Bicsákné Némethy Terézia

Az IKT a speciális pedagógiában – szabadon választható EPICT modul

(171)Bicsákné szekció

bics

A gyógypedagógiai rehabilitáció a sérülés következményeinek figyelembevételével minimalizálni igyekszik a normál és a sérült ember teljesítménye közti különbségeket. Ennek érdekében sokféle terápiás eszközt alkalmaz, ezek közül a legújabb a számítógép. Az IKT-eszközök új távlatokat adnak a gyógypedagógiai ellátásnak, mivel hiányzó képességeket pótolhatunk, vagy fejleszthetünk vele anélkül, hogy stigmatizálnánk tanítványainkat. Az egyéb segédeszközök megbélyegző hatását a folyamatos szemléletformálás sem képes legyőzni. A számítógép esetében erről nincs szó, hiszen egy mindenki által használt, bevett technikai eszközről van szó, melynek használata minden gyermek számára vonzó. Azok a sokoldalúan kihasználható lehetőségek, amit az IKT nyújt, más eszközöknél nem valósulnak meg. A folyamatos technikai fejlődés ráadásul újabb és újabb egyre tökéletesedő megoldásokat tesz lehetővé.

A címdián látható gyermek a tanítványom. A következőkben egy valóságos helyzetben szeretném megmutatni az EPICT V 10 moduljának tananyagát és annak gyakorlati hasznosságát. A választott gyermek halmozottan sérült. A választásom azért esett rá, mert ha nála ennyi mindent meg tudunk oldani az IKT segítségével, akkor talán elképzelhető, hogy kevésbé sérült gyermekeknél milyen kézenfekvő a gyakorlati haszna.

bics1

A mozgás sérülése miatt nem tud kézzel írni.

A látás sérülése miatt nem tudja elolvasni a könyv és munkafüzet feladatait.

Az értelem sérülése miatt nem tudja ilyen nagy lépésekben elsajátítani a tananyagot.

A figyelme nem köthető le tartósan, nem tud koncentrálni.

Hogyan sajátítsa el a tananyagot?

bics2

Az írást szövegszerkesztő segítségével tanítom.

A beépített lehetőségek maximális és egyénre szabott kihasználásával ismertetem a betűket, az írást, a szövegszerkesztő használatát. Ma már ott tartunk, hogy használja a levelezőprogramot és tud levelet írni az osztálytársaknak!

bics3

A megfelelő méretű betű és betűszín beállítása nagyon fontos, amelyet a gyermek aktív közreműködésével alakítunk ki, és sablonként használhatunk a későbbiek folyamán.

bics4

Számomra leginkább megkapó az az öröm, amit a számítógép önálló használata szerez a tanítványomnak. Olyan motivációs és kreatív gondolkodásra serkentő erőt jelent, amit más eszközzel nem tudnék elérni.

bics5

Az olvasás tanításakor a megfelelő méretre való nagyítás, a könyv és feladatlap feladatainak a számítógép képernyőjére felvitele, az ehhez szükséges eszközök megismertetése, és folyamatos alkalmazásuk a cél. A kigondolt megoldások változatosak, de mindig vannak olyan elemek, amik állandóak. Például a dátum, a cím elhelyezése, a feladatok sorszámának jelölése. Egyre bővül azoknak az elemeknek a száma a Word lehetőségeiből, amiket megtanítok, majd folyamatosan alkalmazunk.

bics6

bics7

A matematika tanításakor igyekszem látványossá tenni a mennyiségek és műveletek megjelenítését. A képernyőre vitt szemléltető és gyakorló anyagok egyúttal a Word eszközeinek tanítását is jelentik. Például beszúrás Webdingsből, 78-as betűméret, alakzatok rajzolása, csoportosítás, hátraküldés. Kinyomtatva a kézzel történő íráshoz jelentenek segítséget. A gyógypedagógiában alkalmazott cselekvésbe ágyazott gondolkodáshoz rengeteg lehetőséget teremt az IKT.

bics8

A gép használata a felnőttség jele. Hatalmas motivációs erőt jelent. A feladatok változatossá tehetők és a monoton gyakorlás sem unalmas. Szabad teret ad az egyéni próbálkozásoknak, felébreszti a gyermek kíváncsiságát. A gondolkodást cselekvés követi és a látható eredmény azonnali visszacsatolást jelent, ami nagyon fontos a mi tanítványainknál. A gép egyenrangú partner, nem okoz szorongást, nem kell a tekintélyével megvívni. A gyógypedagógus szerepe a háttérből való segítés, az önállóságra nevelés. Az én tanítványom viszonya a számítógéphez teljesen bizalmas. Úgy beszélget vele oldottan, mintha a barátja lenne…