Kovács Melitta

Megvalósítás alatt álló közoktatási
pályázatok – Várható pályázati kiírások

kme0

A következő táblázatok az ESZA Kft. által kezelt közoktatási pályázatok adatait mutatja. Mit jelölnek a kérdőjelek?

 

?

?

?

?

?

2786 db

14 db

42 db

1545 db

?

1411 db

0 db

8 db

1142 db

?

4197 db

14db

50 db

2687 db

Megoldás:

Vízszintes: Beérkezett pályázatok száma, Tartaléklistás pályázatok száma, Visszalépett pályázatok száma, Szerződéssel rendelkező pályázatok száma.

Függőleges: TÁMOP, TIOP, Összesen.

 

?

?

?

?

?

~84,5

~62,5

~19,3

~26

?

~33

~31,5

~0,601

~16,5

?

~117,5

~94

~20

~42,5

Megoldás:

Vízszintes: Meghirdetett keret, Leszerződött összeg, Kifizetett előleg, Kifizetett számla,

Függőleges: TAMOP, TIOP, Összesen

Néhány példa arról, hogy hogyan ne valósítsunk meg pályázatot:

  • A szóban forgó projekt futamideje 8 hónap volt. Ennek leteltekor figyelmeztettük a kedvezményezettet arra, hogy adja be a záró kifizetési kérelmét. A pályázó meglepetten válaszolta, hogy még meg se kezdte a projektjét, mert a KSZ nem fizette ki neki a szerződésében szereplő összeget. – Pályázataink UTÓFINANSZÍROZÁSÚAK!
  • Egy kiírásunkban lehetőség van jogi szakértő alkalmazására. A beérkező számlán a jogi szakértő esetén a PEJ összeállításáról szól a teljesítésigazolás. – NEM LEHET!
  • Egy kiírás tartalmazza kötelező tevékenységként, hogy a pályázónak kapcsolatban kell lennie a többi kedvezményezettel. A monitoring során kiderült, hogy ez a tevékenység nem valósult meg, mert arra vártak, hogy majd a KSZ fogja ezt intézni. – A KSZ NEM vesz részt a szakmai munkában!
  • Záró rendezvényre kaptunk meghívót. Megdöbbenve láttuk, hogy a kedvezményezett 500 Ft-os belépődíjat akart kérni a résztvevőktől. – NEM lehet!
  • Az adott projektben – többek között – továbbképzésen való részvétel és akkreditált továbbképzés kidolgozása szerepelt. A monitoring során derült ki, hogy úgy képzelték, hogy saját maguktól veszik meg a képzést. – NEM lehet!

Várható pályázati kiírások (amelyek nem kiemelt projektként indulnak):

Konstrukció száma

Elnevezése

TÁMOP 3.1.11-11

Óvodafejlesztés

TÁMOP 3.1.3-11

A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban

TÁMOP 3.2.1

Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése)

TÁMOP 3.3.9

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása

TÁMOP 3.4.1/A

Nemzetiségi és migráns tanulók nevelésének és oktatásának támogatása

TÁMOP 3.4.1/B

Nemzetiségi és migráns tanulók nevelésének és oktatásának támogatása

TÁMOP 3.4.2

Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja

TÁMOP 3.4.3

Iskolai tehetséggondozás

TÁMOP 3.4.4.B-10/2

Országos Tehetségsegítő Hálózat Kialakítása

TIOP 1.1.1-11

Intézményi informatikai infrastruktúrafejlesztés a közoktatásban

TIOP 1.2.5-10/1

Infrastrukturális fejlesztések a minőségi oktatás, az egész életen át tartó tanulásnak a kultúra eszközeivel történő elősegítése érdekében az LHH kistérségek esélyegyenlőségéért