Demarcsek Györgyné

„Vásárhelyi Tehetségpont”
Régiós Tehetségdiagnosztikai Központ

dgy0

Sokan vagyunk, akik hisznek abban, hogy a tehetséggondozás hazánk egyik kiemelten fontos feladata. Sokan tesznek azért, hogy a fiatal tehetségeket megtalálják, és azért, hogy el ne kallódjanak. Sokan tettek azért, hogy Magyarországon és a határon túli területeken közel 700 tehetségpont alakult és működik. Közel 300 tehetségpontban vallják, hogy a művészeti nevelés-oktatás tudatos beépítése a személyiség fejlesztésébe segíti a tehetségeket minden területen.

Mert ők tudják, és mi is tudjuk, hogy EZ AZ:

 • ami segít a gyermekek személyiségének kiteljesítésében;
 • ami minden területen megkönnyíti az életcélok elérését;
 • ami képessé tesz a harmonikus életvitel kialakítására;
 • ami erősíti a nemzeti és helyi közösségi összetartozást;
 • ami a gyerekek önként vállalt kötelezettsége, folyamatos örömforrás;
 • amely örökérvényű értékeket képvisel, közvetít és hagyományoz;
 • amely nélkül megszűnik a kultúrát befogadni képes társadalom;
 • ami hagyományainkat őrizve jövőbe mutató;
 • ami Magyarországon olyan magas színvonalon működik, hogy Európában is példaértékű.

EZ A MAGYAR MŰVÉSZETOKTATÁS!

A magyar művészetoktatás rendszerének egyik bázisközpontja a Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, amelyet 1998-ban alapított Demarcsek György, a Csokonai Díjas, Prima Díjas Nyírség Táncegyüttes egyik vezetője, a Népművészet Ifjú Mestere, Örökös Aranysarkantyús Táncos.

Kezdetben a Nyírség Táncegyüttes néptáncpedagógus végzettséggel rendelkező táncosai alkották a nevelőtestületet, majd a társadalmi igényeknek megfelelően bővült a kínálatunk moderntánccal, színjátékkal és képzőművészettel, színesedett és gazdagodott az iskola tevékenységi köre és arculata.

Mi is a mi küldetésünk?

Művészetekkel foglalkozni, nap mint nap alkotó munkát végezni, a legbelsőbb énünkben, szellemiségünkben rejlő gondolatiságot különböző nyelvezeteken megfogalmazni óriási öröm számunkra. Szakmai és pedagógiai elhivatottságunk ezt a léleknemesítő erőt, ezt az örömöt átsugározni, közvetíteni, tanítványainkkal együtt felfedezni, és naponta megélni.

Tisztelettel és alázattal merítünk nemzeti kultúránk tiszta forrásaiból, melyből táplálkozva végezzük alkotói, nevelői-oktatói tevékenységünket.

A művészeti nevelő-oktató munkánk akkor eredményes, ha a befogadáson és kognitív ismeretek megszerzésén túl felkelti az alkotás, teremtés, létrehozás iránti érdeklődést és égető vágyat. Akkor éri el célját, ha a befogadó érzékennyé, fogékonnyá, a művészeti élményekre fokozottan visszahatóvá válik valamennyi művészeti ág területén.

Mi, az iskola pedagógusai tisztelettel adózunk névadónk, Vásárhelyi László munkássága előtt. Lelkesítő személyisége, élet- és táncöröme, igazi emberi megnyilvánulásai, szeretetteljes dorgálásai, a hagyományok, a tiszta forrás iránti alázata, tisztelete követendő példaként áll előttünk.

A néphagyományok megőrzésében és továbbéltetésében való elkötelezettségét, hitét kívánjuk tanítványainknak átadni, hogy tovább örökíthessük a Vásárhelyi László által megálmodott gondolatokat:

„…tegyük ezüst, s arany foglalatba népi hagyományaink ránk maradt gyöngyszemeit, s úgy mutassuk meg honfitársainknak s a nagyvilágnak, mit alkotott ez a nép itt a Kárpát-medencében….”

dgy1

„Országos Laci bácsi”

Az iskola szerepvállalása igen sokoldalú. Nagyvárosi székhellyel széles társadalmi igény kielégítését kell megvalósítanunk. Iskolánk a nyíregyházi művészeti iskolarendszer alapja, amelyre közép- és felsőfokú képzés épül.

A Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény arculatát meghatározó referenciák:

 • Kiválóra Minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 • A Magyar Táncművészeti Főiskola Partnerintézménye és Gyakorlóhelye
 • a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditált Kiváló Tehetségpontja

Az iskola – alig több mint évtizedes múltja ellenére egy – igen gyorsan fejlődő, a társadalmi és oktatáspolitikai változásokra és kihívásokra gyorsan, rugalmasan és szakszerűen reagáló innovatív iskola arculatát mutatja. A referenciaintézmények országos hálózatának tagjai kívánunk lenni, amelynek elérése érdekében külső szakértők értékelése alapján előminősítéssel rendelkezünk.

Korunk elvárásainak megfelelően igazi szolgáltató intézmény vagyunk. Mivel a tankötelezettség ebben az intézménytípusban nem érvényesíthető, olyan színvonalas képzést valamint egyéb szakmai és szabadidős kínálatot kell biztosítanunk, amely megtartja az ide jelentkező gyermekeket, elnyeri a szülők bizalmát és támogatását. Az iskola nem állami fenntartású, a Botoló Nonprofit Közhasznú Kft. működteti. Nyíregyházán több általános és középiskolában zajlik az alapfokú művészeti képzés. Felvállaltuk a kisebb környező településeken is a színvonalas, magasan képzett szakemberekkel történő művészeti nevelés feladatát: Nagykállóban, Bökönyben, Tiszavasváriban, Tiszaeszláron, Nábrádon.

dgy2A partnerintézményekkel szoros kapcsolat kiépítésére törekszünk, igyekszünk megfelelni elvárásaiknak, közös szakmai programok megvalósításával még szorosabbra fűzzük együttműködésünket. A Vécsey Károly Általános Iskolával közösen évente rendezzük meg a Vécsey–Vásárhelyi Kamara Néptánc és Népdaléneklési Versenyt, amely regionális hatókörű, kamara jellege miatt jelentős hiányt pótol a szakmai versenyek palettáján

A Tiszavasvári Általános Iskola, a Csontváry Kör és a VLAMI közös rendezvénye a Krutilla József Országos Akvarellfestő Verseny. A kétfordulós szakmai találkozóra több mint 500 pályamunka érkezett, a zsűri a helyszíni fordulóra 145 versenyzőt hívott meg.A verseny célja: az általános iskolák, az alapfokú művészetoktatási intézmények és a középfokú iskolák akvarellfestés-technikában legjobban felkészült tanulói képességeinek felmérése, tehetségük megismerése, felkészültségük értékelése. A verseny méltó emléket kíván állítani Krutilla József festőművésznek és pedagógusnak.

dgy3

Új kezdeményezésként Nagykállóban rendeztük meg a Moderntánc Műhelyek Találkozóját.

Az Országos Diákszínjátszó Találkozó Regionális Döntőjét és az Országos Ifjúsági Néptáncfesztivált hagyományosan Nyíregyházán szervezzük és rendezzük meg, amely rangos találkozási lehetőséget biztosít a középiskolás korosztály számára.

dgy4            dgy5

 

dgy6

Körkaréj Táncegyüttes

dgy7

Szophoklész: Antigoné

dgy8

Moszkva-vodka (fotó: dr. Karádi Zsolt)

Saját rendezvényünk a Beugrócska Improvizációs Verseny két korcsoportban biztosít játék lehetőséget a régióban működő színjátszó csapatok számára. A zsűrizés feladatát a Móricz Zsigmond Színház művészei látják el.

A méltán híres Vidor Fesztiválon és a Nyírség Nemzetközi Néptánc­fesz­tiválon is jelen vannak növendékeink.

dgy9            dgy10

 

„…a tehetségességnek célja van, konkrét feladatra születik meg az ember, hogy környezetét, az őt körülvevő társadalmat, az életet jobbá tegye. Az ember életfeladata azzal áll összefüggésben, ami izgalomba hozza, amit igazán szeret csinálni. Amikor egy ember a rendeltetésének, tehetségének megfelelően él, akkor kivirágzik.” (Szász Ramóna)

A művészeti nevelés eredményeként a jövőképünkben egy olyan felnövekvő generáció jelenik meg, amely a művészetek iránt fogékony, nyitott, toleráns, kreatív, érzékeny, befogadó, emberi és örömteli, teljes életet képes élni. Támogatjuk és segítjük tanítványainkat abban, hogy minél többen válasszák élethivatásuknak a művészeti pedagógiai-előadói tevékenységet, szerezzenek középfokú, vagy felsőfokú szakirányú végzettséget.

Tanítványaink közül többen az Állami Népi Együttesben, a Duna Művészegyüttesben, a Budapest Táncszínházban folytatják karrierjüket, de büszkélkedhetünk a Nemzeti Színházban játszó fiatal színművésszel és fiatal képzőművészekkel, grafikusokkal is. Több tanítványunk ma már a nevelőtestület tagjaként neveli a következő generációt.

Hátránykompenzációs tevékenységünk

Célunk olyan pedagógia környezet kialakítása, ahol az iskola és a pedagógus alkalmazkodik a gyermekek eltérő kulturális, képességbeli és tanulási szükségleteihez.

dgy11

A versenyeredmények mellett sikeres pályaválasztásról is beszámolhatunk, néptánc-pedagógus, színművész hallgató, profi táncos indult útjára iskolánkból. A művészeti képzésünkben részt vevő roma gyerekek rendszeresen járnak a foglalkozásokra, munkafegyelmük javult, érzelmi világuk gazdagodott. Az egyéni vagy a közösen végzett alkotó tevékenység növeli önbecsülésüket, fejleszti érzelmi és értelmi intelligenciájukat, elősegíti szocializációjukat. Tehetségpontunk alapító tagként vesz részt a Roma Tehetségsegítő Tanács munkájában. Az Aprózók Tehetséggondozó Műhely tagjai bemutatkozhattak az I. Roma Tehetségnapon, amely óriási élmény volt számukra.

dgy12

„A pedagógus munkaeszköze: saját személyisége”

Az iskola arculatát elsősorban a pedagógusok személyisége és szakmaisága határozza meg.

Országosan is ismert és szakterületükön elismert szakemberek, szakirányú végzettséggel, szakképzettséggel rendelkező pedagógusok, festőművészek színművészek, művésztanárok, koreográfusok, állami és szakmai kitüntetéssel rendelkező előadóművészek, alapfokú művészetoktatási szakértők, tanácsadók, zsűritagok, tehetséggondozók, mentorok alkotják iskolánk nevelőtestületét.

Jelentős feladatot vállaltunk a tantervfejlesztésben. Az alapfokú művészeti iskolák néptánc tantervét iskolánk pedagógusai írták, név szerint: Demarcsek Zsuzsa, Szilágyi Zsolt, Kovács Zsuzsanna és Antal Roland.

Mind tartalmában, mind kivitelében egyedülálló szakterületünkön az alapfokú évfolyamok számára készült foglalkoztató könyv a Néptánc-Oskola, amely Demarcsek Zsuzsa, Kácsor-Ignácz Gabriella és Kovács Zsuzsanna munkája.

dgy13

A Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egy dinamikusan fejlődő iskola, amely minőségi munkájával jelentős szerepet tölt be a régióban mind a nevelő-oktató munka, mind pedig a kultúraközvetítő szerepe, hagyományőrző és kutató tevékenysége által.

Szerepet vállalunk a települések kulturális életében is, az ünnepek színvonalas megvalósításában, bemutatkozunk a települések rendezvényein.

A szakmai munka sikerességét az országos tanulmányi versenyek, országos szakmai versenyek eredményei is fémjelzik. Minden tanévben, minden tanszakon büszkélkedhetünk országos sikerekkel.

dgy14

Húsvét a Múzeumfaluban

dgy15

Kukoricafosztás

dgy16

Kirándulás Erdélyben

dgy17

Gyermek Néptánc Antológia

dgy18

Országos kamara néptánc verseny

dgy19

Kortárs Néptánc Antológia

dgy20

Országos szólótáncverseny

A moderntánc bár létszámában az egyik legkisebb tanszak, de ugyanolyan eredményes, mint a többi szakterület. Az Országos Moderntánc Tanulmányi Versenyen I-III. helyezést, a Moderntánc Európa Bajnokságon I. helyezést értünk el.

dgy21           dgy22

Országos helyezésekkel büszkélkedhetünk a festészet tanulmányi versenyen és a Krutilla József Országos Akvarellfestő Versenyen is.

A Békeposzter Nemzetközi Pályázaton két alkalommal iskolánk tanulói képviselték Magyarországot, Rozman Csenge alkotása 150000 pályamunka közül az első 23 díjazott között volt!

dgy23            dgy24

Rendszeresen rendezünk kiállításokat, amelyek közül a legnagyobb jelentőségű volt a Móricz Zsigmond Színházban megrendezett Jubileumi kiállítás.

dgy25            dgy26

„A Képzelet Szárnyán”című országos meghívásos festészet versenyen és kiállításon is sikeresen szerepeltünk, harmadik helyezéssel térhettünk haza.

dgy27

Az Országos színjáték tanulmányi versenyen négy korcsoportban értünk el I. helyezést.

dgy28             dgy29

Szakmai-módszertani fejlesztések

Az intézményi innováció megvalósításának elengedhetetlen feltétele a pedagógiai módszertani kultúra megújítása, a problémaközpontú tanítás, a projektmódszer gyakorlattá válása, amelyek a cselekvésből kiinduló gondolkodtatásra nevelést, a felfedeztető tanítást-tanulást, a megértésen alapuló fejlesztést célozzák meg.

„Ha az iskola nem mérsékli önmagát, nem engedi be falai közé az „új”tanítási-tanulási stratégiákat, akkor a felnövekvő nemzedék rosszkedve, negatív tanulási viszonyulása állandósul, természetessé válik, és a szocializáció útján öröklődik.” (N. Kollár Károly)

Felismerve ennek az égető problémának a jelentőségét ”Szakmai módszertani eljárások, tanulásszervezési technikák és hátránykompenzációs programok alkalmazása az alapfokú művészetoktatás néptánc tanszakán” (OKM–3/53/2008) címmel 120 órás továbbképzést akkreditáltattunk, amelynek célja a nevelőtestület módszertani tárházának gazdagítása, megújítása.

A csapatmunka eredményeként tanszakon belüli és tanszakok közötti szakmai projekteket valósítottunk meg.

A KREA-TEAM Művészeti projekt keretében 300 táncos részvételével ballada-feldolgozást mutattunk be 1500 néző előtt. A Fehér Liliomszál című táncjátékban 6-tól 22 éves korig vettek részt gyerekek.

dgy30            dgy31

Összművészeti projektünk volt az ART-ÓRA, amely az óra és az idő gondolatkörében különböző művészeti ágak nyelvén fogalmazott meg érzéseket és gondolatokat.

dgy32              dgy33

Tehetséggondozás

„Lenni, akik vagyunk, és azzá válni, amivé válni tehetségünk adatott: ez életünk egyetlen célja” (Robert Louis Stevenson)

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által Akkreditált Kiváló „Vásárhelyi Tehetségpont” Régiós Tehetségdiagnosztikai Központ innovatív részét képezi a tehetséggondozást segítő országos hálózatnak. Közvetlen hatásterülete az Észak-Alföld. A szakmai együttműködés azonban országos szinten teremt lehetőséget a tehetségsegítő rendezvények megszervezésére, a tehetségek közvetítésére. A „Tehetségpont” létrehozásakor széles körű együttműködés alakult ki a tehetséggondozásban érintett és érdekelt civil szerveződések, intézmények és szakemberek között.

Tehetségdiagnosztika

„A tehetségre jellemző viselkedés a három alapvető tulajdonságcsoport – átlag feletti képesség, feladatelkötelezettség és kreativitás – integrációját mutatja.”

A tehetséggel kapcsolatos lelki, viselkedésbeli, teljesítménybeli, környezeti tényezők vizsgálatát nevezzük tehetségdiagnosztikának. A tehetségdiagnosztika célja az azonosítás (tehetségek felkutatása), beválogatás (tehetségígéret bevonása valamely tehetséggondozó programba) és a hatásvizsgálat (a bevonás eredménye), azaz a teljes tehetséggondozási folyamat nyomon követése.

A tehetségek azonosítására, diagnosztizálására sajátos mérési rendszer került kidolgozásra, amely két szinten valósítja meg a szűrést. Az első szinten képességvizsgálat történik a művészeti ág szakirányának megfelelően, a második szinten pszichológus vizsgálja a tanuláshoz fűződő viszonyt, a megismerési képességeket és a kreativitást.

A „Vásárhelyi Tehetségpont” Régiós Tehetségdiagnosztikai Központ művészeti területen kapcsolódik be a tehetséggondozás hálózatába. Ennek megfelelően diagnosztikai munkája, a testi kinesztetikus (tánc), térbeli- vizuális (képzőművészet), zenei, interperszonális (színjáték, dráma) tehetségterületekre tejed ki.

A diagnosztikába bevont hátrányos (Tiszavasvári, Biri, Bököny, Nagykálló) és hátrányt kevésbé szenvedő (Nyíregyháza) településeken végzett azonosítás egyértelműen kimutatja, hogy előbbieknél kiemelkedően magas a motivált gyermekek, fiatalok száma. Míg Nyíregyháza területén a képességeik és kreativitásuk alapján többségben lévő gyermekek, motiváció területén messze elmaradnak hátrányos helyzetű társaiktól. A felmértek 57,7%-a (191 fő) beválogatásra került valamely tehetséggondozó programba.

Tehetséggondozó programok

A tehetséggondozó programokat a tehetségsegítő pedagógusok, szakemberek dolgozták ki.

A tehetséggondozó programok időtartama 30-60 óra, de a célnak megfelelően szervezhető rövidebb időtartamú foglalkozás is.

A tehetséggondozó programok eredményességét önkontrollos hatásvizsgálattal mérjük. A hatásvizsgálat szempontjait a művészeti ágaknak megfelelően szakemberek állították össze.

Megvalósult tehetséggondozó programok műhelyek, jó gyakorlatok:

 • „Semmise játék”
 • „Ha te tudnád, amit én!”
 • „Ha te így, én is úgy!”
 • „Táncra lábam!”
 • „TÉT” Tehetség – Érték – Tánc
 • „Roma – ART”
 • „Apraja – Nagyja”
 • „Színe – Java”
 • „ Csillagszemű”

Tehetség tanácsadás

A tehetség tanácsadás tartalma szerint két nagyobb csoportba sorolható:

 • a tehetséggel szorosan összefüggő területek: tehetségazonosítás, tehetséggondozás;
 • a tehetséggel lazábban összefüggő, de lényeges területek. Például: tanulási problémák, teljesítményszorongás, magatartási problémák, kreativitás, motiválás, pályaorientáció, életvezetési problémák.

Mindezekben a témakörökben Oláh Gabriella pszichológus nyújt segítséget a szülőknek, pedagógusoknak.

Hálózatépítés

A hálózatképzés a tehetséggondozás egyik legfontosabb eleme, hiszen megfelelő kapcsolati háló nélkül a tehetség csak ígéret marad, nem válik sikerré. A tehetség befogadó, nyitott közegben képes kiemelkedő képességeit a társadalom javára hasznosítani. A hálózati együttműködés elősegíti a tehetség felkutatásával, azonosításával, gondozásával kapcsolatos információk (jó gyakorlatok, kutatási eredmények, egységesen alkalmazható módszerek) hatékonyabb terjedését, a tehetségek időben történő felismerését, megfelelő képzési területre jutását, önszervező tevékenységük fejlődését. Intézményünk hálózati rendszere a regionális határokon is túllépett, országos, sőt határon túli együttműködések kialakítására is sor került.  Az együttműködés szép példája a négy tehetségpont közös rendezvénye a Megyei Tehetségnap és a Színe-Java Tehetséggála megrendezése. Kezdeményezésünkre létrejött a tehetségpontok arculati kiállítása.

Kutatási program

2010 őszén kutatási programot indítottunk, melynek célja a Magyar Tánc­művészeti Főiskola partnerintézményeiben folyó tehetséggondozó tevékenység vizsgálata, a táncos tehetségkoncepció megfogalmazása, a táncművészeti tehetség szempontrendszerének meghatározása, az inventív alkotói tehetségek azonosítása.

A „Koreográfus Palántaképző Projektbe” 60 jelölt közül 23 fiatalt válogattunk be, akik Budapesten neves koreográfusok közreműködésével vettek részt egy 30 órás programon, amelyet komoly felkészülési időszak követett. A „palánták” saját alkotásaikkal mutatkoztak be a „Fiatal Alkotó Tehetségek Bemutatkozó Színpadán” Géniusz Tehetségnapon, ahol a mentorok zsűrizték a „koreográfus palánták” teljesítményét.

Szakmai Munkaközösség

A "Vásárhelyi Tehetségpont" Régiós Tehetségdiagnosztikai Központ célul tűzte ki, hogy civil kezdeményezésként létrehozza a régióban működő alapfokú művészetoktatási intézmények szakmai munkaközösségét, amelynek a neve: TÉT – Regionális Művészeti Szakmai Munkaközösség.

Tehetség Tanács

Tehetségsegítéssel foglalkozó szervezetek, magánszemélyek 2011. április 10-én megalapították a „TÉT” Tehetség – Érték – Társadalmi Megújulás Regionális Tehetségsegítő Tanácsot, amely a lehető legszélesebb szakmai és társadalmi összefogással segíti a tehetségek felkutatását, fejlesztését, a tehetségesek produktumainak hasznosulását és a szükséges erőforrások bővítésének lehetőségeit. Tevékenységével hozzájárul a tehetségbarát társadalom kialakításához.

Sikeres pályázati tevékenységek

Szakmai programjaink megvalósításához sikerült Európai Uniós és hazai pályázati támogatást is elnyerni. A legjelentősebbek:

 • „Lépték az Érték” Művészeti Tehetséggondozó Projekt”- TÁMOP 3.4.3-08/2-2009-0025
 • „Vásárhelyi Tehetségpont” Régiós Tehetségdiagnosztikai Központ – TÁMOP 3.4.4/B/08/01-2009-0015
 • Pedagógusképzés a Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézményben – TÁMOP 3.1.5/ A/2-2009-0010
 • Művészeti Interaktív Személyiségfejlesztő Projekt – TÁMOP 3.2.1./10-1-2010-01115
 • NTP-OKA pályázatok

Bővebb információ megtalálható a www.vlami.hu weboldalon.

A Vásárhelyi Tehetségpont tevékenységének nyilvános bemutatása

Nagy örömünkre szolgált, hogy bemutatkozhattunk a Művészetekkel a Tehetségekért Országos Konferencián és az Első Európa Tehetségnapon.

Együttműködés a szülőkkel

A tehetséggondozás akkor hatékony, ha elnyerjük a szülők támogatását és segítségét. A Veterán Beugró programunkkal sikerült a szülőket is bevonni a színjátszók improvizációs játékába, amelynek során a gyerekek értékelték a szülők teljesítményét.

dgy34

Lazító programok nélkül nincs tehetséggondozás!

dgy35   dgy36

„A művészet tragédiája, hogy gyakran a formáját istenítik, holott a hatására kellene odafigyelni: abban van az igazi isteni üzenet.” (Karinthy Frigyes)

dgy37