakértő, tanfelügyelő-minősítő tréner, óvodavezető – Batsányi János

                                               Óvoda, Miskolc

A Kerekasztal kérdező résztvevőinek létszáma: 45 fő

A Kerekasztal válaszadói számára írásban és szóban fogalmaztak kérdéseket a szekció résztvevői.

Kérdések – válaszok:

Hogyan lehet jelentkezni szaktanácsadói képzésre?

A megyei pedagógiai intézetek és az OFI honlapján található erre vonatkozó részletes tájékoztató.

Ki dönt a szaktanácsadó személyéről? Kérhet-e az intézményvezető, általa ismert szaktanácsadót?

Jelenleg az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. koordinálja, mindig az aktuális feladat dönt a szaktanácsadó személyéről. Arra vonatkozóan, hogy az óvodavezető kérheti-e az általa ismert szaktanácsadót azt válaszolták, hogy jelenleg ennek nincs akadálya.

Mikor lesz azoknak a pedagógusoknak a minősítése, akiknek nincs szakvizsgája.

A szekció elhangzott előadásaiban is utaltunk rá: a minősítővizsga és a minősítési eljárás rendjét, ennek tartalmi elemeit és módszertanát a 326/2013 (VIII. 30.) Korm. rendelet szabályozza. Ebben pontosan olvasható, hogy minden év február 28-áig a miniszter meghatározza – az aktuális évre vonatkozóan – a minősítési keretszámot és a különös feltételeket, vagyis a minősítésre kerülők körét.

A válaszadók felhívták a résztvevők figyelmét arra, hogy rendkívül nagy vezetői felelősség a dolgozók ezzel kapcsolatos teljes körű tájékoztatása.

Melyek a 2014. november 30-áig feltöltendő portfólió kötelező és szabadon választható elemei?

Az óvodára vonatkozó speciális útmutató pontosan tartalmazza ezeket az elemeket, javasolják ennek pontos átolvasását, megismerését. A november 30-áig feltöltendő portfólió az előző időszakéhoz képest „csökkentett” tartalmú.

A gyakornoki időszakra vonatkozó kérdésekre adott válaszok összefoglalása.

Az egyéni kérdésekre külön-külön adtak választ a szakértők, egyben hangsúlyozták, hogy az egyes válaszokból nem szabad általánosságokat levonni, minden eset egyedi, nagy a felelőssége a vezetőknek abban, hogy a jogszabályokat ismerve helyesen állapítsa meg a gyakornoki időszakot, a gyakornoki vizsga időpontját.

Az óvodában hogyan valósítható meg a tanfelügyeleti, minősítői eljárásrendnek az a pontja, hogy az óra/tevékenység látogatását meg kell előznie egy 5–15 perces megbeszélésnek?

A válaszadók egyértelműen foglaltak állást abban, hogy az óvoda világában a gyermekek életkori sajátosságaiból adódóan ez nem megvalósítható, mert megszakítja az óvodai élet folyamatosságát, így nem kaphat majd objektív képet a pedagógus munkájáról a tanfelügyelő, a minősítő és a szaktanácsadó.

A szekció javaslata: a foglalkozást megelőzően az óvoda vezetője, vagy az általa megbízott óvodapedagógus (például: a foglalkozást tartó pedagógus társa) vezesse be a látogató szakértőket, szaktanácsadókat az adott csoport életébe.