Gönczi Károly

A kompetencia alapú oktatás bevezetésének tapasztalatai

 36 gonczi k

A TIOK a Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központ rövidítése. 2005-ben a HEFOP 3.1.2- es intézkedés keretén belül az Észak-alföldi Régióban egyedüli nyertesként konzorciumban kezdtük meg működésünket. A konzorcium vezetője a kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnázium Közgazdasági Szakközépiskola lett. A konzorciumban Kisújszállás, Szolnok, Jászberény, Tiszafüred, Hajdúszoboszló, Tiszavasvári, Püspökladány néhány intézménye vett részt. Feladatunk a suliNova által koordinált – a magyar közoktatás egyik legjelentősebb – program a fiatalok munkaerőpiacon való elhelyezkedési esélyeinek javítását, az egész életen át tartó tanulás igényének kialakítását, ennek érdekében a képességfejlesztést és a pedagógiai módszertani kultúra megújítását célozta meg a kompetencia alapú programcsomagok tesztelése révén.

Konzorciumunk az alábbi programcsomagokat tesztelte: óvodai programcsomag, szövegértés-szövegalkotás, matematika-logika, idegen nyelv, szociális életvitel és környezeti nevelés, életpálya-építés, információs és kommunikációs technológia.

Kettő éves munkánkat eredményesnek értékeltük.

A konzorciumi szerveződésből adódó eredményeink:

  • Olyan kapcsolatok születtek, amelyek a pályázaton túlmutatnak. A projekt befejezése után is számítunk egymásra. Folyamatosan látogatjuk egymás óráit, közös szakmai napokon veszünk részt. Tanácsot kérünk egymástól oktatás-nevelési kérdésekben.
  • A kapcsolatrendszert más területen is hasznosítottuk. Tervezzük a pályázat folytatásában. A követő (HEFOP 3.1.3) intézmények közül soknak mi hívtuk fel a figyelmét a pályázati lehetőségekre, közreműködtünk pályázatuk megírásában, információkkal láttuk el őket a siker elérésében. Elindult egy – igaz gyermekcipőben járó – hálózatépítési tevékenység.
  • Az egymástól való tanulás lehetőségét kihasználtuk, egymás értékeinek megismerését, szervezési, oktatási, nevelési területeken is fontosnak tartottuk. Minden konzorciumi tag hozott valami újat a projektbe.
  • Modellértékű együttműködés jött létre az intézményfokok között. A konzorcium tagjai érzékenyek lettek egymás problémáira. Megismerkedtünk az egyes intézményfokok gondjaival, megoldásokat kerestünk az intézményfokok közötti átmenet megkönnyítésére.

A fejlesztő programok kipróbálásához kapcsolódó eredmények:

  • A konzorciumban lévő oktatási intézmények rendelkeznek a kulcskompetenciák fejlesztéséhez szükséges humán erőforrással, tárgyi feltételekkel és módszertani anyagokkal. A konzorciumban közel 100 pedagógus végezte el a kompetencia alapú programcsomagokhoz szükséges továbbképzéseket. Belső továbbképzésekkel, szakmai fórumok megtartásával tovább fejlesztettük ezen képességeket. A konzorcium tagjainál intézményenként közel 5 millió forintos eszközbeszerzésre nyílt mód.
  • A programban résztvevő pedagógusok rendelkeznek multiplikációs képességekkel. Intézményi szinten akkor tarthatunk fenn tartós eredményeket, ha azok nem csak a „kipróbáló tanárokat” és diákjaikat érintik, hanem az iskolai pedagógiai kultúra részévé válnak. Az intézmények pedagógiai programjaikat átdolgozva – intézményi, szervezeti szinten is - elkötelezték magukat a kompetencia alapú oktatás mellett.
  • A programban résztvevő pedagógusok a környezetükben más területeken is tudják hasznosítani a megszerzett tudásukat. Pedagógusaink közül sokan tevékenykednek mentorként, képzőként, vezetnek szakmai műhelyeket, tevékenykednek szakmai monitoring szakértőként, hívják őket hospitálni, projektvezetői tevékenységet folytatnak. Tapasztalataikkal sokat segítenek azoknak az iskoláknak, akik csak most ismerkednek a kompetencia alapú oktatással.
  • A projekt végére jól működő, minden intézmény számára adaptálható programcsomagok kerültek a magyar közoktatásba. Pedagógusaink tesztelő munkája és javaslataik hozzájárultak ahhoz, hogy a programcsomagok szakmai színvonala emelkedjen. Büszkék vagyunk arra, hogy a programcsomagok kidolgozói javaslatainkat beépítették a tananyagokba.
  • Multiplikációra kész iskolák mentoraiként segítjük a program terjesztését. A kompetencia alapú oktatásban tapasztalatot szerzett pedagógusaink szakértelmükkel segítik a követő intézmények munkáját.

A suliNova Kht., az OKM visszajelzései, a szülői vélemények, a diákok fejlődése, a pedagógus kollégák körében végzett felmérések azt mutatják, hogy sikeres két év áll mögöttünk. Ezt a munkát folytatni kívánjuk a következő pályázatunkban is – amennyiben sikeres lesz a pályázatunk. Az a projekt a hálózatépítésről szól, amikor is segítenünk kell azokat az intézményeket, amelyek ezek után kívánnak csatlakozni a kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez. Olyan hátteret kell kialakítani, ahol közel 3000 intézmény számára képzési lehetőséget, mentorálási lehetőséget, óralátogatási lehetőséget biztosítsunk az érdeklődő, és pályázatokon nyertes intézmények számára. Bíztatok mindenkit, hogy pályázzon ezekre az európai uniós forrásokra, hiszen több éven át tesztelt, komplex fejlesztésekhez juthatnak ezáltal.

Végül köszönet illet meg minden résztvevőt, aki a projektünkben dolgozott, hiszen ahhoz az eredményhez, amit itt leírtam, egy csapatra volt szükség, ahol mindenki tette a dolgát és segítette egymást.