Dr. Tellné Horváth Zsuzsanna

A X. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia zárása

tellne pl

Az előadás utolsó részében arról számolt be az előadó, hogy milyen támogató szolgáltatásokat szervez az oktatásirányítás ahhoz, hogy akár a közoktatás intézményi szereplőinek, akár a szakértőknek segítséget nyújtsanak munkájuk lebonyolításához.

Ezzel tulajdonképpen elérkeztünk a záráshoz, az utolsó akkordhoz ezen a konferencián. Pár gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Ez a konferencia a X. konferencia volt. Átgondoltam, hogy mi is történt az elmúlt tíz évben. Nagyon-nagyon sok változás történt a társadalom életében, hiszen megtörtént a rendszerváltás, az Európai Unióhoz csatlakoztunk. Ez a két esemény új lehetőségeket, pozitív változásokat hozott akár a társadalom, akár a közoktatás életében is. De bizony, negatív hozadéka is volt, hiszen a ma délelőtti előadások sorozata az agresszióról és az iskolai agresszióról is szólt. Mi is került a középpontba? Középpontba került a verseny és a versengés.

Ha áttekintjük az előadások sorát, akkor a szervezőket dicséret illeti, hiszen nagyon jól felépített volt az előadássorozat. A kezdő előadás, amelyet Dr. Polonkai Mária tartott és a záró előadás is egyértelműen a változásról és a stabilitásról szólt. Ami akár a társadalom, akár a közoktatás jellemzője is.

Az előadások a tartalmi fejlesztés kérdéseit dolgozták fel. Az Új Tudás Programról, a közoktatás tartalmi változásairól, a tudomány és a közoktatás kapcsolatáról, a kompetenciák fejlesztéséről, a pedagógusok szerepéről, szerepköréről hallhattuk kiváló előadók előadásait. Tulajdonképpen ezek gyakorlati megvalósításáról és magáról a gyakorlatról szólt a szekciók munkája.

Mi is volt ennek a konferenciának a célja? Az, hogy Önök új információkhoz jussanak. Hogy ez a konferencia muníciót adjon ahhoz, hogy Önök fejleszteni, átalakítani tudjanak. Úgy gondolom, az előadásokon is tapasztalva ezt, hogy a címben szereplő, az előadás-sorozatot jellemző egyetlenegy mottó az együttműködés. Szeretném Önöket arra kérni, hogy úgy, mint szakértők, úgy, mint a közoktatás szereplői, működjenek azért közre, hogy a magyar közoktatás egyre jobban működjön, és azok a célok, amelyeket akár ez a konferencia kitűzött maga elé, akár a mai közoktatásban célként szerepelnek, azok megvalósulhassanak.

Most, mint a konferencia résztvevője, szeretnék köszönetet mondani azért, amit a szervezők biztosítottak számunkra. Ezt a nagyszerű helyet itt, a két szállodában, az ellátást, a műsort, a szórakozási lehetőséget, a kiváló előadókat, a kiváló programokat. Köszönet érte! Illetve köszönet Önöknek, hogy végighallgatták az előadásokat, és türelemmel végigvárták mindegyik előadó mondandóját. Ebből, úgy gondolom, hogy építkezni tudnak.

Viszontlátásra, remélhetőleg jövőre is fogunk itt találkozni!