Bakonyi László

Az Oktatási Hivatal szervezete, feladatai

04 bakonyi l

Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit!

Arra kértek, hogy az Oktatási Hivatal szervezetéről és feladatairól tartsak egy előadást. Azt gondolom, előadásom lényege az, hogy a jelenlévők illetve a közoktatás, a szakképzés és az oktatás más területének képviselői az Oktatási Hivatalról, annak feladatairól és felépítéséről tudjanak meg alapvető információkat. Talán azt is sikerül felvázolnom, hogy mi várható még ezen a területen. Nem vagyok irigylésre méltó helyzetben abban az értelemben, hogy örülnék, ha egy kiforrott, kialakult szervezetről tudnék beszélni, nem pedig a szervezeti átalakulás kellős közepén lévő szervezetről, de megpróbálom a végállapotot felvázolni. A legjobb, ha onnan indulok, hogy miként jött létre az Oktatási Hivatal, mert ebből látni lehet majd a szervezet és a feladat kérdéseit.

Ahogy Igazgató Asszony mondta, a 307/2006. Korm. rendelet hozta létre az Oktatási Hivatalt. Tavaly nyáron a kormányzati infrastruktúra és a rendszer átalakítása során született egy olyan döntés, hogy az oktatással kapcsolatos hatósági, hatósági jellegű, valamint a közoktatás mérésével, értékelésével kapcsolatos feladatokat egy szervezet keretébe kell elhelyezni, hogy így is kevesebb szervezet legyen. Korábban - nem kell időben nagyon messzire menni, tavaly, ill. még év elején is – az alábbi szervezetek láttak el feladatokat az oktatás területén. Az Oktatási és Kulturális Minisztériumot gondolom, mindenki ismeri, több hatósági feladat a minisztériumban volt, illetve ma is ott van. Az OKÉV az a szervezet, amit biztosan mindenki ismer a jelenlevők közül. Közoktatással kapcsolatos nagyon sok hatósági feladat, ill. mérés, értékelés, érettségi, versenyszervezés ennek a szervezetnek a hatáskörébe tartozott, tartozik. Tavaly már a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (NYAK) az OKÉV-be olvadt: ez volt az első jele az átalakulásnak, de ezt én most egy külön szervezetként tüntettem fel, mely a nyelvvizsga rendszerével foglalkozik. 2006 tavaszán, április 1-jével jött létre a Felsőoktatási Regisztrációs Központ (FRKP), amit úgy lehet a legjobban meghatározni, hogy a felsőoktatási OKÉV, hiszen egy olyan hatóság, amelyik a felsőoktatással kapcsolatos állami, hatósági feladatokat látta, látja el. Nem szabad elfeledkezni az Educatio Kht-ról, aki látott el hatósági feladatokat is és mérés-értékelési feladatokat, ill. a Sulinova Kht-ról, amelyik hatósági feladatot is ellátott.

Mi történt az átszervezés során?

bakon

Az Oktatási és Kulturális Minisztériumban működött a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, amely a bizonyítványok, oklevelek egyenértékűségével foglalkozott. Ezt kiemelték onnan. Ugyanígy kiemelésre került az oktatási ágazati informatika, tehát az a szervezet, amelyik azzal foglalkozik, hogy az oktatásban milyen informatikai rendszerek működjenek, milyen fejlesztésekre van szükség általában. Vették még hozzá az OKÉV-et, a NYAK-ot, az FRKP-t, és most következnek a kht-k által ellátott feladatok. Az Educatio Kht-ban működött, működik a Közoktatási Információs Iroda (a KIR üzemeltetője). A Diákigazolvány Ügyfélszolgálat, amely a diákigazolvánnyal, a pedagógus igazolvánnyal foglalkozik; az Országos Felsőoktatási Információs Központ, amely a felsőoktatási felvételi eljárást bonyolítja le, bonyolította le. A Sulinova Kht-ból meg kell említenünk a teljesség kedvéért a Pedagógus Továbbképzési Akkreditációs Irodát, mely a pedagógus továbbképzési akkreditációkkal kapcsolatos feladatokat végzi; valamint az értékelési központot, amely a kompetenciamérésekkel, nemzetközi mérésekkel foglalkozott, foglalkozik.

Az ezekből létrejött szervezetre mondhatjuk azt, hogy ez az Oktatási Hivatal. Ha szabad úgy fogalmazni, elég nagy mammut szervezet mind feladataira nézve, mind egyéb szempontokból. Ha minden jól megy, akkor jövő év elejére a 320 fős létszámot is eléri a szervezet. Az OKÉV-ben és a NYAK-ban az elmúlt évben 200 ember dolgozott. Mindeközben a Sulinova Kht. amellett, hogy megszűnt idén szeptember 1-jével, gyakorlatilag a hatósági feladatok ellátását teljesen elvesztette, az Educatio Kht. az informatikai kiszolgálója mindezeknek a feladatoknak, tehát amikor informatikai rendszert kell működtetni valamelyik hatósági feladathoz, azt továbbra is az Educatio Kht. működteti és csinálja, de a feladatért magáért az Oktatási Hivatal a felelős. Az OKM-et sem szabad még kifelejteni a rendszerből, nemcsak azért, mert az ágazati felelősséget a minisztérium viseli, hanem azért sem, mert bizonyos hatósági ügyekben továbbra is az oktatási és kulturális miniszter az, aki dönt.

A következő dia a feladatokat mutatja meg, illetve azoknak a fő kategóriáit.

bakon1

Hatósági ügyintézés a közoktatásban: megtalálható ugyanez a felsőoktatásban is; közoktatási, felsőoktatási hatósági ellenőrzés: kicsit azért itt kikacsinthatunk a szakképzéssel kapcsolatos hatósági ellenőrzésekhez is, de ott is igazán a közoktatással foglalkozunk. Érettségi, közoktatási felvételi megszervezése, lebonyolítása; mérések, versenyszervezés; felsőoktatási felvételi; ekvivalencia ügyek; nyelvvizsgáztatási akkreditáció; oktatási igazolványok, szakképzés; regionális együttműködés. Ez a nagy feladatcsomag, amelyet el kell látni a következő – rendeletben meghatározott – szervezet keretei között.

bakon2

Van egy országos központunk és van 7 darab regionális igazgatóságunk. Majdnem mindegyiknek az élén van most igazgató is, de van egy olyan igazgatóságunk, ahol éppen nincsen kinevezett igazgatónk.

Az országos központról szeretnék néhány szót mondani először.

bakon3

Van, lesz egy Közoktatás-értékelési Programok Főosztálya elnevezésű szervezeti egységünk, amelyik gyakorlatilag ellátja az érettségi- és versenyszervezési feladatokat, közoktatási koordinációs osztályként a hasonló, ehhez kapcsolódó szervezési feladatokat. Itt található a pedagógiai mérés-értékelés, illetve a logisztika, amely a szállítást és a kapcsolódó feladatokat végzi. Lesz egy Közoktatás Hatósági Főosztályunk, amely foglalkozik a közoktatási akkreditációval, ill. a tankönyvekkel. Hatósági ellenőrzés: mindenki ismeri a jelenséget, amikor ellenőrzésre érkezik az OKÉV valamelyik csapata a sok közül. Most az ellenőrzésből még több lesz, mármint darabra, ezután a felsőoktatási intézményekbe is megyünk. Ha van itt a felsőoktatásból kolléga, jelzem, hogy megyünk, nem lehet megúszni az ellenőrzéseket. A Magyar Ekvivalencia és Információs Központ megmarad, úgymint a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ. A Felsőoktatási Hatósági Főosztály, a felsőoktatási engedélyezés, nyilvántartás, az a rész, ami a közoktatás területén a jegyzők által ellátott feladatkör.

A felsőoktatási hatósági ügyintézés egyik legnagyobb kapcsolódási pontja a közoktatáshoz - ami csak egy sorként jelenik meg - a felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatos valamennyi ügyintézés. Idén nagyon jelentős változások lesznek, most ezekről nem szeretnék beszélni. Minden régióban lesz tájékoztatás a felvételi rendszer újabb változásairól. Nem alapvető a változás, csak a pontszámítási rendszer lesz teljesen új, más változás nem várható. Közoktatási hatósági ügyintézés - ebben az ügyben azt gondolom, már mindenki találkozott a szervezetekkel korábban. Most arra kell felhívni a figyelmet, hogy majdnem mindegyik hatósági ügyintézésnél az Oktatási Hivatal az, amivel kapcsolatba kell kerülni.

bakon4

Értelemszerűen nem minden esetben az országos központtal: azokban az ügyekben, amelyek az iskola alapvető kérelmével foglalkoznak (nincs is itt mindegyik feltüntetve, mert például a maximális csoportlétszámtól való eltérést és a hasonló kérdéseket nem jelzem külön), eddig a regionális igazgatóságokhoz kellett küldeni és ott kellett intézni az ügyeket. Azt szeretnénk elérni, hogy valamennyi hatósági ügyben az iskola, a fenntartó a regionális igazgatóság felé forduljon és a regionális igazgatósággal legyen kapcsolatban, annak érdekében, hogy ne kelljen keresgélni, éppen hova és kinek kell küldeni azt a papírt, amit ki kellett tölteni, vagy kit kell megkeresni, a kérdéses üggyel kapcsolatban. Ez a kormányzati szerkezetátalakítás egy másik kérdése, ami nem is a szerkezetátalakításhoz, hanem inkább az ügyintézési reformhoz kötődik: hogy egy helyre kelljen mindenkinek fordulnia, nem pedig sokhoz.

Természetesen lesznek olyan ügyek, amelyeket központilag intézünk, mert például a tankönyvvé nyilvánítást nem tudjuk minden régióban önállóan elvégezni, tehát ez megmarad a központi ügyintézés keretei között. De akár a szakértői névjegyzéktől kezdve, sok más hasonló is van.

bakon5

bakon6

A hatósági ellenőrzést, azt gondolom, mindenki ismeri. Közoktatási intézmények hatósági ellenőrzése: ugyanez a csapat fogja intézni a felsőoktatási intézmények hatósági ellenőrzését is, így létszáma ennek megfelelően jelentősen bővül. Ezen a területen nem lesznek nagy változások: a regionális és a központi kollégák is ugyanúgy járnak majd ellenőrzésekre. Országosan koordináltan és egységes szempontrendszer szerint járunk el, különös tekintettel arra, hogy emelkedett a felügyeleti bírságnak az összege: maximális határa, 1 millió Ft lett.  Erre mindenkinek felhívnám a figyelmét, mivel már nem 100 000 Ft-ot lehet kockáztatni, hanem 1 000 000 Ft-ot, amellyel kapcsolatban tarifarendszer is készül vagy már el is készült. Erről majd a kollégák beszélnek Önöknek a következő időszakban.

bakon7

Az érettségik, a mérések, a különböző versenyek szervezése eddig is az OKÉV-ben zajlott, ott dolgoztak vele, ezután is ugyanazok a kollegák fognak vele foglalkozni.

A középfokú felvételi (már ameddig van, és ahogy van): erről nem tudunk mi sem. Jövőbe látó gondolatokat ismerünk, tényeket nem. Érettségi vizsgák, különböző mérések, nemzetközi mérések: ugyanazzal a rendszerrel találkozunk ezután is, mint ahogyan eddig működött.

bakon8

Ekvivalencia ügyek: nem valószínű, hogy közoktatáshoz kötődő volt eddig, vagy nem mindenki érezte. A Magyar Ekvivalencia és Információs Központ által kiadott dokumentumokkal (bizonyítványokkal, szakképzettségekkel, oklevelekkel) való egyenértékűség, illetve honosítás kérdésköre tartozik ide, mely szintén a Hivatal keretein belül található. Tehát, ha pl. külföldön szerzett különböző végzettségekről kell nyilatkozni, akkor is a Hivatalhoz kell fordulni.

bakon9

Nyelvvizsgáztatási akkreditáció: szerintem arról, hogy mi ez és pontosan hogyan működik, nem sokat tudnak. Létezik egy külön szervezet, amelyik akkreditálja a nyelvvizsga központokat és nyelvvizsga rendszereket, ennek a működtetése, hatósági ügyintézése a Hivatal keretein belül található. De ha valakinek nyelvvizsga problémája van, például elveszett a nyelvvizsga bizonyítványa, vagy jogosan kifogásolnivalót talál a nyelvvizsga eljárás folyamatában, akkor a Hivatalhoz lehet fordulni ezekben az ügyekben is.

bakon10

A nem igazán hatósági feladatok körébe tartozik a szakképzés, regionalitás, tájékoztatás kérdése. Ezekről mind beszéltem már, a nem közoktatási témákról is. Eddig is, ezután is az Oktatási Hivatal működteti a közoktatási fórumokat, amelyek regionális szinten egyeztetik a közoktatás fejlesztési stratégiákat. A Hivatal működteti a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságokat, amelyek a szakképzés területén megnövekedő hatáskörrel rendelkeznek január 1-től: egyrészt döntési jogkörük lesz a decentralizált pályázatok kapcsán, másrészt a régiónak a szakképzési beiskolázási tervével, arányaival, egyebekkel kapcsolatban is ezek a szervezetek fognak dönteni. Mindezeknek a működtetése az Oktatási Hivatal feladat- és hatásköre. Eddig is a Hivatal és a regionális igazgatóságaink látták el azokat a bizonyos feladatokat, amelyekben véleményezni kellett különböző intézkedési terveket, koncepciókat kellett előállítani ill. összeszerkeszteni. Talán új feladat – én nem így gondolom, csak részben –, de mindenképpen új feladat, hogy az egész országra kiterjedő oktatási információs szolgáltatást kell működtetni az Oktatási Hivatalnak. Ez egy olyan rendszer, aminek keretében - ha oktatással kapcsolatos a kérdés, és nem egy szakképzéssel kapcsolatos olyan szakmai ügy, amivel a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézethez kell fordulni - az Oktatási Hivatal megfelelő szervezetein keresztül kell választ kapni. Tehát egy ilyen egypontos ügyfélszolgálati rendszerben, ha kérdésem van, akkor egy helyre kell mennem mindazokkal a kérdésekkel kapcsolatban, amiket eddig elmondtam. Kezdve a felsőoktatástól, a közoktatáson át az ekvivalencia, nyelvvizsgáztatás, szakképzés kérdésköréig. Azt gondolom, hogy  ez új, ilyen eddig nem nagyon volt, ill. ha volt, akkor az kollegiális alapon működött, hiszen én is tudom, mindannyian tudjuk, hogy ha valaki kérdezett, továbbjutott a kérdés, a választ megpróbálták megtalálni és megadni rá. De ezt most már alapfeladatként kell, hogy működtessük. Nehéz feladat lesz, azért ezt el kell mondanom.

bakon11

Ágazati informatika: talán mindenki találkozott vele, talán nem, igazából, én azt gondolom, a különböző fejlesztési programok előkészítéséről szól ez a terület. Nem biztos, hogy napi szinten mindenki találkozik vele, viszont az oktatási igazolványokkal igen.

bakon12

A diákigazolvány-rendszer működtetését, az oktatói igazolványok, a hallgatói igazolványok, a pedagógus igazolványok rendszerét a Hivatalon keresztül és a Hivatalon belül kell ellátnunk. Talán egyszer sikerül is ellátnunk rendesen, mert én most azt mondom, hogy nem biztos, hogy tökéletesen csináljuk.

Ez mind, így elejétől a végéig, az Oktatási Hivatal. Azt csak remélni tudom, hogy ez a rövid és nagyon gyors áttekintés megmutatja, mekkora ez a feladat. Én azt gondolom, hogy nem kicsi, hanem nagyon szerteágazó feladat, nagyon sok mindent tartalmaz, és nagyon sok mindent kell ellátni benne, tehát azt kell jeleznem, hogy az átalakuló szervezet, mint feladatot, ezt csak folyamatosan, szép lassan fogja tudni felvenni, de minden beérik a maga helyére, és a maga módjára. Magyarul: kis türelmet kérünk, hogyha nem működik rögtön minden azonnal úgy, ahogyan mi vagy Önök szeretnék, de remélem, hogy a következő két-három hónapban az összes problémát le fogjuk küzdeni ezen a téren.

Azt gondolom, a szervezetről és egyebekről ennyit lehet jól elmondani, röviden, tömören.

Köszönöm szépen a figyelmüket!