Jobbágy Csaba

TÁMOP 3.1.4. pályázat – beszámoló, eredmények, helyzetértékelés, kötelezettségek a fenntartási időszakban

34 jobbágy

Az oktatási tárca Támogatáskezelő Igazgatóságánál, az EU-s Társfinanszírozású Pályázatok Igazgatóságnak a Közoktatási Pályázatok Osztályán vagyok operatív irányító, ez klasszikus értelemben azt jelenti, hogy a TÁMOP 3.1.4.-nek vagyok a csoportvezetője. Azért vagyok itt, hogy a 3.1.4.-ről információkat adjak át Önöknek, közeledve a projektek zárásához. Pontosan ez az, ami kicsit nehéz volt, mikor ezt a felkérést kaptuk, mert egy olyan körnek, amelynek tagjai szakmailag úgymond „képben vannak” ezzel kapcsolatban, nem biztos, hogy sok újdonságot tudok mondani.

Kíváncsi lennék arra, hogy a hallgatóság közül kik azok, akik 3.1.4.-es kedvezményezettek jelen állapotban, kik azok, akik szolgáltatók. Köszönöm.

Az előadásomat három részre osztottam:

  • lesz egy rövid életút, hogy mi történt az elmúlt két évben, utána
  • egy kérdés-válasz rész, majd a 3. részben
  • az előttünk álló feladatokat próbálom elmondani Önöknek.

A 3.1.4. számú pályázatról sok mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy az az út, amit együtt bejártunk az elmúlt két évben, nehézségektől és kanyaroktól mentes volt. A kiírás mindkettőnk számára sok-sok feladatot jelentett. 2008 elején megkezdődtek az előkészítési munkák, a szaktárca, az Irányító Hatóság és a közreműködő szervezet leült egy asztalhoz, és a 2008-as évet teljesen kitöltve leegyeztették, hogy mit tartalmazzon ez a kiírás. Az év végén jelent meg a pályázat külön a konvergencia régióban és külön a közép-magyarországi régióban, majd 2009 augusztusában ismét megjelent a közép-magyarországi régióban. 2009 első negyedévében ezeket a pályázatokat elkezdte értékelni a közreműködő szervezet, illetve ezeket hiánypótoltatta, majd a második és harmadik negyedévben kötötték meg a szerződéseket. A harmadik és negyedik negyedév, illetve 2010 első negyedéve teljes mértékben a szerződésmódosításokról szólt. 2010 második negyedévében beérkeztek az első záró projekt-előrehaladási jelentések, amelyekből már elég sokat megtudhattunk a projektekről. A harmadik negyedév azt hozta, hogy nagyon nagyszámú pályázói szerződésmódosítás érkezett be, amelyekkel még mindig foglalkozunk, de október hónap végéig a szerződésmódosítások lezárulhatnak.

Mi áll még előttünk? Várhatóan a negyedik negyedévben még a szerződésmódosításokkal és a változás-bejelentőkkel fogunk foglalkozni, ezt követően pedig a záró elszámolási csomag keretében a záró kifizetési kérelmet kell elbírálni és feldolgozni. 452 kezdeményezettről van szó. Folyamatosak a helyszíni szemlék, amelyeket a jövő év második negyedévében le fogunk zárni. Addig meg fogunk győződni arról, hogyan sikerült átültetni a valóságba a projektjüket. Hogy megjelenhessen a későbbiekben az új 3.1.4, ahhoz ki kell értékelni a mostani pályázat tapasztalatait, ami várhatóan a 2011. év harmadik negyedévében fog teljes képet adni.

550 pályázat érkezett be, 1600 feladatellátási helyet ölelve fel. 6000 pedagógus, 5500 tanulócsoport, 120 ezer tanuló volt, aki ebben a pályázatban részt vett. Sok adminisztrációs terhet jelentett a kiírás mindkét félnek. Az elmúlt évben ennek a projektnek az energiaigénye 14 500 munkaórát jelentett a közreműködő szervezet munkatársai számára, Önöknek pedig ennek nyilván a többszörösét.

Ahhoz, hogy meg tudjuk mondani: most hol tartunk és mennyi energiát emésztettünk fel, kitaláltam egy játékot. Kérném a segítségüket, hogy válaszoljanak négy kérdésre, cserébe könyvajándékot adok a legközelebb tippelőnek. Felteszek egy kérdést, amire a választ csak én tudom, Önök pedig megtippelhetik, melyik számra gondoltam, természetesen az eredmény a valóság alapján került meghatározásra.

Az első kérdés: hány szerződésmódosítás van most hatályban a 452 nyertesnél? A 776 volt legközelebb a tényleges 637 db-hoz.

Második kérdés: mennyi változás-bejelentés volt összesen? 2053 van most lezárva. Volt olyan pályázó, aki egy szerződésmódosítás keretében benyújtott hét db változás-bejelentőt és egy szerződésmódosítást. A rekord 26 változás-bejelentés volt egy pályázótól. Volt olyan bejelentő, akinek 112 oldalas volt a változás-bejelentője.

Harmadik kérdés: mennyi PEJ érkezett be hozzánk? 788 db és szinte mindenkinél voltunk helyszíni szemlén. Azok estek ki a szórásból, akiknek tízmillió forint alatti a projektjük, illetve egy évnél rövidebb a megvalósítási időszakuk, hiszen ott nem kötelező a PEJ benyújtása.

Negyedik kérdés: hány helyszíni szemle volt összesen? Majd mindenkinél – összesen 368 helyen – voltunk helyszíni szemlén és jelenleg is folynak az ellenőrzések.

A 3.1.4-ről mindenképpen érdemes elmondani, hogy a legnagyobb közoktatási kiírás volt 2008-ban. Meglehetősen komplex is volt, hiszen közbeszerzés, taneszközbeszerzés, szolgáltatások igénybevétele és összetett szakmai fejlesztés szerepelt a projektben. Nagy, bonyolult és egy újszerű tartalmat közvetített a kiírás, ami olykor számunkra is sok fejtörést okozott. Volt olyan nyertes pályázat, ahol 7 külön nyertes volt, de a fenntartó miatt egyetlen pályázatba kellett összesűríteni, ami azt jelenti, hogy 7 külön pályázat egybe olvadt össze, amire ugye nincs is példa, így nekünk is improvizálnunk kellett, hogyan oldjuk meg ezt.

Több konstrukcióval volt és van kapcsolódása a 3.1.4-nek, hiszen a ROP-os fejlesztések kapcsán, a fenntartónak kellett pályáznia. A kiírás erősen épített a TIOP-os pályázatok nyerteseire is és mindenkit segített a TÁMOP 3.2.2.. Történt egy nagyon komplex szakmai fejlesztés, amiket láthatunk a helyszíni szemléken. Itt egy merőben új és összetett pedagógiai tartalmat sikerült átadni. Nagyon szerteágazó képzések övezték a pályázatokat, sok fórumon lehetett hallani, hogy nagyszámú képzésekre kellett menniük a pedagógusoknak, de mindenki kicsit több lett ezektől és valódi tartalmat kaptak a képzések során.

A pedagógusok átadtak a diákoknak egy újszerű oktatási módszert, mellyel Önök is folyamatában ismerkedtek meg és most a fenntartási időszak az, amikor ezt az oktatási módszert úgy tudják bevezetni, hogy már van egy teljes tanéves tapasztalatuk. Úgy tudják átadni a tartalmakat, hogy megvannak az eszközök, megvan a háttértudás és empíria is az intézményeknél.

Mi áll előttünk még? Várhatóan 6–8 hónapot töltünk el egymással, és az adminisztráció miatt még fogunk találkozni, leginkább a záró elszámolási csomag kapcsán. A www.okmt.hu oldalon található egy részletes leírás arról, hogyan is kell beadni a záró elszámolási csomagot. Itt egy dologra hívnám fel a figyelmet, mégpedig arra, hogy ez egy csomag, amely két dokumentumból áll. Tartalmaz egy záró projekt előrehaladási jelentést (ZPEJ), és egy záró kifizetési kérelmet. Ezeket egyszerre, egy borítékban kell beadniuk, de egymástól jól elkülönítve. Azt, hogy ezt mikor kell pontosan benyújtaniuk, arra vonatkozóan a projekt megvalósításának befejezése ad támpontot, ami szerződésük 3.3.3. pontjában található. A megvalósítási időszak vége +90 nap, ami rendelkezésre áll a záró csomag benyújtására. Ha az átlagos záró dátumot vesszük alapul, akkor ez praktikusan 2010. november 30-i postára adást jelent, ha a projekt 2010. augusztus 31-én zárt. Megjegyzem, hogy van néhány pályázat, amely megkapta a hosszabbítást de ezek elsősorban a 09-es projektek. Itt változik ez a határidő, de mérvadó a nyertesek 90%-nál a 2010. november végi határidő.

Mit is kell nekünk csinálni a fenntartási időszakban, hogy mindennek meg tudjanak felelni?

A pályázati útmutató C10-es pontja a fenntartási időszakról részletesebben ír, mint ahogy én összeszedtem a diában. Néhány mondatban elmondom, hogy

  • a zárástól számított 5 évig kell fenntartani a projektjüket.
  • a módosított pedagógiai programnak és nevelési programnak legalább annyi tanulócsoportban kell továbbvinni a fenntartást, mint a projektben érintett tanulócsoportok és pedagógusok száma volt. Abban nincs megkötés, hogy ezt felmenő rendszerben vagy más osztályokban kell megvalósítaniuk, csupán az, hogy ugyanannyi tanulócsoportban.
  • a beszerzett eszközök rendeltetésében, tulajdonviszonyában változás nem történhet, és ezeket öt évig meg kell őriznie és be kell tudnia mutatni az adott intézménynek egy ellenőrzés során.
  • meg kell őrizni minden papír alapú dokumentációt 2020. december 31-éig.

Több kérdés érkezett azzal kapcsolatban, hogy a közelmúltban lezajlottak a helyhatósági választások és mi történik akkor, ha a polgármester személye megváltozik? Ami a projekt közvetlen megvalósításához köthető változás, azt a megvalósítás befejezéséig kell bejelenteni. Ha a fenntartási időszakban megváltozik például a polgármester személye, a fenntartó címe, személye, akkor ezt adminisztrációs jellegű változásként bejelenthetik a fenntartási időszakban is. Ahogy eddig, ezután is azt kérjük, hogy nem elég, leírni azt, hogy, ki lett pl. az új polgármester, hanem alátámasztó dokumentumokat kérünk, azaz jelen esetben szükséges egy aláírási címpéldány is, amit hitelesítenek ügyvéd vagy közjegyző által.

Hosszú út áll mögöttünk, amelyen közösen haladtunk előre, de már látni az út végét, és hamarosan csak az oktatásra és a fejlődésre lehet koncentrálni.

Köszönöm a figyelmet!