Nagy Regina

A köznevelés támogatása
informatikai rendszerek fejlesztésével

nr0

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. az oktatási területet érintő informatikai stratégiák tervezésében, terjesztésében és üzemeltetésében tölt be fontos szerepet. Arra törekszünk, hogy cégünknél összhangba kerüljenek az oktatási terület szakmai, módszertani és informatikai szempontjai, hogy fejlesztéseinket minél hatékonyabb módon valósíthassuk meg.

nr1Az egyik legjelentősebb feladatunk a köz- és felsőoktatást érintő központi adatbázisok fejlesztése és üzemeltetése, mint a Köznevelési Információs Rendszer (KIR).

Az Educatio kulcsszerepet játszik az IKT (információs és kommunikációs technológiák) módszerek és eszközök a közoktatásban való elterjesztésének, valamint cégünk működteti a legjelentősebb magyar nyelvű oktatási portálokat, amelyek egyaránt szolgálnak releváns tartalommal tanároknak, diákoknak, szülőknek és oktatáskutatóknak egyaránt.

 nr2

 

A Hírmagazin elsődleges funkciója a hír- és információszolgáltatás az oktatásban dolgozóknak, az oktatás iránt érdeklődőknek. Az itt található tartalmak mindenki számára hozzáférhetőek, azonban regisztráció után további szolgáltatások is elérhetővé válnak.

A Sulinet Közösség a csoportmunka és a kommunikáció pillére. A regisztrált tagok itt hozhatnak létre csoportokat bármilyen témában, négyféle adatvédelmi beállítással attól függően, hogy milyen publicitást kíván a csoport. Az egyes csoportok létrehozásakor automatikusan kapnak egy nagyméretű dokumentumtárat is, melyen keresztül megoszthatnak egymással fájlokat a tagok.

A Sulinet Tudásbázis az általános és középiskolás tananyagokhoz igazodva kínál digitális tananyagtartalmakat. Az ismeretek tudományterület, tantárgy és évfolyam szerint kerültek csoportosításra, hét tudományterületen több mint 10 000 animáció, 60 000 tesztfeladat és 100 000 audiovizuális tartalom ingyenes hozzáférését teszi lehetővé.

Iskolatáska, Fejlesztési Nyomonkövető Felület (FNF), Hatáselemző

nr3Az Iskolatáska kibővült tartalommal várja a pedagógiai innováció iránt elkötelezett felhasználókat.

A „Jó gyakorlatok” egy olyan rendezett adatbázis, amely az oktatásban fejlesztett és kipróbált jó gyakorlatokat tartalmazza és hatékonyan segíti az ott szereplő köznevelési innovációk adaptálhatóságát. Cél olyan ötletek, módszerek bemutatása, amelyeket egyes közoktatási intézmények jelenleg is alkalmaznak, és amelyek újszerű módon járulnak hozzá különböző kompetenciák fejlesztéséhez, egyéb iskolai vagy iskolán kívüli tevékenységek innovatív megoldásához.

E felületen található a szaktanácsadói és továbbképzési kínálat az új pedagógus továbbképzési rendszer szakmai feltételeinek megfelelően. Itt érhetők el az akkreditált pedagógus-továbbképzési programok közül azok, amelyek közzétételét indítójuk kérte.

Referenciaintézményi szolgáltatások az egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai, szervezeti innovációval, gyakorlattal rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmények listáját találhatják meg itt az érdeklődők a minősítési eljárás lezárulása után.

Lehetőség van taneszköz-rendszerek, bemutatására, amelyek elősegítik az intézmények fejlesztési céljainak megvalósítását. Az eszközök leírását, ismertetőjét találhatják itt.

Bárki, aki az Iskolatáska valamelyik oldalát megnyitja, kereshet az oldalak tartalmában, megtekintheti az ott tárolt adatokat, továbbá kinyomtathatja a kiválasztott információkat. A regisztrált felhasználóknak van lehetőségük az adatbázis bővítésére, továbbá az általuk korábban felvitt adatok módosítására, rendszerezhetik és összegyűjthetik a számukra legfontosabb keresési eredményekre mutató hivatkozásokat, illetve összehasonlíthatják a kiválasztott továbbképzéseket vagy jó gyakorlatokat.

Az Iskolatáska egy olyan nyilvántartó rendszer, amely támogatja a köznevelést célzó szakmai fejlesztéseket és képes a hazai közoktatást érintő pályázatok megvalósításához kapcsolódó információkat, szakmai segédleteket tematikusan, kereshető formában megjeleníteni.

A Fejlesztési Nyomonkövető Felület (FNF) a közoktatás különböző pályázatokban nyertes intézmények számára nyújt lehetőséget arra, hogy a pályázat megvalósításában való előrehaladásukat bemutassák. Az elemzések alapján pontosabb képet kaphatnak az oktatásfejlesztés stratégiai céljainak meghatározói is az oktatásban megvalósuló projektekre vonatkozóan. A rendszer teljesen zárt, az abban tárolt adatokat a hozzárendelt felhasználókon kívül más nem érheti el.

Az FNF rendszerébe feltöltött adatok a Hatáselemző rendszerbe kerülnek át, ahol az adatok strukturált összesítése történik, melyek alapján elvégezhető a szakmai értékelés.

Pedagógus-továbbképzések támogatása

Új informatikai eszközrendszert állítunk a pedagógus-továbbképzés szolgálatába: megkezdtük az eTanterem-rendszer fejlesztését, amelynek része egy olyan digitális tanulási környezet kialakítása, amely lehetővé teszi a továbbképzések teljes körű elektronikus szervezését, nyilvántartását és levezénylését.

Az egységes informatikai rendszer a pedagógusoknak, a tananyagfejlesztőknek és a képzőknek kínál úgynevezett e-learning tanulási környezetet. Ez biztosítja a képzések digitális tananyagának létrehozását, a képzések virtuális oktatási környezetben való megtartását, valamint naprakész nyilvántartásukat. A képzőszervezetek számára lehetővé teszi a képzésszervezés és nyomon követés teljes folyamatát.

Az Educatio Nkft. így országos lefedettségű, illetve tömeges továbbképzések megszervezésére, lebonyolítására is képes. Az elmúlt évtizedben pedagógusok tízezrei vettek részt megelégedéssel képzéseinken. A pedagógus társadalom Társaságunkra, mint a pedagógus továbbképzés egyik központi szereplőjére, innovatív műhelyére tekint. Rendszeresen fordulnak hozzánk információkért, tanácsadásért, jelzik képzési igényüket.

További rendszerek fejlesztése

nr4

A „Pedagógusképzés támogatása” (TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001) kiemelt projekt egyik jelentős feladata a pedagógus életpálya fokozatainak/szakaszainak nyilvántartása és nyomon követése, ennek érdekében egy olyan nyomon követő informatikai rendszer kidolgozása az Oktatási Hivatal útmutatásának megfelelően, amely képes a pedagógusok szakmai tevékenységeiről, igénybe vett képzéseikről, a szakmai életpályájuk valamennyi állomásáról, megszerzett szakképesítéseikről, fokozatairól naprakész, teljes körű információt szolgáltatni. A több modulból álló rendszer magában foglalja az e-Portfólió felületét és a minősítők munkáját támogató informatikai hátteret egyaránt.

További feladat az új, egységes pedagógus-továbbképzési koncepció kidolgozása és javaslattétel a pedagógus-továbbképzés jogszabályi környezetének átalakítására, illetve a kapcsolódó nyilvántartási rendszer kialakítása, melynek szakmai követelményrendszerét szintén az Oktatási Hivatal határozza meg.