Muradin Eszter

A TIOP 1.1.1./07. szerződéskötések felgyorsítása

35 muradin

Üdvözlöm önöket! Egy kicsit feketebáránynak érzem magam ezen a szekcióülésen, hiszen TÁMOP-os projektekről szól a szekció, én pedig a TIOP 1.1.1./07-es konstrukcióról fogok beszélni. Gyanítom, mindenki ismeri ezt a konstrukciót. Most mindössze két dologról szeretnék beszélni:

  • egyrészt, hogy a közreműködő szervezet milyen tevékenységeket folytat a pályázatokat illetően, illetve
  • ezek milyen feladatokat jelenthetnek egyes pályázóknak.

Megjegyezem, hogy 2007 óta eltelt 3 év, sok minden megváltozott, többek között a jogszabályok is. Éppen ezért a közreműködő szervezet az Irányító Hatóság által tett állásfoglalások alapján jár el ebben a konstrukcióban. A legutolsó ilyen állásfoglalást szeretném kifejteni, hogy mi várható a pályázók számára.

A közreműködő szervezet célja, hogy november végéig mind a 971 pályázat kapcsán megkösse a támogatói okiratot. 560 pályázat esetén ez már elkészült. Mindenképpen megkötésre kerülnek ezek az okiratok, függetlenül attól, hogy megfelelnek-e azoknak a hiánypótlási felszólításoknak, amelyeket korábban megküldtünk. Azaz a támogatott a támogatói okirattal egyidőben kap egy hiánypótlásra való felszólítást is. A pályázónak 15 napon belül kell erre reagálnia, méghozzá nagyon fontos a határidő betartása. Ugyanis, ha 15 napon belül nem kerül postára a hiánypótlás, akkor a közreműködő szervezet el fog állni a közreműködéstől. Sajnos ez nem csak a határidőre vonatkozik, hanem arra is, hogy megfelelő tartalmú-e a hiánypótlás. A támogatói okirat formája kétoldalas dokumentum, ezek mellékletei az önök által beküldött dokumentumok. Ha olyan változást történik, amely hatással van a támogatói okirat tartalmára, akkor a pályázónak a változás-bejelentő sablonon kell értesítenie erről a közreműködő szervezetet. A sablon megtalálható a hiánypótlásra felszólító levélben, illetve a honlapunkon is elérhető.

Az a jó hírem ezzel a konstrukcióval kapcsolatban, hogy sikerült kitolni a projekt-megvalósítási időszakot. Eddig úgy volt, hogy 2010. november 30-ig a szakmai megvalósításnak meg kell történnie, most ez 2011. augusztus végéig is eltarthat. A pénzügyi zárás pedig 2011. szeptember 30. A pályázati kiírás szerint 8 hónap áll rendelkezésre a projekt megvalósítására.

Két kérdésre térek még ki, amelyeket sokan feltettek már nekünk:

  • Az egyik a képzés. A pályázati útmutató két képzést említ meg. Az egyik egy kötelezően megvalósítandó feladatként jelenik meg, erre a támogatási keretből nem lehet fordítani. Ez a pedagógusok 1 éven belüli módszertani felkészítése, illetve képzése
  • A másik pedig egy támogatott tevékenység, a tantervi csomaghoz kapcsolódó oktatás. Ez nem más, mint maga az interaktív táblacsomag felhasználói ismeretek elsajátításához kapcsolódó oktatás lenne. Ez feladat ellátási helyenként 40 ezer Ft-os támogatást jelent.

A következő kérdés, amit tisztázni szeretnék, a közbeszerzést érinti, vagyis azt, hogy mikor, kinek és hogyan kell beküldeni a közbeszerzési dokumentációt? Azon pályázóknak kell ezt beküldeni a projekt futamideje alatt, amely közbeszerzések értéke eléri, ill. meghaladja a közösségi értékhatárt. A meghirdetést megelőző 15. napon kell megküldeni a dokumentációt elektronikus úton a pályázati referensnek. A közreműködő szervezetnek nincs a közbeszerzési dokumentummal kapcsolatos jóváhagyó szerepe. Tehát mi semmiféle reakciót nem adunk, ha megküldik nekünk.

Ehhez kötődik, hogy sokan keresnek meg minket kifejezetten közbeszerzési kérdésekkel. A közreműködő szervezetnek nincs olyan szerepe, hogy közbeszerzésekkel kapcsolatos tanácsokat adjon.

Egyetlen technikai információm lenne még. Minden egyes levél alján megtalálható a pályázati referens neve, aki a projektért felelős. Bármilyen konkrét kérdésük lenne a projekttel kapcsolatban, kérem, őt keressék.

Köszönöm a figyelmüket.