Nagy Regina

Szaktanácsadói tevékenységeket
támogató rendszerek és megújításuk

ng0

ng1

Közelmúlt

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében – a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című pályázatokon (TÁMOP 3.1.4/08/1, TÁMOP 3.1.4/08/2 és TÁMOP 3.1.4/09/1) – pályázó intézmények számára összegyűjtve érhetők el a http://kosar.educatio.hu felületen azok az ajánlott termékek és szolgáltatások, amelyek a pályázatok sikeres megvalósításában a segítségükre lehetnek. A szakmai információkat elsődlegesen azon fenntartók, intézmények, pedagógusok és szaktanácsadók, szolgáltatók számára tette közzé az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., amelyek kedvezményezettjei e pályázatoknak, továbbá segíthetik mindazok munkáját, akik az oktatás megújításán fáradoznak. Ebben a rendszerben kapott, illetve kap helyet a továbbképzésekre, tanácsadói szolgáltatásokra, innovációkra, taneszközökre vonatkozó adatok feltöltése.

Jelen

A Kosár egyes menüpontjai mögött lévő tartalmak, már más konstrukciókat is támogatnak (TÁMOP 3.1.7., TÁMOP 3.1.6), és erre a későbbiekben is van lehetőség. A Kosár felületén zajlott a referencia-intézmények regisztrációja és előzetes minősítése, valamint a hozzájuk kapcsolódó képzések feltöltése, minősítése és megjelenítése. A minimális arculatváltás mellett nagyobb jelentőségű a tartalmi változás, amelynek során hírek, hasznos tudnivalók, linkgyűjtemény, fórum jelent meg, illetve fog megjelenni az oldalon.

A Szolgáltatói Kosár főbb menüpontjai:

 • Továbbképzések: akkreditált pedagógus-továbbképzések listája, ismertetőkkel, keresési lehetőséggel (önkéntes feltöltési lehetőség).
 • Tanácsadói szolgáltatások: tanácsadók nyilvántartása tanácsadói és szolgáltatói területük megjelölésével (1318 fő).
 • Taneszközök: sablon segítségével bemutathatók és kereshetők különböző taneszközök és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások.
 • Intézményi innováció: jó gyakorlatok gyűjteménye, referencia-intézmények regisztrációja előértékeléshez:
  • több mint 3000 jó gyakorlat (minősített);
  • több mint 5000 saját innováció (a TÁMOP 3.1.4 konstrukció kedvezményezettjeinek közzétételi kötelezettségeként);
  • több mint 700 regisztrált referencia-intézmény előminősítése.
 • Szolgáltatók/szolgáltatások: a Kosár szolgáltatásai, tartalma egyénre szabottan kereshetőek, menthetőek saját könyvjelzőkkel, összehasonlítási lehetőségekkel.

A szolgáltató típusú felhasználóknak lehetősége van egy sablon kitöltésével arra, hogy szolgáltatási területeik megjelenítésével kereshetővé tegyék magukat az intézmények, egyéb felhasználók számára. Ez a szolgáltatói bázis arra is alkalmas lesz, hogy segítségével (összesítések után), megjelenítsük az egyes hiányterületeket is, további fejlesztések kiindulásaként.

Jövő

Az oktatáspolitikában kitűzött új stratégiai célok indokolják, hogy a Kosár szerkezetét felülvizsgáljuk és az új céloknak megfelelően módosítsuk, illetve alakítsuk ki, összhangban az új pályázati kiírásokkal. A Szolgáltatói Kosár egyre növekvő szakmai tartalma és szolgáltatásai révén, nagymértékben tudja támogatni a közoktatás különböző területein működő szaktanácsadók munkáját. A Kosár tartalma bárki számára hozzáférhető.

ng2

A Fejlesztési Nyomonkövető Felület[1] (FNF) a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a TÁMOP 3.1.4 pályázatokban („Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című TÁMOP 3.1.4/08/1, TÁMOP 3.1.4/08/2 és TÁMOP 3.1.4/09/1) nyertes intézmények számára nyújtott lehetőséget arra, hogy a pályázat megvalósításában való előrehaladásukat bemutassák.

Kizárólag az aktuálisan feltöltendő pályázat kedvezményezettjei, illetve a kapcsolódó szakértők, kijelölt munkatársak (különböző jogosultságokkal) érhetik el a feltöltött adatokat. A rendszer alkalmas arra, hogy az aktuálisan futó és záródó pályázatok eredményeit a kedvezményezettek feltöltsék. Ehhez az un. fogadó felületek szakmai és fejlesztési specifikációjának elkészítése majd a felület fejlesztése szükséges.

A Fejlesztési Nyomonkövető Felület kizárólag regisztrált felhasználók számára és kizárólag az interneten keresztül érhető el. A rendszer teljesen zárt, az abban tárolt adatokat a regisztrált felhasználókon kívül más nem érheti el a világhálón keresztül sem.

A felhasználókat (az egyes pályázatok kedvezményezettjeit), a közreműködő szervezetektől (KSZ) átvett adatbázisok alapján rendeli hozzá a rendszerhez az üzemeltető. A későbbiekben, ha már több pályázatra vonatkozó adatot is tartalmaz a rendszer, a kedvezményezett a saját felületén belépés után láthatja is.

Amennyiben a Szolgáltatói Kosár felületén már regisztrált felhasználó kerül hozzárendelésre az FNF-hez, úgy a belépési azonosítója ugyanaz lesz, ezzel is könnyítve a felhasználók munkáját.

Az FNF része egy un. keretrendszer is, melynek segítségével a későbbiekben megjeleníthetővé válik, hogy a közoktatási intézmények az elmúlt években hány pályázatban vettek részt és milyen eredményekkel. A már lezárt projektekre vonatkozóan (pl. HEFOP), az adott konstrukció megvalósított tevékenységei, valamint az elért indikátorok kerülhetnek majd megjelenítésre.

A jelenleg is futó közoktatást érintő pályázatok között több is kötelező tevékenységként jelöli meg az Educatio rendszereihez való kapcsolódást, illetve az adatszolgáltatást az FNF számára. (pl. TÁMOP 3.1.3, 3.3.3, 3.1.6) Az újabb pályázatok feltöltői felületének fejlesztése folyamatos informatikai feladat, ezek megjelenése a közeljövőben várható.

Az FNF bizonyos részeiben kapcsolódik a Szolgáltatói Kosár adatbázisához, amely az FNF-et feltöltő kedvezményezetteknek nagyban megkönnyítheti a feltöltést.

Hatáselemző

Az FNF rendszerébe feltöltött adatok az un. Hatáselemző rendszerbe kerülnek át (természetesen az adatvédelmi szabályoknak megfelelő módon), ahol az adatok strukturált összesítése történik.

A rendszer a felvitt adatokat – mint a nemzeti adatvagyon része – képes országos, régiós és kistérségi bontásban megjeleníteni, továbbá a kapott adatokból különböző térképes, grafikonos, egyéb ábrák állíthatók össze. A különböző szűrések segítségével láthatóvá válik az egyes fejlesztések területi lefedettsége, felfedhetők a hiányterületek, így a következő időszak pályázati konstrukciói célzottabban készülhetnek el.

Az FNF adatbázisának feltöltésével és működtetésével az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. – a pályázatok kedvezményezettjeinek közreműködésével – lehetőséget ad a kedvezményezettek adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésére, továbbá biztosítja az ebben érintettek (például: monitoring szakértők, régiós központok, egyéb közreműködők) számára a hozzáférést, hogy az elemzéseikhez szükséges információkat megszerezhessék. Az elemzések alapján pontosabb képet kaphatnak az oktatásfejlesztés stratégiai céljainak meghatározói is az oktatásban megvalósuló projektekre vonatkozóan.

 

[1] http://fnf.educatio.hu