Pethő Judit

A 2014. évi általános felvételi eljárás tapasztalatai,
a 2015. évi felvételi eljárás főbb kérdései,
a magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatos tudnivalók

41 Pethő Judit

Amikor valaki jelentkezni kíván a felsőoktatásba, akkor általában a nyilvánosság számára nagyon megfogható mozzanatokkal találkozik: a felsőoktatási tájékoztató megjelenése, a jelentkezési határidők, maguk az érettségi vizsgák, illetve a felvételi döntés. Ezek a mozzanatok az érintett jelentkezők és családtagjaik, ismerőseik életét befolyásolják egy elég hosszú időszakban. Annak érdekében, hogy ezek a folyamatok rendben végbemenjenek, hogy az érettségi vizsgákat, a felvételihez kapcsolódó alkalmassági és gyakorlati vizsgákat hiba nélkül megszervezzük, és hogy a felvételi ponthatárokat megállapíthassuk, ahhoz négy szervezetnek kell együttműködnie: az Oktatási Hivatalnak, az Educatio nKft.-nek, az Emberi Erőforrások Minisztériumának, illetve a felsőoktatási intézményeknek.

pj1

Felsőoktatási felvételi eljárás egész évet átölelő, vagyis az ezzel kapcsolatos háttérmunka a jelentkezők számára kevésbé érzékelhető módon, de egész évben zajlik. A felsőoktatási tájékoztató megjelenése után az informatikus kollégák üzembe helyezik azt a rendszert, azokat az alkalmazásokat, amelyek segítségével benyújthatják az elektronikus jelentkezéseiket azok, akik továbbtanulni kívánnak. Az összes jelentkezés benyújtása után megkezdődhet ezeknek a feldolgozása. Egy évben három felvételi eljárásra kerül sor: keresztféléves eljárásra (jelentkezési határidő: 2014. 10. 15–11. 15.), általános eljárásra (2014. december – 2015. február 15.), pótfelvételi eljárásra (2015. augusztus eleje).

A 2015. évi általános felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatos fontosabb (várható) dátumok:

 • Felsőoktatási felvételi tájékoztató kerül közzétételre a www.felvi.hu oldalon – 2014. december 31-éig.
 • Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének a határideje az E-felvételiben – 2015. február 15.
 • A jelentkezést követően kötelezően beküldendő hitelesítő adatlapok beküldésének, vagy Ügyfélkapus regisztráción keresztüli hitelesítésének határideje – 2015. február 23.
 • A felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett dokumentumok benyújtásának, továbbá az egyszeri sorrendmódosításnak a végső határideje – 2015. július 9.
 • A ponthatárok, a felvételi eredmények várható kihirdetése 2015. július 23-án történik.

2014. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során a Tájékoztató csak elektronikusan jelent meg. A kiadvány tartalmazta a jelentkezés szabályait és hasznos tudnivalóit, illetve a felsőoktatási intézmények által meghirdetett képzési lehetőségeket. A 2015. évi Tájékoztató is csak elektronikus formában fog megjelenni a www.felvi.hu honlapon. Kérjük, hogy a jelentkezők csak ebből tájékozódjanak!

A 2015. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás keretében jelentkezni is már kizárólag elektronikusan lehet, az E-felvételi keretében lehet jelentkezni, amely a www.felvi.hu honlapon, regisztrációt követően érhető el. Az online felületen a beépített súgók és automatikus hibajavítások segítségével elkerülhető a hibás jelentkezés.

Az elektronikus jelentkezést

 • ügyfélkapus jóváhagyással vagy
 • Hitelesítő adatlap kinyomtatásával, aláírásával, valamint az „Oktatási Hivatal 1380 Budapest, Pf. 1190” címre történő postai megküldésével lehet érvényesíteni. Amennyiben a Hitelesítő adatlap legenerálása után, de még a jelentkezési határidő lejárta előtt bármit módosít a jelentkező az E-felvételi rendszerében (adatot módosít, dokumentumot tölt fel stb.), úgy ismét le kell generálnia a Hitelesítő adatlapot és be kell küldenie, különben érvénytelen lesz a jelentkezése!

A felvi.hu honlapon elektronikus ügyintézésre is lehetőség nyílik. A jelentkezők a jelentkezéshez, pontszámításhoz szükséges dokumentumokat az E-felvételiben tudják feltölteni. Ugyanitt lehet nyomon követni a jelentkezéssel kapcsolatos dokumentumok elbírálását is. Függetlenül a jelentkezési helyek számától, elegendő mindent egy példányban feltölteni, arra azonban figyelni kell, hogy a dokumentum jól olvasható legyen, illetve tartalmazza a jelentkező személyes adatait.

Az eljárás során a felvételizőknek egyetlen alkalommal van lehetőségük módosítani a jelentkezéskor megadott képzések sorrendjén, amelyet szintén július 9-éig tehet meg. A sorrendmódosítás során a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átmozgatni, azonban új képzést ekkor már nem lehet rögzíteni.

A dokumentumpótlás és a sorrendmódosítás mellett szintén július 9. az adatmódosítás határideje. Szükség esetén ezek módosítása is elvégezhető a rendszerben: erre akkor lehet szükség, ha valakinek valamilyen adata a jelentkezési határidőt követően megváltozott (költözés miatt változott a lakcím, házasság miatt a név stb.).

A jelentkezők az eljárás során folyamatosan tájékoztatást kapnak a www.felvi.hu oldal E-felvételi szolgáltatásában a jelentkezéseik és dokumentumaik státuszáról, ott tudják ellenőrizni a benyújtott dokumentumaikat az eljárás utolsó szakaszában áttekinteni a megszerzett pontszámaikat. E felületről értesülhetnek a jelentkezők, hogy milyen személyes adatokkal, milyen jelentkezéseket vett nyilvántartásba az Oktatási Hivatal a benyújtott dokumentumok alapján. Minden jelentkezőnek folyamatosan figyelnie kell tehát a személyes oldalát az e-felvételiben, hogy minden információt időben és pontosan megkapjon.

Pontszámítás

A jelentkező emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszámának

 • alapképzés és osztatlan mesterképzés esetén: min. 280 pontnak,
 • felsőoktatási szakképzés esetén: min. 240 pontnak,
 • mesterképzés esetén: min. 50 pontnak

kell lennie ahhoz, hogy a jelentkező felvételi jelentkezését elbírálhassák. E szabály az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzésre egyaránt vonatkozik. A fenti jogszabályi minimum pontszám alatt a jelentkező nem vehető fel a felsőoktatásba.

Alapképzés és osztatlan mesterképzés esetén a maximálisan elérhető pontszám: 400 + 100 pont.

Két pontszámítási mód alkalmazható:

 

tanulmányi pont (max: 200 pont)  +  érettségi pont (max: 200 pont)  +  többletpontok (max: 100 pont)

érettségi pont (max: 200 pont)     +  érettségi pont (max: 200 pont)  +  többletpontok (max: 100 pont)

 

A két számítási mód közül minden esetben a jelentkező számára előnyösebbet kell alkalmazni.

Felsőoktatási szakképzés esetén a maximálisan elérhető pontszám: 400 + 100 pont.

Három pontszámítási mód alkalmazható:

 

tanulmányi pont (max: 200 pont)  +  érettségi pont (max: 200 pont)  +  többletpontok (max: 100 pont)

 

érettségi pont (max: 200 pont)     +  érettségi pont (max: 200 pont)  +  többletpontok (max: 100 pont)

 

tanulmányi pont (max: 200 pont)  + tanulmányi pont (max: 200 pont)  +  többletpontok (max: 100 pont)

 

A három számítási mód közül minden esetben a jelentkező számára előnyösebbet kell alkalmazni.

Tanulmányi pont

A tanulmányi pontszám maximum 200 pont lehet. A jelentkező tanulmányi pontjait a középiskolai osztályzataiból, valamint az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeinek átlagából kell meghatározni:

 • Max. 100 pont: Öt tantárgy utolsó tanult két év végi eredményeinek (max. 50) összege szorozva kettővel: magyar nyelv és irodalom (kerekítés nélkül egy jegynek számít), matematika, történelem, legalább két évig tanult választott idegen nyelv és legalább két évig, vagy két legalább egy évig választott természettudományos tárgy.
 • Max. 100 pont: érettségi bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények százalékos eredményeinek átlaga (négy kötelező és egy szabadon választott tantárgy).

Érettségi pont

Az érettségi pontok összértéke maximum 200 pont lehet. Adott szakon meghatározott két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményeiből történik (max. 2 × 100). Amennyiben választható módon több vizsgatárgy szerepel a követelmények között, akkor a kedvezőbb eredményből történik a pontszámítás.

Az érettségi pont számításakor nincs különbség az emelt szintű és a középszintű érettségi vizsgán elért százalékos eredmény között. Az emelt szintű vizsga teljesítését meghatározott feltételek esetén többletpontokkal kell értékelni.

Egyes képzési területek meghatározott szakjain legalább egy tárgyból kötelező az emelt szintű érettségi vizsga, de vannak olyan szakok, ahol a jelentkezőknek mindkét érettségi vizsgatárgyból emelt szintű érettségi vizsgát kell tenniük. Az emelt szintű érettségi követelmények az alábbi szakok vonatkozásában érvényesek a 2015. évben:

Képzési terület

Szakok

Agrár

állatorvos – 2 emelt szinten,

erdőmérnök – 1 választott emelt szinten,

Bölcsészettudomány

minden szakon – 1 választott emelt szinten,

Jogi

jogász osztatlan – 1 választott emelt szinten,

Gazdaságtudományok

alkalmazott közgazdaságtan – matematika emelt szinten,

gazdaságelemzés – matematika emelt szinten,

Műszaki

építész – 1 választott emelt szinten,

energetikai mérnöki – 1 választott emelt szinten,

építészmérnöki – 1 választott emelt szinten

Orvostudomány

általános orvos, fogorvos, gyógyszerész – 2 emelt szinten,

Társadalomtudomány

minden szakon – 1 választott emelt szinten,

Pedagógusképzés

egyes szakpárokon (bölcsészettudomány) 1 emelt szinten.

Sporttudomány

testnevelő-edző alapképzési szakon testnevelés emelt szintű érettségi kötelező

Az általános szabály alól kivétel

 • A művészet és a művészetközvetítés képzési terület szakjaira jelentkezők részére gyakorlati vizsga szervezhető. A gyakorlati vizsgán maximálisan 200 pont szerezhető. A művészet és a művészetközvetítés képzési területhez tartozó szakok esetén a felvételi összpontszámot – a felsőoktatási intézmények döntésének megfelelően – kizárólag a gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával, többletpontok hozzáadása nélkül számítják ki.
 • Osztatlan közismereti tanárképzés esetében, amennyiben egyik, vagy mindkét szakképzettségre történő felvétel felvétele gyakorlati vizsga teljesítése, a felvételi összpontszámot többletpontok hozzáadása nélkül kell meghatározni.
 • A felsőfokú végzettségű jelentkező pontjait a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározott módon, a korábbi felsőfokú tanulmányok max. 200 pontos értékelésével és annak duplázásával is meg lehet állapítani. Ebben az esetben a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára nem kötelező a jelentkezési feltételként meghatározott emelt szintű érettségi vizsga letétele.

Többletpontok

A különböző jogcímeken elért többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet abban az esetben is, ha a jelentkező különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná. A felvételi kormányrendelet alapján adható többletpontokat két csoportra lehet osztani:

 • jogszabály alapján adható többletpontok (emelt szintű érettségi vizsgaeredményért, nyelvtudásért, előnyben részesítés okán),
 • képzési területenként adható többletpontok (tanulmányi és művészeti versenyeredmények alapján, szakképesítés alapján, sporteredmény alapján).

Többletpontot kizárólag az kaphat, aki az erre vonatkozó jogosultságát legkésőbb a dokumentum beküldési határidőig (tavaly 2015. július 9.) igazolja és eléri a jogszabályban meghatározott minimum pontszámot. Részleteket a Felsőoktatási felvételi Tájékoztató tartalmazza (www.felvi.hu).

Pontszámítás a mesterképzésben

A jelentkező teljesítményét minden esetben 100 pontos rendszerben kell értékelni.

A mesterképzésre jelentkezők esetében a felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmény a szabályzatában határozza meg azzal, hogy csak az a jelentkező vehető fel, akinek a pontszáma a meghatározott pontszám (100 pont) 50 százalékát eléri.

A mesterképzésen maximálisan szerezhető 100 ponton belül az egyes többletpontok jogcímeit, mértékét, megállapításának rendjét a felsőoktatási intézmények határozzák meg, azzal a megkötéssel, hogy előnyben részesítés jogcímen kötelesek többletpontot adni.

Kapacitás

A Nftv. alapján minden szakra, szakirányra (meghirdetésre) pontosan meg kell határozniuk a felsőoktatási intézményeknek, hogy min.–max. hány hallgatót tudnak felvenni.

 • A kapacitás erejéig az összes jelentkezőt fel kell venni, aki eléri a minimális ponthatárt.
 • Az eljárás során az általános jogszabályi minimumponttól magasabb ponthatár ott alakulhat ki, ahol az adott szakra a felsőoktatási intézmény által az adott képzésre megállapított felvehető kapacitásnál többen jelentkeznek, így a jelentkezők között rangsorolni kell.
 • 2014-ban 16 olyan szak volt, ahol a ponthatár előre bejelentve magasabb volt. Ez azt jelentette, hogy aki azt a pontszámot elérte, az államilag támogatott hallgató lett, akinek kevesebb pontja lett, az csak önköltséges hallgató lehetett. Várható, hogy a miniszter idén is meghatároz ilyen szakokat, ponthatárokat!

Ki nyerhet felvételt?

 • aki legalább egy jelentkezési helyre a határidőig érvényes jelentkezést nyújtott be, befizette az eljárási díjat;
 • továbbtanuláshoz megfelelő végzettséggel rendelkezik;
 • pontszáma eléri a jogszabályban meghatározott minimum pontszámot;
 • jelentkezési helyeinek egyikén eléri (az intézményi kapacitások korlátozottsága miatt) a minimálisnál magasabban kialakuló pontszámot (ponthatárt);
 • megfelel az adott szakon meghatározott egyéb feltételeknek (például: egyes szakokon alkalmassági vizsga teljesítése, orvosi alkalmasság, egyéb előírt szakképesítéssel vagy szakképzettséggel).

Benyújtandó dokumentumok

A dokumentumok a felsőoktatási felvételi eljárás szempontjából négy csoportba sorolhatók:

 • az érvényes jelentkezéshez szükséges dokumentumok,
 • a többletpontokat igazoló dokumentumok,
 • a felsőoktatási felvételi eljárás intézményspecifikus dokumentumai,
 • a felsőoktatási felvételi eljárás járulékos dokumentumai.

Érvényes jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • az érettségi bizonyítvány,
 • az érettségi tanúsítvány,
 • az oklevél,
 • a felvételi eljárási díj befizetésének igazolása,
 • a középiskolai bizonyítvány,
 • a külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett bizonyítványok, oklevelek.

Ha középiskolai bizonyítvány vagy tanúsítvány elveszett, törzslap alapján másodlat készíthető a 100/1997. Korm. rendelet alapján (tartalom és nem formakényszer). Nem fogadható el: naplókivonat, törzslapmásolat, -kivonat, szabad szöveges igazolás.

A felsőfokú végzettséget igazoló oklevél-igazolást csak a 79/2006. (IV.5.) Korm. rendelet szerinti formában fogadhatja el az Oktatási Hivatal, amennyiben azt 2015. július 9. előtt nem több mint 30 nappal állították ki.

Többletpontot igazoló dokumentumok:

 • a nyelvvizsga-bizonyítvány (vagy ezzel egyenértékű dokumentum),
 • a tanulmányi v. művészeti verseny eredmény igazolása,
 • a szakképesítést igazoló dokumentum,
 • a sportversenyen elért eredmény igazolása,
 • a hátrányos helyzet igazolása,
 • a fogyatékosság igazolása,
 • a gyermekgondozás igazolása (pl. GYES, GYED).

Intézményspecifikus dokumentumok (erről tájékoztatást a Felvételi tájékoztató intézményi meghirdetései közt talál)) Ilyen lehet:

 • a betöltött munkakör igazolása,
 • az alkalmassági vizsgáról szóló igazolás,
 • a külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett dokumentumok,
 • az orvosi igazolások.

Járulékos dokumentum lehet az eljárás során:

 • a névváltoztatás igazolásáról szóló dokumentum,
 • a magyarországi tartózkodás igazolása (menekült, menedékes, befogadott, bevándorolt, letelepedett, stb).

Kérjük, hogy a részletes információkat a hivatalos forrásból, azaz a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóból tekintse át jelentkezés benyújtása előtt.