Huszárné Kádár Ibolya

A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium
Tehetségpont tevékenységének bemutatása

hki0

Iskolánk majd évszázados története során mindig is a tehetséggondozás egyik fellegvára volt. Nagyszerű versenyeredmények, országosan ismert kutatók, közéleti személyiségek, művészek bizonyítják törekvéseink sikerét. Ez az iskolai tradíció új lendületet és szervezettebb formát kapott a tehetségpont-hálózatba történő bekapcsolódásunkkal.

Az új évezred oktatáspolitikai közbeszédében egyre határozottabban fogalmazódott meg a tehetséggondozás fejlesztésének szándéka, az eddig önmagukra utalt műhelyek összefogásának és támogatásának igénye.

E nemes törekvések jegyében 2006-ban alakult meg a Nemzeti Tehetségtanács, mely a tehetséggondozással foglalkozó szerveződések munkájának koordinálása mellett a mindenkori kormányzattal egyezteti az aktuális feladatokat.

2008-ban az országgyűlés elfogadta a húsz évre szóló, nagy ívű nemzeti tehetségprogramot. Mindehhez a forrásokat a nemzeti tehetségalap létrehozása biztosítja. A nemzeti tehetségprogram elindítása a Magyar Géniusz Programra várt, s 2009-ben meg is jelentek az első pályázatok. Iskolánk az „Országos tehetségsegítő hálózat kialakítása” című projektre (TÁMOP 3.4.4/B/08/01) nyújtotta be pályázatát, így kívántunk pénzügyi fedezetet teremteni tehetségpont-koncepciónk megvalósításához.

Minden pályázat fundamentuma a jól körülhatárolt célok lajstromba vétele. Törekvéseink között elsőként jelöltük meg a pszichológiailag megalapozott tehetségsegítést, amely nemcsak a korrekt mérésekre figyel, hanem a tehetséges gyerekek erősségei mellett a gyenge oldalakat is fejleszti. (Ugye ismerős a mondás: a kontrollálatlan tehetség olyan, mint egy görkorcsolyázó polip – nagy a mozgástere, de soha nem tudható hogy előre, hátra, vagy oldalra halad?)hki1

Szándékaink között szerepelt még egy olyan sokszereplős hálózat kialakítása és működtetése is, mely a szülők, a mentorok és a civil szervezetek közösségvállalását hozza annak érdekében, hogy egyetlen tehetségígéret se kallódjon el.

Beadványunkban – a céltételezés után – igyekeztünk igazolni a projekt megalapozottságát is: az Arany János Tehetséggondozó Program alapító iskolájaként, illetve korábbi sikeres pá­lyá­zatok nyerteseként speciális szakmai tudásra, pedagógiai érzékenységre tettünk szert. Például a tantestületnek több mint 50 tagja vett részt tanulás-módszertani tréningeken, többen vezethetnek személyiségfejlesztés-önismereti foglalkozásokat. A kollégiumban tehetségfejlesztő peda­gógusok segítik a felkészülést, s számíthatunk iskolapszichológusunk (Dr. Szilágyi László) és mentálhigiénés szakemberünk (Tisza Zsuzsanna) szakértelmére is.

Iskolafokozatokon átívelő kapcsolatrendszerünk (megyei iskolaszövetségek, Debreceni Egyetem, Nyíregyházi Főiskola) szintén alapját képezte pályázatunknak, hiszen a hálózatosodásban komoly tapasztalatokra tettünk szert a megelőző évtizedben.

A 90-es évektől élő finn cserediák-programunk ugyancsak feljogosított bennünket arra, hogy belevágjunk egy finn tanulmányút megszervezésébe, melynek vezérfonala – természetesen – az oly sikeres finn tehetségmodell megtapasztalása volt.

A személyi feltételek mellett jól felszerelt szaktantermeink, technikai berendezéseink méltó feltételeket nyújthatnak a tehetséggondozás magas szintű megvalósításához. Mindezen meggondolások alapján a munkaközösségek aktív közreműködésével nyújtottuk be pályázatunkat. A siker nem maradt el.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján programjaink kivitelezésére 9.126.252,- Ft-ot kaptunk, a megvalósításra egy év állt (2010. március 22–2011. március 21.) rendelkezésünkre. Kezdőpontja a Magyar Tehetségek napjához, azaz Bartók Béla születésnapjához igazodott.

Tehetségpontunk vállalásait változatos tevékenységformákkal próbáltuk realizálni:

 • Nagyrendezvényeinkkel az iskola tágabb társadalmi környezetét igyekeztünk megszólítani.
 • Művészeti gálaesttel nyitottunk a múlt és a jövő találkozásának reményében. Soha nem feledhető élményben lehetett részünk, amikor tehetségígéreteinket egy színpadon láthattuk országos hírű művészeinkkel – például Pécsi Ildikóval – szerepelni.
 • A megye iskoláival egy tehetségpont toborzó konferencián ismertettük meg a Géniusz program törekvéseit, a hálózatosodás előnyeit. Ennek hatására több intézménnyel is sikerült együttműködési megállapodást kötnünk a tehetségsegítés területén.
 • Gondoltunk a szülők tájékoztatására is – egy információs nap szervezésével. Neves pszichológusok tartottak előadást a támogató szülői háttér fontosságáról: dr. Mező Ferenc és dr. Buda Mariann beszélt arról, hogy a tehetséges gyermek szüleinek egyszerre kell menedzsernek, pszichológusnak és PR-szakembernek lennie. (Rendkívül beszédes dr. Buda Mariann könyvének címe: Segítség! Tehetséges a gyermekem)
 • 2011. március 18-án „Mesterek és tanítványok” című gálaműsorunkban színpadra szólíthattuk az év legsikeresebb diák-mentor párjait bemutathattuk működő tehetségműhelyeinket, s ízelítőt adhattunk az előadó-művészet területén tehetséges tanulók produkcióiból is.
 • Ebből az alkalomból mutatkozott be színjátszó körünk, mely Varga Ildikó tanárnő vezetésével – a 70-es évek zrínyis színjátszó hagyományai előtt tisztelegve – a ZIG-ZUG pódium nevet vette föl.
 • Projektzáró szakmai napunkon neves szakemberek előadásai mellett partnereink (diákok, általános iskolák tanárai, a Móricz Zsigmond Színház képviselői) idézték fel a pályázathoz kapcsolódó munka legfontosabb állomásait.

Öröm volt hallani, hogy az együttműködés nemcsak számunkra volt élményszerű, hanem partnereink is várják a folytatást.

hki2Rendezvényeink közül rendkívül népszerűek voltak tehetségkutató versenyeink is. Ezeket a megye általános és középiskolás tanulói számára hirdettük meg. A munkaközösségek komoly szakmai együttműködésnek köszönhető, hogy rendkívül kreatív, többféle képességterületet átfogó, a csapatmunka örömét is hozó vetélkedőket sikerült lebonyolítanunk.

 • A „Find your way” kreatív angolverseny idején lelkes nyolcadikosokkal telt meg az iskola.
 • A „Színház az egész világ” vetélkedőre benevezett ötletes színpad- és jelmeztervekben kiállítás keretében gyönyörködhettünk.
 • Élmény volt hallgatni a matematikai projektversenyre készített pályamunkákat, amelyek a – sokak által rettegett – tudományt próbálták mindennapok praktikumához közelíteni.
 • 13 általános iskola tanulóit mozgatta meg a „Kiművelt emberfők” Tudománytörténő vetélkedő.
 • Népszerűnek bizonyult német nyelvi versenyünk is.

Mivel a pályázatban jutalomra nem igényelhettünk forrást, így – az elvárásoknak megfelelően – cégek, civil segítők, egykori zrínyisek támogatásával tudtunk értékes ajándékokat átnyújtani a versenyzőknek.

A tehetségsegítés legközvetlenebb formájaként nyílt szakköröket szerveztünk 30, illetve 60 órás terjedelemben. A szakkörök iránti érdeklődés annak volt köszönhető, hogy sok olyan kiegészítő ismeretre lehetett szert tenni, amire az órák feszített időkeretei között nincs lehetőség.

Mód nyílt a kísérletezésre, gyakorlásra, speciális tudományterületek áttekintésére az informatika, a fizika, a biológia, a kémia, valamint a matematika területén.

A legtöbb programunkkal a Zrínyibe szerettük volna behozni a tehetséges diákokat mentoraikkal együtt. A „KREÁTOR-JÁTÉKÓRA” mini projektünkkel viszont nyakunkba vettük a megyét, s az önismeret munkaközösség lelkes tagjai meglátogatták mind a 11 iskolaszövetséget.hki3

A dr. Szilágyi László iskolapszichológus által kidolgozott módszertani anyag alapján kollégáink továbbképzést tartottak a játékos képesség- és kreativitásfejlesztés témakörében. 142 általános iskolai tanárt sikerült bevonni a gyakorlatorientált foglalkozásokba.

Továbbképzéseket tartottunk még a tehetséggondozás kollégiumi lehetőségeiről, a nyelvtehetségek felkészítéséről. Nagy érdeklődés kísérte a karrierépítés módszertanáról tartott tanári konzultációt is.

A tehetségazonosítás és -segítés tevékenységi formái mellett a tanácsadást sem hanyagoltuk el. A tehetségorientációs tanácsadáson 8. osztályosok vehettek részt, faktválasztás előtt álló tanulóink pedig a Debreceni Egyetem Természettudományi Karán a legnépszerűbb szakokkal ismerkedhettek meg.

Az egyéves munka kétségtelenül legélményszerűbb része az egyhetes finnországi tapasztalatszerzés volt. Ennek részleteiről évkönyvünkben Hlavnya Emese tanárnő írásából tájékozódhatnak a kedves olvasók.

A TÁMOP-3.4.4/B-08/1. számú projekt szakmai feltöltődést is jelentett testületünk számára: nemcsak egy 60 órás továbbképzés lehetőségét kaptuk, hanem iskolai értekezleteinken a téma legelhivatottabb ismerőit, tudósait üdvözölhettük. Vendégünk volt:

 • Bajor Péter – a Géniusz projekt vezetője,
 • dr. Polonkai Mária – a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács alelnöke,
 • dr. Gyarmathy Éva – a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa,
 • dr. Szvetelszky Zsuzsa – hálózatkutató.

Az európai uniós pályázatok szigorú követelményei közé tartozik a rendszeres médiamegjelenés is. Büszkén mondhatjuk el, hogy az elvárásokat sikerült színvonalasan teljesítenünk:

 • Nemcsak a szokásos nyitó és záró kiadványokat adtuk közre, hanem több más, tehetséggondozó munkánkat népszerűsítő dokumentumot is megjelentettünk.
 • Finnországi látogatásunkról szól a „Sarki fény alatt” című brosúránk, de rendelkezünk magyar és angol nyelvű sajtómappával is.
 • 2011. április 7-én a magyar EU-elnökségi program keretében került sor Budapesten az első európai tehetségnap megrendezésére. Ezen alkalomból 15 diából álló angol nyelvű anyagunk is bemutatásra került.

A TÁMOP-3.4.4/B-08/1. számú projektben kitűzött céljaink eredményes megvalósulásának bizonyítéka, hogy a rendkívül körültekintő akkreditációs eljárás során maximális pontszámot kaptunk. Ez alapján 2011. február 5-én Budapesten vehettük át a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által adományozott akkreditált kiváló tehetségpont elismerést.

Az ünnepélyes pillanatok és a rangos oklevél mellett más hozadéka is van ennek a tehetséghálózatnak:

 • Kinyíltak a tanteremajtók, s rájöttünk, hogy együtt dolgozni jó. Iskolán belül, iskolák között, sőt az országhatárokon is túl.
 • Elindult egy öngerjesztő folyamat, amely más tehetséggondozó pályázatok segítségével több alkotó műhely (kerámia, angol nyelvi, kisokos-matematikai) ténykedéséhez is meghozta a kedvet.

A cím és a rang kötelez, új törekvésekre sarkall. Az elmúlt egy év legnagyobb élménye és tanulsága, hogy tanár, diák és egy tehetségbarát civilszféra összefogása emelheti csak a tehetséget igazi nemzeti kinccsé.