Kákonyi Lucia – Csapodi Csaba

Érettségi vizsgák a 21. század elején
(Nemzetközi kitekintés)

65 Kákonyi Lucia 69 Csapodi Csaba

 

A TÁMOP-3.1.1 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz kiemelt projekt keretében, a kimeneti követelmények megújítása témában az érettségi vizsgák nemzetközi gyakorlatát vizsgáltuk. Három nagy irányvonal figyelhető meg:

  • A standardizált, kompetenciaalapú, központi vizsgák továbbterjedése (Ausztria, Németország).
  • A számítógép-alapú vizsgáztatás bevezetése (Grúzia, Dánia, Finnország).
  • Az újgenerációs, modern mérés-értékelési technológia alkalmazása a magas kockázatú vizsgáztatásban (Anglia, Skócia).

A standardizált vizsgázás további terjedése

Ausztriában az oktatás színvonalának a megemelkedését és nagyobb eredményességet várnak a központi érettségi vizsgák 2014/15. tanévben történő általános bevezetésétől. (Korábban a tananyag és az érettségi követelmények összeállítása, a vizsga lebonyolítása a középiskolák belügye volt.) A vizsgázók három írásbeli és három szóbeli, vagy négy írásbeli és két szóbeli modell között választhatnak. Az írásbeli vizsgák központilag készülnek, a szóbeli vizsgákon még nincs egységes követelmény, a tanulók az általuk választott témában elkészített tudományos dolgozatukat mutatják be.

Németországban az oktatás a tartományok belügye, ezért a 16 tartomány 16 oktatási rendszere 16 féle érettségi modellel rendelkezik. A vizsgatárgyak köre közel azonos minden tartományban – az alaptárgyak: matematika, német nyelv és irodalom, angol –, a vizsgáztatás módja azonban változatos, lehet kizárólag írásbeli, kizárólag szóbeli, és lehet mind a kettő. Az Oktatási Miniszterek Konferenciája (KMK) 2012 óta tervezi az érettségi vizsgák összehangolását, központi feladatsorok, standardok kifejlesztését a súlyponti tantárgyakból, de a standardizált vizsga bevezetése tartományonként önkéntes. 2014-ben hat tartományban (Bajorország, Szászország, Alsó-Szászország, Hamburg, Schleswig-Holstein és Mecklenburg-Elő-Pomeránia) alkalmazták német nyelv és irodalomból, matematikából és angol nyelvből a központi vizsgáztatást.

A számítógép-alapú vizsgáztatás megjelenése

A kilencvenes években jelenik meg először a komputeralapú vizsga a magas kockázatú vizsgáztatásban (Dánia), majd több országban is kipróbálják (Szlovákia) vagy bevezetik (Grúzia, Finnország) a digitális vizsgáztatást.

Szlovákiában a Maturita online pilot program keretében 2008-ban tizenegy iskola 215 tanulója, 2009-ben húsz iskola 791 tanulója, 2010-ben pedig harminchét iskola 1452 tanulója tett online érettségi vizsgát matematikából és angol nyelvből. Az angol nyelvi feladatsor zártvégű kérdéseket tartalmazott, a matematika pedig nyílt és zárt végű feladatokat vegyesen. Bár a tanulók és a pedagógusok informatikai készségei fejlődtek, a fenntartót a program az infrastruktúra fejlesztésére ösztönözte, a feladatlapok szétosztása biztonságos, az értékelés gyors és objektív, a vizsga időtakarékos és költséghatékony volt, a pilot programot nem követte széles körű megvalósítás.

Grúziában nyolc tantárgyból online, adaptív érettségi vizsgáztatást vezettek be 2011-ben. A 11. évfolyamon fizika, kémia, történelem, biológia és földrajz tantárgyból, míg a 12. évfolyamon grúz nyelv és irodalomból, matematikából és idegen nyelvből érettségiznek a végzősök. A feladatsorok személyre szabottak és feleletválasztáson alapulnak, ezáltal a vizsgaidő vizsgatárgyanként 50 percre csökken, ami a mérés-értékeléssel foglalkozó szakemberek véleménye szerint sokak szemében csökkenti a vizsga értékét, valamint nem ad lehetőséget a készségek változatos értékelésére.

Finnországban 2019-re a teljes érettségi vizsga digitalizálása megvalósulhat, ami a technológia mellett a feladattípusokat is megváltoztatja. Multimédiás anyagok bőséges alkalmazását tervezik, több kép- és hanganyag, videó és statisztikai adat áll majd a vizsgázók rendelkezésére. Az új típusú vizsga az információszerzés és ‑feldolgozás, a kritikai gondolkodás, a problémamegoldás mérését kívánja támogatni.

Dániában már a kilencvenes években bevezették a számítógép-alapú vizsgáztatást, de az valójában a számítógépet mint írógépet használta. Az ezredforduló táján a közgazdasági szakközépiskolákban a magasabb szintű kritikai gondolkodás és a problémamegoldás tesztelésére az újgenerációs mérés-értékelés irányába mutató, komplex gazdasági érettségi vizsgát vezettek be. A feladat minden évben egy-egy dán vállalkozás bemutatása. A vizsgázó elektronikusan kapja meg a cégre vonatkozó információkat (interjúk, sajtómegjelenések, termékinformációk, számlák stb.), és kétnapi, otthoni önálló munka során feltárja a cég működésében adódó problémákat, és stratégiát dolgoz ki azok megoldására. A folyamatot és annak eredményeit prezentációban mutatja be a vizsgabizottságnak.

Újgenerációs mérés-értékelés

Skóciában a magas kockázatú mérés-értékelés gyakorlatában a külső, írásbeli vizsga mellett a kurzusmunkák (esettanulmány, gyakorlati tevékenység, előadás, portfólió, projekt) is a vizsgafeladatok között szerepelnek, amelyek objektív értékelése és a vizsgaeredmény megbízhatósága megkérdőjelezhető. Ennek a problémának az orvoslására dolgozta ki Angliában Richard Kimbell professzor (Goldsmith Egyetem, London) a web-portfólióvizsgát és a web-technológián alapuló értékelés módszertanát. A Goldsmith Egyetemen (London) a Design&Technology (Tervezés és Technológia) tantárgyat választó tanulók érettségi vizsgáján alkalmazták először a módszert, amelyben a professzor ötvözi a tanulás és az értékelés folyamatát: az értékelés a tanulási folyamat szerves része, a vizsgázás a tanulási folyamat értékelése, megcáfolva ezzel a tanulás = tantermi tevékenység, az értékelés = tesztírás szemléletét. A modern technológiára épülő vizsga a teljes munkafolyamatot értékeli a végső produktum helyett, vizsgálja a kreatív, innovatív gondolkodást, a problémamegoldást, az együttműködést, a kommunikációt és a megvalósulást. A vizsgázók a korábbi, hagyományos száz munkaóra helyett hat óra alatt készítik el a web-portfóliójukat a PDA elektronikus eszköznek és a web-felületnek köszönhetően, amelyek segítségével rögzítik a munkafolyamat fázisait (ábrák, tervrajzok, hangfelvétel, fénykép, videofelvétel stb.). A bírálók nyomon követhetik és értékelhetik a munkafázisokban zajló tevékenységet. A bírálat holisztikus, összehasonlító módszerrel történik. A bírálók a tantárgy követelményrendszerének figyelembevételével összehasonlítanak két portfóliót, és eldöntik, hogy melyik a jobb. Következő körben az úgynevezett „győzteseket” random párba állítják és összehasonlítják, a „veszteseket” úgyszintén. A „győzelmek” száma alapján rangsort készítenek. A folyamat addig folytatódik, amíg a rangsor már nem változik. Az első kör viszonylag könnyű, mivel esetlegesen kerülnek össze a párok, és gyakran lehetnek nagyok a különbségek. A második, a harmadik stb. körben, amikor a korábbi körök „győzteseit” és „veszteseit” vetik össze, és a minőségi különbségek egyre csökkennek, a döntés nehezebb. A bírálat során a szubjektív megítélés háttérbe kerül, a bíráló lehet szigorú vagy elnéző, arról dönt, hogy melyik munkafolyamat felel meg jobban a követelményeknek. Az eljárás a normatív és a kritériumalapú értékelést ötvözi, és a megbízhatósági mutatója 0,950–0,961. A holisztikus pár-összehasonlítás módszerét más műveltségterületeken is alkalmazzák, például a természettudományok, földrajz, szövegalkotás (országos kompetenciamérés) területén, és 2013 szeptemberéig tizennégy országban próbálták ki, köztük Svédországban, Izraelben, Ausztráliában, Írországban, Skóciában, Spanyolországban és Szingapúrban.

Összegzés

Az ezredforduló táján elindult standardizált központi vizsgarendszerek továbbra is fontos szerepet játszanak. a vizsgáztatásban. Hamarosan Ausztriában is megvalósul a központi vizsgarendszer, és a német tartományok is törekednek az egységesítés felé. A vizsgarendszerekben megjelenik a számítógép alkalmazása, a kivitelezés módja változatos, a papíralapú vizsga képernyőre „vándorlásától” (Szlovákia) az adaptív tesztelésen (Grúzia), a problémamegoldó vizsgafeladatokon (Finnország) át, a web-portfólióig terjed (Anglia). A tanulásban a kreativitás, a kritikus gondolkodás, a problémamegoldás, a kommunikáció és a csapatmunka dominál, és ezek vizsgahelyzetben történő értékelése új kihívást jelent az érettségi vizsgák történetében.

Irodalom

EURYPEDIA European Encyclopedia on National Education Systems https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php?title=Home

  1. P. Griffin, B. McGaw és E. Care (2012): Assessment and Teaching of 21st Century Skills, Springer.

Ausztria

EURYPEDIA European Encyclopedia on National Education Systems https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Austria:Overview

The Impact ot the Education Initiative -12 Packages of Measures for School Development which Have Made it into the Classroom, Press conference 2012. 11. 9.      
http://www.bmukk.gv.at/enfr/school/pc_20121129.xml

Educational Opportunities in Austria 2013, Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur

Németország

A Standard Core Abitur (A-level equivalent) http://www.cesifo-group.de/ ifoHome/facts/Aktuelles-Stichwort/Topical-Terms-Archive/Kernabitur.html

Ergebnisse der 337. Plenarsitzung der Kultusministerkonferenz am 8./9. März in Berlin http://www.kmk.org/presse-und-aktuelles/meldung/ergebnisse-der-337-plenarsitzung-der-kultusministerkonferenz-am-89-maerz-in-berlin.html

Szlovákia

Romana Kanovska Electronic School Leaving Exams in Slovakia Project Maturita Exam On-line ITAPA konferencia 2010. november; http://www.itapa.sk/2218-en/elektronicke-maturity-na-slovensku-projekt-maturita-on-line

Maturita Online: http://www.maturita-online.sk; http://www.nucem.sk/en/maturita

Grúzia

Assessing education with computers in Georgia Michael Trucano On Tue, 02/07/2012 EDU TECH http://blogs.worldbank.org/edutech/georgia;

National Examinations Centre http://www.naec.ge/computer-adaptive-testing.html?lang=en-GB

Finnország

David R. Krathwohl Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview http://www.unco.edu/cetl/sir/stating_outcome/documents/Krathwohl.pdf

DIGABI https://digabi.fi/kokeet/esimerkkitehtavat/maantiede/d2-analysointi

Tiina Harju: The Finnish Matriculation Examination An Essential Part of Finnish Education Since 1852 (2013) http://www15.uta.fi/FAST/FIN/A14PAPS/th-exam.pdf

Studentexamen i Finland http://www.ylioppilastutkinto.fi/en

Dánia

A dán oktatási minisztérium angol nyelvű hírei. http://eng.uvm.dk/News

Skócia

Scottish Qualifications Authority  http://www.sqa.org.uk/sqa/58999.html

Assessment is for Learning through digital technologies [e-scape scotland] 2010. július, University of Edinburgh http://www.sqa.org.uk/files_ccc/Summary%20Research %20and%20Development%20Report.pdf

Anglia E-scape

Richard Kimbell, E-assessment in project e-scape, Design and Technology Education, International Journal 12, 2, 66-67.

http://ojs.lboro.ac.uk/ojs/index.php/DATE/article/view/Journal_12.2_0707_RES6

Professor Richard Kimbell, Goldsmiths University of London, PIL Ireland·2013.09.09. https://www.youtube.com/watch?v=-uh5vnMjELk