Dr. Szenes György

A Középiskola szekció összefoglalója

21 szenes gy

Szekciónként három témában tartottak gondolatébresztő előadást. A szekció létszáma 15 és 30 között mozgott. A vitának a kevés idő szabott csak határt. Sok kérdésben egymással ütköző, vitázó, polemizáló vélemények hangzottak el.

Az első előadás „A pedagógusok értékelése az intézményekben” címmel hangzott el. A program összeállításakor azt gondoltuk, hogy ez ennek az évnek a slágertémája. A minőségirányítási program részeként az iskoláknak el kellett készíteniük, a pedagógus minősítési rendszerét. Palotás Zoltán, a QUALY-CO Oktatási Tanácsadó Kft. szakmai igazgatója ismertette az ő rendszerüket, majd számítógépes szoftver segítségével mutatta be azt a lehetőséget, hogy milyen módon lehet a különböző pedagógus tevékenységeket számszerűsíteni.

Sok érdekes gondolat is felvetődött, ami talán mindenhol előkerült, amikor e téma volt terítéken. A közalkalmazotti státusz a minőségnek a gátját jelentheti, mivel nincs differenciált bérezés. A közalkalmazotti jogviszonyban lévő, ha kiválóan dolgozik, vagy ha éppen, hogy csak elfogadhatóan, érdemben nincs differencia a bérek között.

A második előadónk Bakos Károly volt, aki a felsőoktatási felvételi eljárásról szólt. Nem kizárólag az új, 480 pontos rendszerről, hanem azokról a változásokról is, amely az elmúlt évben még bekövetkezett. A felsőoktatási intézmények költségtérítéses és államilag támogatott kereteiben egy jelentős változás állt be a hallgatók eloszlásában. Ebben az évben előfordulhatott az, hogy egyes felsőoktatási intézményeknek államilag finanszírozott, vagyis támogatott hely nem maradt, mert a hozzá jelentkező tanulóknak a pontszáma annyira alacsony volt, hogy a magas pontszámú, magasabb presztízsű oktatási intézményekhez kerültek az államilag finanszírozott hallgatók. Ez a folyamat valószínűleg az elkövetkezendő időszakban még erősödni is fog.

A harmadik előadónk dr. Hadházy Tibor tanszékvezető főiskolai tanár volt, aki a bolognai folyamatba illeszkedő tanárképzésről szólt. Beszélt azokról a dilemmákról, amelyek a bolognai rendszer bevezetésével kerültek elő. Mindannyian tudjuk, hogy egységes pedagógusképzés lesz, mint eddig volt. A képzés master szintre került, az alapképzésben végzettek nem jogosultak a pedagógus munkára. A mester fokozatra a hallgatóknak a 30-35% -a fog csak bekerülni.

Megköszönöm azon kollégáimnak a részvételét, akik igen aktívan vitáztak egymással és az előadókkal. Igazán jó hangulatú volt a középiskolai szekció, még egyszer köszönöm mindannyiuknak.