Maár Péter

Elszámolható költségek 2007–2013

mp0

Az ESZA/ERFA elszámolható költségek útmutató tartalmazza az összes elszámolhatósággal, költségigazolással kapcsolatos információt. Az ESZA/ERFA útmutató előírásait szűkíti a Pályázati útmutató, melynek C3 pontja tartalmazza az adott konstrukcióra vonatkozó elszámolási szabályokat.

Költségvetési specifikáció megszűnt ez bele került a Pályázati útmutató C3. pontjába, amely így együttesen tartalmazza a speciális, költségvetési sorokkal kapcsolatos információkat is. Az elszámolható költségek köre is ebben a pontban szerepel. Itt igyekszünk olyan példákkal élni, amelyek jellemzőek az adott konstrukcióra. Az útmutató C3 pontjában nem szereplő tételek nem számolhatók el, de ezek körét kiegészíti a pályázati útmutató C4 pontja.

A költségek elszámolhatóságával és a kifizetési igénylések beadásával kapcsolatban információk nyerhetők a Pályázati útmutató F4.9 pontjából.

Költségvetés fő elemei, részei:

 • Excel formátum,
 • költségvetési táblák (költségütemezés és részletes költségtervezési lap) – kitöltése kötelező minden konzorciumi tagra vonatkozóan – amennyiben releváns,
 • szöveges indoklás,
 • eszközlista a táblázatban,
 • képletezés – automatikus összesítések, számítások, %-os költséghatárok, táblákban megadott értékek egyezősége,
 • képletek védettek, a sablon adott cellái írhatóak. A képletek és a zárolás a hibalehetőségek csökkentése miatt vannak.

Költségvetés kitöltése:

 • megfelelő alábontás – szöveges indoklás segítségével,
 • szöveges indoklás kitöltése, illetve a kiegészítő táblázatban a számítás bemutatása,
 • a szöveges indoklásból a megfelelő költségvetési sor kiválasztásával a költségvetési tábla automatikusan töltődik,
 • az adatlapon szereplő táblázat számolja és ellenőrzik a költségvetési korlátok betartását,
 • hibás töltés esetén ellenőrző képletek jelzik az eltérést.

Előleg

A támogatási intenzitást az adott konstrukció szabályozza, közoktatási pályázatok esetében mindig 100 %-ról beszélünk.

Támogatás formája: utófinanszírozás

Mivel kizárólag utófinanszírozás keretében történik az elszámolás, a Kedvezményezettnek „saját” forrásból kell rendeznie a felmerülő költségeinek finanszírozását, mert azokra támogatást csak a kifizetést követően igényelhet! SEGÍTSÉG EBBEN AZ ELŐLEG!

Az igényelhető előleg összege a megítélt támogatás 25%-a lehet. A Támogatási szerződés megkötését követően igényelhető, amennyiben a jogszabályban (4/2011 (I. 28.) Korm.) előírt biztosítékok rendelkezésre állnak. Ha a Támogatási szerződés aláírásra került mindkét fél által, akkor már benyújtható az előleg igényléséről szóló nyilatkozat.

Ha a kedvezményezett az előlegigénylési kérelmét a támogatási szerződés hatálybalépésével egyidejűleg benyújtja, az előlegigénylés beérkezési dátumának a támogatási szerződés hatálybalépése minősül.

Folyósítása az előlegigénylési kérelem beérkezését követően 15 napon belül történik.

Az előleg kifizetésétől számított 6 hónapon belül időközi kifizetési igényt kell benyújtani, valamint a megítélt támogatás 70%-ának felhasználását követően kezdődik az előleggel történő elszámolás.

A kedvezményezett(ek) az előleg teljes összegének lehívására egyszeri alkalommal jogosult(ak). Az előleg igénylése esetén elkülönített bankszámla nyitása válik esedékessé, azonban erre kizárólag az előleg kapcsán van kötelezően szükség, de minden esetben szükséges elkülönített számviteli és dokumentumkezelési nyilvántartást biztosítani.

Támogatási igény tervezése/ütemezése

A támogatási szerződés aláírását követő 12 hónapon belül időközi kifizetési igény benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását igazolni kell.

Teljesítése: 10%-ot elérő érvényes kifizetési kérelem benyújtása 12 hónapon belül

A támogatási szerződés aláírását követő 12 hónapon belül a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben – esetleges közbeszerzési kötelezettségek teljesítése mellett – meg kell rendelni, illetve az erre irányuló szerződést harmadik féllel meg kell kötni.

Teljesítése: ha a 12 hónapon belül beadott igénylések összege eléri a megítélt támogatás 50%-át, ha nem akkor nyilatkozat

Előleg igénylése esetén az előleg kifizetésétől számított 6 hónapon belül időközi kifizetési kérelmet kell benyújtani!

Teljesítése: 10%-ot elérő érvényes kifizetési kérelem benyújtása 6 hónapon belül