Nagy Regina

A köznevelés támogatása
informatikai rendszerek fejlesztésével

72 Nagy Regina

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. az oktatási területet érintő informatikai stratégiák tervezésében, terjesztésében és üzemeltetésében tölt be fontos szerepet. Arra törekszünk, hogy cégünknél összhangba kerüljenek az oktatási terület szakmai, módszertani és informatikai szempontjai, hogy fejlesztéseinket minél hatékonyabb módon valósíthassuk meg.

Pedagógus továbbképzések támogatása és Sulinet portál

nrA jelenlegi fejlesztési időszakban a Sulinet portál pedagógiai célú alkalmazásokkal is bővül, melyeket önállóan a portál látogatói is használhatnak, de részei az un. eTanterem szolgáltatásnak is. Néhány példa:

Gondolattérkép-szerkesztő

A gondolattérkép-szerkesztő egy gráfszerkesztő, amelyekben a csomópontok szövegdobozok és az egyes csomópontok között kapcsolat létesíthető. Az egyes szövegdobozokhoz link, kép adható. 

Idővonal-szerkesztő

Az idővonal-szerkesztő és -lejátszó modul lehetőséget nyújt események, tartalmak, időrendben történő rendezésére, megjelenítésére. Olyan alkalmazás melyben egy szakaszt idővonalként értelmezünk, a kezdő és végpontjához egy-egy dátum/idő rendelésével. A szakasz adott pontjai jelölnek egy-egy konkrét időpontot, amihez feliratot, hosszabb megjegyzést és állományokat rendelhetünk.

Gondolatpárbaj

A Gondolatpárbaj alkalmazás célja, hogy lehetőséget biztosítson vitaindító szavazások készítésére és levezetésére.

Fólia

Dokumentumok online jegyzetelésére ad lehetőséget. Az adott dokumentum fölé készíthető „saját lap”, melyen kiemelés, jegyzet, komment helyezhető el.

Képernyőmegosztás

A Képernyőmegosztás alkalmazással engedélyezheti másoknak, a többi felhasználónak, hogy lássák a képernyője tartalmát, így segítve a közös online feladatvégzést.

Az eTanterem-rendszer része egy olyan digitális tanulási környezet kialakítása, amely lehetővé teszi a továbbképzések teljes körű elektronikus szervezését, nyilvántartását és megtartását is.

Az egységes informatikai rendszer a pedagógusoknak, a tananyagfejlesztőknek és a képzőknek kínál úgynevezett e-learning tanulási környezetet. Ez biztosítja a képzések digitális tananyagának létrehozását, a képzések virtuális oktatási környezetben való megtartását, valamint naprakész nyilvántartásukat. A képzőszervezetek számára lehetővé teszi a képzésszervezés és nyomon követés teljes folyamatát.

Az Educatio Nkft. így országos lefedettségű, illetve tömeges továbbképzések megszervezésére, lebonyolítására is képes. Az elmúlt évtizedben pedagógusok tízezrei vettek részt megelégedéssel képzéseinken. A pedagógus társadalom Társaságunkra, mint a pedagógus továbbképzés egyik központi szereplőjére, innovatív műhelyére tekint. Rendszeresen fordulnak hozzánk információkért, tanácsadásért, jelzik képzési igényüket.

Iskolatáska, Fejlesztési Nyomonkövető Felület (FNF), Hatáselemző

Az Iskolatáska hamarosan megújult felülettel, kibővült tartalommal várja a pedagógiai innováció iránt elkötelezett felhasználókat.

A „Jógyakorlatok” egy olyan rendezett adatbázis, amely az oktatásban fejlesztett és kipróbált jó gyakorlatokat tartalmazza és hatékonyan segíti az ott szereplő köznevelési innovációk adaptálhatóságát.

Megjelenésében és szakmai tartalmát tekintve is már megújult a legnagyobb köznevelési jó gyakorlat feltöltőfelület. Az új gyűjteménybe egyéni vagy intézményi jó gyakorlatok, illetve az adaptáció támogatására is felkészített, egyéni vagy intézményi bevált jó gyakorlatok kerülhetnek be. A pedagógiai innovációk szakértői értékelési eljáráson vesznek részt így ellenőrzött minőségű információkkal állnak majd az érdeklődők rendelkezésére.

nr1

Az értékelt jó gyakorlatok adatbázisa mellett az ún. Ötlettárban innovatív pedagógiai kezdeményezések, a mindennapi pedagógiai munkát segítő „ötletek” széles skálája kap megjelenési lehetőséget.

Cél olyan jó gyakorlatok, ötletek, módszerek bemutatása, amelyeket egyes közoktatási intézmények jelenleg is alkalmaznak, és amelyek újszerű módon járulnak hozzá különböző kompetenciák fejlesztéséhez, egyéb iskolai vagy iskolán kívüli tevékenységek innovatív megoldásához.

Itt található a szaktanácsadói és továbbképzési kínálat az új pedagógus továbbképzési rendszer szakmai feltételeinek megfelelően. Itt érhetők el az akkreditált pedagógus-továbbképzési programok közül azok, amelyek közzétételét indítójuk kérte.

Referenciaintézményi szolgáltatások az egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai, szervezeti innovációval, gyakorlattal rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmények listáját találhatják meg itt az érdeklődők a minősítési eljárás lezárulása után. A minősítési folyamat végeztével minden olyan intézmény, amely felkészült az ezzel járó feladatokra, referenciaintézménnyé válhat és ezzel a közoktatás-fejlesztés innovatív bázishálózatának tagja lehet.

Lehetőség van taneszköz-rendszerek, bemutatására, amelyek elősegítik az intézmények fejlesztési céljainak megvalósítását. Az eszközök leírását, ismertetőjét találhatják itt.

Bárki, aki az Iskolatáska valamelyik oldalát megnyitja, kereshet az oldalak tartalmában, megtekintheti az ott tárolt adatokat, továbbá kinyomtathatja a kiválasztott információkat. A regisztrált felhasználóknak van lehetőségük az adatbázis bővítésére, továbbá az általuk korábban felvitt adatok módosítására, rendszerezhetik és összegyűjthetik a számukra legfontosabb keresési eredményekre mutató hivatkozásokat, illetve összehasonlíthatják a kiválasztott továbbképzéseket vagy jógyakorlatokat.

Az Iskolatáska egy olyan nyilvántartó rendszer, amely támogatja a köznevelést célzó szakmai fejlesztéseket és képes a hazai közoktatást érintő pályázatok megvalósításához kapcsolódó információkat, szakmai segédleteket tematikusan, kereshető formában megjeleníteni.

A Fejlesztési Nyomonkövető Felület (FNF) a közoktatás különböző pályázatokban nyertes intézmények számára nyújt lehetőséget arra, hogy a pályázat megvalósításában való előrehaladásukat bemutassák. Az elemzések alapján pontosabb képet kaphatnak az oktatásfejlesztés stratégiai céljainak meghatározói is az oktatásban megvalósuló projektekre vonatkozóan.  A rendszer teljesen zárt, az abban tárolt adatokat a hozzárendelt felhasználókon kívül más nem érheti el.

Az FNF rendszerébe feltöltött adatok a Hatáselemző rendszerbe kerülnek át, ahol az adatok strukturált összesítése történik, melyek alapján elvégezhető a szakmai értékelés.

További rendszerek fejlesztése

nr2A „Pedagógusképzés támogatása” (TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001) kiemelt projekt egyik jelentős feladata a pedagógus életpálya fokozatainak/szakaszainak nyilvántartása és nyomon követése, ennek érdekében egy olyan nyomon követő informatikai rendszer kidolgozása az Oktatási Hivatal útmutatásának megfelelően, amely képes a pedagógusok szakmai tevékenységeiről, igénybe vett képzéseikről, a szakmai életpályájuk valamennyi állomásáról, megszerzett szakképesítéseikről, fokozatairól naprakész, teljes körű információt szolgáltatni. A több modulból álló rendszer magában foglalja az e-Portfólió felületét és a minősítők munkáját támogató informatikai hátteret egyaránt. Ennek a komplex rendszernek a további moduljai lehetővé teszik majd az egész pedagógusminősítési folyamat megszervezését, nyomonkövetését, nyilvántartását és a folyamat szakaszairól az érintetteknek küldhető információ szolgáltatását egyaránt, és elkészül az un. munkaportfólió alkalmazás is.

Tekintettel arra, hogy ezek az informatikai alkalmazások szorosan együttműködnek, a modulok közötti adatkapcsolat és információáramlás elengedhetetlen. Kiemelten fontos lesz majd a pedagógusok és a folyamatban résztvevő minden szereplő szempontjából az a felület, ahol minden érintett az önmagával kapcsolatos aktuális információkról tájékozódhat, illetve a szükséges hivatalos lépéseit intézheti majd.

További feladat az új, egységes pedagógus-továbbképzési koncepció kidolgozása és javaslattétel a pedagógus-továbbképzés jogszabályi környezetének átalakítására, illetve a kapcsolódó nyilvántartási rendszer kialakítása, melynek szakmai követelményrendszerét szintén az Oktatási Hivatal határozza meg.