Kissné Takács Erika

A kora kisgyermekkori fejlesztéstől az iskoláig

kissne

Tisztelt Résztvevők!

Az óvodai szekció munkájában 28-30 fő vett részt négy felkért előadó közreműködésével. Kovács Erika, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztályának főtanácsosa és óvodai referense örömünkre másodszor is elfogadta felkérésünket az óvodai szekcióba. Az óvodai nevelés jövőjéről kaphattunk sokszínű képet tőle a szabályozás, a tartalom és a fejlesztés megközelítésében. A résztvevők körében kedvező visszhangra találtak az esélyegyenlőség növelését célzó törvénymódosítások. Szó esett a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 2009-től esedékes óvodáztatási támogatásának feltételeiről, lehetséges bonyolításának óvodai segítéséről, az egységes óvoda-bölcsőde létrehozásának feltételeiről.

Az óvodákban már több éve gyakorlatként jelen lévő gyermeki fejlődés nyomon követését ezentúl rendelet írja elő.

Vita alakult ki a sokéves munkával kidolgozott intézményi nyilvántartó anyagok sorsáról, ha központi nyomtatvány használatát írják elő. A hogyanok megválaszolására mielőbb várjuk a lebonyolítást segítő rendeleteket.

Labáth Ferencné vezető mentortól — az Educatio Kht. képviseletében — a kompetencia-alapú óvodai programcsomag hozadékáról hallhattunk. Megállapítást nyert, hogy az óvoda a közoktatási rendszer ma is jól működő része. Az óvodai programcsomag megvalósításával az óvodák az óvodai alapprogram elvárásainak maximálisan megfelelnek. A fejlesztés irányának megfelelően annak hozadéka az óvoda-iskola átmenet segítése, a szabad játék biztosítása, az érzelmi, az erkölcsi, az inkluzív nevelés az élethosszig tartó tanulás megalapozása.

A kompetencia-alapú óvodai gyakorlat akkor jó, ha elsőbbséget ad a szabad játéknak, figyelembe veszi a gyermekek sajátosságait, érdeklődését. A kerek előadásban mindenki részére válaszolt az írásban, előre feltett kérdésekre, így senkiben sem maradt nyitott kérdés.

2008-ban az óvodákat érintő kutatások eredményeiről Dr. Vágó Irén oktatáskutatótól, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tudományos munkatársától hallhattunk. Az Óvodai Alapprogram vizsgálata során megállapítást nyert, hogy az Óvodai Alapprogram az óvodapedagógusoktól érkező visszajelzések alapján is olyan értékeket képvisel, melyek hosszútávon megállják helyüket, biztosítják a stabilitást. Köszönjük mindannyian, hogy az Óvodai Alapprogram felülvizsgálata során az on-line kérdőívvel megkérdezték — és figyelembe is vették — az érintett óvodavezetők véleményét.

A válaszok alapján kiemelt szerepet kap a gyermekközpontúság, a játék. A legnagyobb problémát az óvoda-iskola átmenet jelenti, mely további szabályozást igényel. Vekerdi Tamás szavaival élve: „iskolába egy óvodás lép”.

Egy másik óvodai kutatás eredményei alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek helyzetét vizsgálva kimutatásra került, hogy 2005 után drámai visszaesés történt az óvodai integráció területén. Ez két okra vezethető vissza. Az egyik, hogy az önkormányzat nem adja oda a normatívát az intézményeknek. A másik pedig, hogy nem történik meg időben a korai diagnosztizálás. Egy óvodapedagógus véleménye alapján ma akkor sajátos nevelési igényű a gyermek, ha elmegy az iskolába. Ez viszont sok szempontból hátrány.

Petránné Képes Gizella, a miskolci Vasgyári Óvoda vezetője az esélyegyenlőségről szólt, óvodai integrációs programjuk eredményeinek bemutatásával. Látványos eredményeket értek el az élménynyújtásra helyezett gyakorlatukkal. Munkájuk hozadéka a támogatásoknak, hogy beviszi a gyermeket az intézménybe, javítja a feltételrendszert, a felnőttek számára rendszeressé és teljes körűvé teszi a képzést. A program hozadéka pedig, hogy a gyermekek többsége kudarc nélkül kezdheti az iskolát. Egyedülállóan sikeres fejlesztőmunkájuk alapján megállapítást nyert, hogy az óvoda nem tehetetlen a társadalmi eredetű tanulási hátrányok csökkentésében. A kérdés az, hogy felvállalja-e ezt küldetés gyanánt. A szekció résztvevői gratuláltak a Vasgyári Óvodában zajló eredményes fejlesztőmunkához.

Dr. Pálinkás József előadásában az első napon felvetett kérdésekre — „Jobban, mint 10 évvel ezelőtt? Jó-e az irány?” — válaszolva megállapítást nyert, hogy az óvodákban jó a gyakorlat, jellemző a stabilitás, a szakmai változtatások alapvetően a gyermekek érdekeit szolgálják. Az óvodapedagógusok többsége meggyőződésből, hivatásszeretettel, pozitív attitűddel dolgozik, mely a Dr. Halász Gábor előadásában elhangzottak szerint is meghatározó módon képes befolyásolni az óvodás gyermek fejlődésének alakulását.

Szekciónkban sor került a gyakorlat által felvetett kérdések megvitatására, többnyire megnyugtató megválaszolására, melyet az előadókon túl a szekció munkájába aktívan bekapcsolódóknak is köszönjük!

Köszönöm a figyelmet!