Fehérvári Krisztina

Módszertani innováció és együttműködés
a „Köznevelés az iskolában” (TÁMOP 3.1.4.B-13/1)
projekt keretében

fk0

A projekt lehetőség arra, hogy

 • kiaknázza a közoktatás átszervezésének eredményeként kialakult egységes irányítási rendszer előnyeit, és az állami köznevelési intézményrendszert egységes szakmai színvonalon, optimálisan működő rendszerré alakítsa,
 • az állami fenntartású intézményrendszeren belül és kívül élő együttműködési rendszert építsen,
 • célzott fejlesztéseket valósítson meg a leginkább rászoruló állami intézmények körében.

Pályázat megvalósításának várható időtartama: 2013. 08. 01.–2015. 06. 30.

Projekt célpiramisa:

Általános célok

Kiszámítható

Minőségi

Igazságos

Projekt célok és a támogatási konstruk­ció céljainak kap­csolata

Rendszer-szervezés

Szervezet-fejlesztés

Módszertani innováció

Partnerség

Intézményi fejlesztések

I. Az állami intézményfenntartás új rendszere

         

II. Támogató fenntartói folyamatok

         

III. a Módszertani innováció, tudástranszfer

         

III. b Hálózatosodás

         

III. c Integráció

         

Modulok céljainak bemutatása

Rendszerszervezés

Cél:

 • Az eddigi szétszabdalt intézményrendszerben, a több mint 2700 intézményben felhalmozódott erőforrást, tudást és tapasztalatot egységbe szervezze.
 • A rendszerszerű működésből fakadó szinergia előnyeit a köznevelési intézmények élvezhessék és használhassák, többek között azzal, hogy működésük kiszámíthatóbb, átláthatóbb, biztonságosabb és tervszerűbb.
 • Az említett feltételek teljesülése esetén a pedagógiai munka eredménye javulhasson, különösen azokban az állami intézményekben, amelyek teljesítménye elmaradt az elvárttól.
 • A teljesítményben leginkább lemaradó állami intézmények segítésére rendszerszerű beavatkozásokat tegyünk, a legkiválóbb állami intézmények esetében pedig segítsük a tapasztalatok és a tudás átadását.
 • Törvényes, gazdaságos és szakszerű működés informatikai támogatása kiszámítható, átlátható, biztonságos és tervszerű működés bevezetésével, ugyanakkor az adminisztratív terhek racionalizálásával.
 • Egységes minőségpolitika kialakítása a szakmai, gazdálkodási, tanügy-igazgatási, humán-kapacitás feladatok optimalizálása végett.

Szervezetfejlesztés

Cél:

 • A teljes intézményrendszer működési hatékonyságának javítása.
 • A Központ humán kapacitásbeli megerősítése, szervezetrendszerének hatékony fejlesztése, valamint az intézményrendszer fragmentáltságának csökkentése.
 • Korszerű intézményvezetői kompetenciák kialakítása.
 • Egységes minőségpolitika megvalósítása.

Közvetett hatásként jelentősen támogatja az állami köznevelési rendszer működési hatékonyságának javítását, a szervezeti és feladatszervezési hatékonyság növelését, továbbá a területi egyenlőtlenségek megszüntetését.

Partnerség és hálózatosodás

Cél:

 • Lehető legszélesebb társadalmi bázis elérése, a köznevelési intézmények elszigeteltségének csökkentése.
 • Élő szakmai együttműködések, partnerségek fejlesztése (szülők, önkormányzatok, civil és szakmai szervezetek).
 • Közösségi funkció és szakmaiság együttes előtérbe helyezése.

Módszertani innováció

Cél:

 • A területileg egyenlő eséllyel hozzáférhető, megfelelő minőségi színvonalú oktatási, pedagógiai szolgáltatások biztosításához szükséges feltételek megteremtése, építkezve az eddigi fejlesztések tapasztalataira.
 • Új módszerek alkalmazására fogékony pedagógus közösségek fejlődésének, tartalmi, módszertani és strukturális fejlesztésének, rendszerszintű innovációjának elősegítése.
 • Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának, valamint az interkulturális oktatás megvalósításának támogatása.

Tervezett tevékenységek

 • Adaptálásra érdemes módszerek és innovációk feltárása, összegyűjtése, rendszerbe szervezése, terjesztése, kapcsolódó tudásátadás intézményesítése, módszertani webes ötlettár kialakítása.
 • A projekt keretében kidolgozott nevelési-oktatási programcsomagok alkalmazása, amelyek hozzájárulnak a társadalmi és területi helyzetből adódó különbségek mérséklődéséhez, csökkentik az egyenlőtlenségek újratermelődését.
 • Pedagógiai módszertani központok rendszerének hatékony megszervezése intézménytípusonként, pedagógiai szakmai szolgáltatás fenntartói szempontokat előtérbe hozó egységesítése, fejlesztése.
 • Egységes nevelési rendszer kialakítás tudományos alapjainak megteremtése.
 • Horizontális szempontok mentén és témájában szervezett pedagógus továbbképzések akkreditálása, megszervezése, lebonyolítása, oktatói műhelymunka támogatása.

Potenciális együttműködő partnerek köre

Az állami intézmény fenntartó intézményei.

Szakmai szolgáltatók.

Referencia intézmények.

Oktatást irányító, felügyelő, fejlesztő szervezetek:

 • Emberi Erőforrások Minisztériuma
 • Oktatási Hivatal
 • Kormányhivatalok
 • Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
 • Türr István Képző és Kutató Intézet
 • Educatio Nonprofit Kft.

A közoktatást érintő kiemelt projektek menedzsmentjei.

Intézményi fejlesztések

Cél:

 • A legrosszabb helyzetben lévő, korábbi releváns pályázati forrásokból, innovációkból kimaradt állami fenntartású intézmények elérése és komplex fejlesztése érdekében megközelítőleg 150 általános iskola több ütemben megvalósuló közvetlen támogatása.
 • Területi esélyegyenlőtlenséget kompenzálandó segítő mentorok bevonásával történő módszertani fejlesztések, oktatást segítő eszközök beszerzésével.