Nagy Regina

A pedagógus e-portfólió informatikai támogatása

nar0

A köznevelésben kialakítás alatt álló új pedagógusminősítési rendszer elindításának egyik első állomásaként a pedagógus-szakvizsgával és legalább tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusok 2014. április 30-ig kérelmezhetik a Pedagógus II. fokozatba történő átmeneti besorolásukat. Átmeneti minősítésük feltétele, hogy feltöltsék portfóliójukat az erre a célra újonnan kialakítandó informatikai felületre. Ezért ebben az első pilot időszakban csak azok a pedagógusok kapnak hozzáférést az e-portfólióhoz, akik a fenti feltételeknek megfelelnek.

nar1

A portfólió és a Közoktatási Információs Rendszer Személyi Nyilvántartó része (KIR SZNY) között szoros adatkapcsolat épül ki. A pedagógusokra vonatkozó személyes adatok kitöltése ebben a rendszerben (KIR SZNY) történik és az arra jogosult intézményi adminisztrátor itt tudja majd a későbbiekben engedélyezni a hozzáférést a pedagógus számára a személyes portfólió felületéhez. Jelenleg is rendelkezésre áll már ez a rendszer, a pedagógusok adatainak rögzítését el lehet kezdeni, az engedélyezés az, ami jelenleg – a portfólió megnyitásáig – nem elérhető funkció.

nar2

Az e-portfólió használatához szakmai és technikai útmutató egyaránt készül. A szakmai kézikönyv (Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez c. segédanyag) bőséges segítséget nyújt majd az egyes tartalmi elemek elkészítéséhez. Ezt a dokumentumot az oktatas.hu honlapon is elérhetővé tesszük.

A Profilban megjelenő adatok teljes egészében, a Szakmai önéletrajz adatainak pedig jelentős része a már említett KIR adatokból automatikusan ki lesz töltve, a portfólió felületén nem szerkeszthető formában megjelenítve. Amennyiben ezek között az adatok között valamilyen hibát fedez fel a pedagógus, úgy azt a KIR intézményi adminisztrátora felé kell jeleznie és ott kell javítani.

Minden pedagógusnak 100 MB tárhelyet biztosítunk és a fájlokat pdf formátumban kell feltölteni. A feltöltendő dokumentumok körét a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet határozza meg, az e-portfólió részletes követelményeit az Oktatási Hivatal dolgozza ki.

A dokumentumfeltöltések során az ikonok és a színek segíteni fogják a feltöltés menetét és a feltöltöttség ellenőrzését:

  • a nevelő-oktató munka dokumentumainál számok jelzik, hogy az adott dokumentumtípusból hány darab tölthető fel
  • az adott típus fülének lenyitásával megjelenik a szerkeszthető adatok mezője (sárga színű), a fájlfeltöltés lehetőségenar3

nar4  

 

A dokumentumok feltöltöttségének állapotjelzése:

•          piros színű „X”, ha a feltöltés nem kezdődött meg

•          sárga színű „!”, ha a feltöltés megkezdődött, de még nem teljes

•          zöld színű „pipa”, ha a feltöltés befejeződött, és minden kötelező mező ki lett töltve

A portfólióhoz kapcsolódó felhasználói útmutató összeállításakor egyszerűségre, közérthetőségre és áttekinthetőségre törekszünk. Képernyőképekkel, ábrákkal is igyekszünk a különböző folyamatokat, eljárásokat szemléltetni. Az útmutatók, súgók rendszerét úgy alakítjuk ki, hogy segítségével a felület könnyen használható legyen a számítógép alkalmazásában kevésbé jártas felhasználók számára is.

(A leírásban képernyőtervek szerepelnek, a későbbiekben megjelenő felület ettől eltérő is lehet, a rendszer jelenleg is fejlesztés alatt áll.)