Mandák Csaba:

A kompetencia alapú programcsomagok bemutatása

mandakcsaba szekcio

A HEFOP 3.1.1 Kompetencia alapú programcsomagok bemutatása

Az első NFT keretében 2004 tavaszán indult el az a programfejlesztési tevékenység, melynek célja hat kiemelt kompetenciaterületen olyan programcsomagok létrehozása volt, amelyek egyszerre illeszkednek az NFT és a NAT célkitűzéseihez.

Az Általános iskola szekció már a tavalyi konferencián is foglalkozott a programcsomagokkal. Nagy érdeklődéssel hallgattuk a fejlesztés eredményeiről szóló beszámolót.

Az idei évben abban a szerencsében van részünk, hogy a szekcióülést abban a teremben tarthatjuk, ahol körülöttünk körben az asztalokon láthatók kiállítva az elkészült anyagok. A szekció résztvevői között vannak, akik kipróbálók, vannak, akik fejlesztőként vettek részt a munkában. Minden adott tehát ahhoz, hogy minden oldalról „körüljárjuk” a programcsomagok iskolára gyakorolt hatását.

A magam részéről azt várom, hogy azokban az iskolákban ahol elkezdik használni ezeket a taneszközöket, „fenekestül felfordul a világ”.

Azt várom - és ezeknek az anyagoknak az alkalmazásával ez lehetetlen is lenne -, hogy megszűnnek a rutinból tartott órák.

Azt várom, hogy, a programcsomagokban megjelenő rendkívül sokszínű módszertani kultúra végre gyökeret ver a magyar általános iskolákban.

Azt várom, hogy azok a pedagógusok, akik ezeket a tananyagokat alkalmazzák, maguk is elkezdenek modulokat írni a saját osztályaik, a saját tanítványaik számára.

A programcsomagokban leírt, megtervezett órákra, módszerekre bizony készülni kell, mégpedig sokat kell készülni.

Elérhetik-e ezek a programcsomagok a céljukat? Alkalmasak-e arra, hogy meghonosodjanak a gyakorlatban?

Ezekre a kérdésekre várjuk a választ, most elsősorban a kipróbáló iskoláktól.