Bella Tibor

Az Általános iskola szekció összefoglalója

20 bella t

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az általános iskolai szekcióban az első témakörünk a „Ringben a kompetencia alapú oktatás gyakorlati megvalósítása” volt. Ezzel egyből a közepébe vágtunk gondjainknak és azonnal világossá vált, hogy a kollégák meggyőzése nélkül ezt a feladatot nem tudjuk elvégezni. Ezért egy komoly attitűd-váltást kell létrehoznunk a nevelő testületekben. Az is kirajzolódott, hogy az intézményen belül ún. változáskezelést célszerű alkalmaznunk.

Itt kiemelnénk ezen belül:

  • egy ösztönző rendszert,
  • egy erőforrással foglalkozó menedzsmentet,
  • és azt a stratégiai tervezést, amit majd végre kell hajtani.

Az eszközrendszerrel is nagy problémák merültek fel. Ezen talán segít nekünk majd a suliNova adatbankja, amely reményeink szerint hamarosan teljesen nyitottá fog válni.

Fel kell arra is készülnünk, hogy ez a változáskezelés nem lesz konfliktusmentes, hanem ez is komoly feladat elé állítja majd az intézményvezetőket.

Összességében megállapítottuk, hogy újfajta pedagógus kultúrát kell kialakítanunk.

A másik témánk: „Startra kész az 5-6. osztályos nem szakrendszerű oktatás gyakorlati megvalósítása” volt. Inkább kérdésként tettük fel, vajon készek vagyunk-e a startra? Mindenképpen egyetértettünk abban, hogy az 5-6. osztályban még inkább nem szaktárgyat tanítunk, hanem képességeket fejlesztünk. A hangsúly tehát nem az ismeretátadáson, hanem a képességfejlesztésen kell, hogy legyen.

Felvetődött a 120 órás képzéseknek a tartalma, minősége és mennyisége is.

Foglalkoztunk az időkerettel, a különböző pedagógus végzettségek beszámíthatóságával, a fejlesztendő képességek területével, hogy melyek ezek; a gondolkodási képességek, kompetenciák feltárásával.

Érintettük a méréseket is, hogy hogyan fog ez változni, milyen módon kell átalakítanunk ezeket, valamint a nem szakrendszerű oktatás dokumentációjáról is beszélgettünk.

Csak néhányat említettem abból a sok- sok felvetődött kérdésből, amit a konferencia során feltettünk egymásnak. Azt azonban világosan kell látni, hogy még számtalan sok kérdés maradt megválaszolatlanul, és még számtalan sok kérdés fog felvetődni a gyakorlati megvalósítás során. Ezt tükrözi a kollegák aktív közreműködése is, hiszen a végén valóságos kérdésözön indult el.

Azt hiszem, megszokott már, hogy mindig az általános iskolai szekció képviselteti magát a legnagyobb létszámmal. Most is 44-en voltunk.

Itt szeretném megköszönni a kollégák aktivitását, a közreműködő kollegáknak is mély tisztelettel szeretnék köszönetet mondani ezért a munkájukért.

Köszönöm szépen.