Hunya Balázs

ÚMFT pályázati tudnivalók

hunya szekcossz

Tisztelt Résztvevők!

Összefoglalom, hogy tegnap mi történt a szekciónkban. Elhangzott, hogy mit és milyen célból fogunk és fognak a közoktatási intézmények fejleszteni az Önök segítségével a következő időszakban. Ahhoz azonban, hogy ez sikeres legyen, és megfelelő támogatáshoz jussanak, van egy eszközrendszer, amit használni kell. Tegnap délután 22-26 számú résztvevővel beszélgettünk ezekről a kérdésekről. Három részre bontottuk a szekcióülést.

Először egy általános tájékoztató volt hallható azokról a különbségekről, amik az intézményrendszerben az előző tervezési időszakhoz képest végbementek. Ezt követte egy, a pénzügyi elszámolhatóság kérdéseit feszegető tájékoztató, néhány érdekes kérdéssel. A harmadik rész pedig interaktív egyeztetés, beszélgetés volt azokról a közoktatási pályázatokról, amik segítenek majd megvalósítani azokat a célokat, amiket az előzőekben hallhattak.

Az intézményrendszer változásának fő célja az volt, hogy mind a pályázók, mind a tervezők számára könnyebbséget tudjon biztosítani, egy egyszerűbb rendszer legyen a humánerőforrás-fejlesztés operatív program időszakához képest. Azt, hogy ez mennyire sikerült, én ezt most még nem tudom megmondani. Szerintem legalább 2-3 év kell ahhoz, hogy ítéletet mondhassunk a mostani végrehajtási intézményrendszerről. Sok jó lépés történt, ez egészen biztos: átláthatóbb és egyszerűbb maga az intézményrendszer felépítése, jobban kikövetkeztethető, hogy kihez mikor kell fordulni.

De természetesen nem csak kedvező változások vannak. Az NFT 2 jogi szabályozása, csak a jogszabálylista, több mint három oldal. Nem hiszem, hogy ez a végletes egyszerűsítést jelentette, még mindig jelentősen túlszabályozott, túlbiztosított a rendszer. De természetesen nagyon sok pozitívum is van, hiszem mostantól a pályázóknak már csak és kizárólag egy közreműködő szervezethez kell kapcsolódniuk. Vele kell tartani a kapcsolatot a megvalósítási időszakban.

Az eljárások is jelentős mértékben változtak. Egyrészről egyszerűsödtek, másrészről viszont használhatóbb eszközöket kapott a tervezőgárda. Olyanokat, amivel kisebb, de más jellegű támogatásokat is lehet nyújtani, mint ahogy az NFT 1 időszakában erre lehetőség volt. Ezek az úgynevezett új konstrukció típusok. Olyan új eljárások, amelyek segítségével forrásokhoz lehet jutni. Szeretném kiemelni az automatizált pályázatos eljárást, ami például a 3.1.4-es most élő pályázati kiírásra is igaz. Nagymértékben egyszerűsíti mind az elbírálást, mind a pályázatírás szakaszát. Ugyanígy a kétfordulós pályázati eljárástípus, amelynek a lényege az, hogy azt a nagy befektetést, ami egy komplett program megtervezéséhez szükséges, nem rögtön, az első beadási kör során kell a pályázónak befektetnie, hanem csak akkor, ha maga a projektötlet támogatásra érdemesnek ítéltetett.

Természetesen új eljárási szabályok is vannak. Ezek közül szeretnék néhányat kiemelni. A legfontosabbnak a panaszkezelést tartom, mely jelentősen átalakult az NFT 1-hez képest. Amennyiben Önök pályázóként például formai ok miatt elutasításra kerülnek, öt munkanap áll rendelkezésre, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél panasszal éljenek. Az eddigi gyakorlat rendkívül kedvező a pályázók számára. Azt látjuk, hogyha bárhol egyáltalán csak kétség merül fel, hogy teljesen egyértelmű volt-e a szabályozás a pályázati kiírásban, akkor mindig a pályázónak adnak igazat. A pályázó számára kedvező döntés születik. Nem szeretném nagyon bátorítani Önöket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, azonban, ha úgy érzik, hogy méltatlan az elutasítás, akkor mindenféleképpen próbálkozzanak panasz benyújtásával.

A pályázati szakaszban kizárólagos az NFU-vel törtéhet kapcsolattartás. Eddig minden pályázati kiírást az adott kiíró-közreműködő szervezettel tudtak megtárgyalni, hogyha kérdésük volt. Ez megváltozott, a kiírásokban szereplő egy darab telefonszám és egy darab e-mail cím az, amin kapcsolatot tarthatnak egészen a pályázat befogadásáig. A befogadástól indul az a szakasz, amire az előbb utaltam. Utána már csak azzal a speciális közreműködő szervezettel kell tartaniuk a kapcsolatot, akik végigkísérik Önöket, illetve a pályázatot egészen annak lezárásáig és a követelés-kezelésig.

A második részben Fodor Kinga kolléganőm segítségével végigvettük azokat az elszámolhatósági szabályokat és problémákat, amelyek a pályázatok buktatói szoktak lenni. Azok a szép célok, amiket a tervezők megfogalmaznak, azok a jó programok, amiket a pályázók a pályázataikban leírnak, nem igazán érnek sokat, hogyha ez csak befektetésként szerepel, és utána magához a támogatáshoz nem sikerül hozzájutni. Illetve ha például előleg formájában megkapják ezeket a forrásokat, utána visszafizetésként még ki kell fizetniük a támogatásokat, ha nem tudnak rendesen elszámolni velük. A hangsúly a rendesen szón van. Szabályos elszámolást kell tudni mindenkinek benyújtania.

Nagyon sok komoly változás történt az NFT 1-hez képest. Ismét nem jár automatikusan az előleg a pályázatok megvalósításához, ezt külön igényelni kell. De nem akármikor. Van egy időkorlát, amin belül az igénylésnek meg kell történnie. Ez úgy hat hónap, és csak az első kifizetési igényig. Tehát amennyiben Önök kifizetési kérelmet nyújtanak be hat hónapnál korábban, akkor ezzel tulajdonképpen elszáll a lehetősége az előleg igénylésének.

Ugyanilyen fontos újítás az NFT 2 során, hogy amennyiben pályázat megvalósítójaként Önök kiszerveznek feladatot, tehát nem maga az intézmény hajtja végre a feladatot, akkor hiába hosszabb maga a program, az első év végiéig — tehát egy éven belül — vagy számlával, vagy szerződéssel gyakorlatilag kötelezettséget kell vállalni már ezen a feladatok végrehajtásáért. Nem történhet meg az, mint az NFT 1-ben, hogy egy két és fél éves program utolsó félévében történik a kötelezettségvállalás mondjuk 80%-ára a vállalt tevékenységeknek.

Nagyon fontos újítás az NFT 1-hez képest, hogy a pályázatok előkészítésének költsége, a felkészülési időszak költségei is elszámolhatóak. Azonban csak és kizárólag az első beadott fizetési kérelemig. Tehát addig teljesülésbe kell, hogy menjen minden olyan tevékenység, ami a pályázat előkészítéséhez közvetlenül kapcsolódott.

A harmadik részben a közoktatást érintő, jelenleg nyitva álló pályázati konstrukciókat tárgyaltuk meg. Itt már kevésbé frontális módon próbáltunk csoportokban dolgozni. A szekció legelején tisztáztuk azt, hogy ez a szekció nem a tartalmi kérdésekről, nem a pedagógiai tartalmi kérdésekről és fejlesztésekről fog szólni, hanem a hogyanról. Ennek megfelelően érintettük a 3.1.1-es konstrukciót, ami egy kiemelt program az Educatio Kht. végrehajtásában. Tulajdonképpen ez a rész fogja össze az összes pályázatos konstrukciót, amit az NFT 2-ben a közoktatás területén megvalósítunk.

Elég sokat beszéltünk a 3.1.4-es konstrukcióról, ami tulajdonképpen, ha jól gondolom, akkor szolgáltatói kosár néven a legismertebb a pályázói körökben. Ez egy tartalmilag nagyon bonyolult konstrukció, azonban pályáztatás-technikai szempontból ez a legegyszerűbb. Egy automatizált konstrukcióként került kiírásra. Hogy mennyire lesz sikeres? Sokat fogunk rajta dolgozni. Nagyon sok információt kell még Önökkel megosztanunk, nagyon sokat kell még beszélgetnünk a következő nyitva álló időszakban, és ebben az Educatio Kht.-val közösen tervezünk összejöveteleket, ahol lehetőség lesz a következő problémák megbeszélésére.

Ugyanígy a régiós együttműködések, a 3.2.2-es hagyományos konstrukciójáról is beszéltünk. Ez hagyományos pályázati konstrukció. Néhány gyakorlati példát is végigvettünk: azokat a leggyakoribb hibákat és problémákat, amik a pályázatírás során meg szoktak jelenni.

Milyen tapasztalataink voltak? Nagyon sok a szinte érthetetlen rövidítés, betűszó, szám, kód az NFT 2-ben is, és természetesen ezek nem azonosan az NFT 1-ben használt fogalomrendszer elemeivel. Sajnos valakinek figyelnie kell ezeket, meg kell ismerni és ezt a belső fogalomrendszert kell használni. Ez ugyanúgy az elszámolhatóság feltétele.

Remélem, hogy nyújtottunk néhány támpontot a sikeres pályázáshoz, bár természetesen ez már nem a Phare-program.

És is szeretnék reflektálni egy mondat erejéig a konferencia nyitóelőadására. Itt sincs királyi út. Tehát az Európai Uniós pályázatoknál mindannyiunknak — nekünk is, a végrehajtás intézményrendszerének — komoly energiát kell befektetni ahhoz, hogy azok az eredmények és célok ténylegesen meg tudjanak valósulni, amiket a tervezők, a tárca, illetve a szakmai műhelyek kigondoltak, kidolgoztak, és amelyek bekerültek az NFT 2 intézményrendszerébe.

Arra szeretném kérni Önöket, hogy figyeljék az ide tartozó két honlapot. A www.nfu.hu honlapon nagyon sok fontos információt láthatnak a pályázatokról. A háttéranyagokat, az eljárások leírásait itt találják, valamint az intézményünk honlapján is elérhető az aktuális pályázóra vonatkozó információ.

Köszönöm szépen a figyelmet!