Szalayné Tahy Zsuzsa

Az EPICT táblázatkezelés tananyagának beépítése a tanítási órába

(173)Szalayné szekció

Cél

Az EPICT kettős célt tűzött ki. Egyrészt nagyon fontos, hogy a hallgatók a tanfolyam elvégzése so­rán új ismeretekre tegyenek szert, másrészt ezen ismereteket fel kell használniuk az oktatásban, ami módszertani fejlesztést is jelent. A tananyag e kettős célnak megfelelően számos felhaszná­lási példát ad, melyben ötleteket adunk különböző tantárgyak keretében a felhasználás területeire, és kidolgozott gyakorlatokkal, tananyaggal segítjük az eszközhasználat elsajátítását. A példák és a feladatok válogatása során egyaránt gondoltunk az egész kicsiket oktatókra (óvónőkre is), a humán érdeklődésűekre és a reáltantárgyakat tanító kollégákra. A táblázatkezelés sok országban a matematika tananyag része – így Dániában is. Az eredeti tananyag ezért matematikatanárok számára nem tartalmazott példákat. A honosítás során rájuk is gondoltunk.

A dán tananyag gyakorlatai teljesen kezdőknek készültek. Mi úgy gondoltuk, hogy sokan foglalkoztak már valamennyit táblázatkezeléssel, többen már ECDL vizsgát is tettek e modulból. Ezért az eredeti gyakorlatok mellé a „látott már táblázatkezelőt”, illetve a „rendszeresen használja az eszközt napi munkájában” típusú felhasználónak is igyekeztünk új ismereteket adni. Mindenki saját szintjéről indulhat, sőt az is a hallgatótól függ, hogy mennyit halad előre ismereteiben. A haladást indokolja, hogy minél érdekesebb a gyakorlat, annál több ismeret kell a megoldáshoz.

A tananyag

  • Bevezetés: nagyon röviden leírja, hogy miért érdemes a táblázatkezelés modult elvégezni.
  • Módszertani leírás: elsősorban módszertani ötleteket ad, bemutatja, hogy különböző helyzetekben hogyan használhatjuk a táblázatkezelőt a tanítás során.
  • Gyakorló feladatok: általában a módszertani leíráshoz kapcsolódva konkrét gyakorló feladatokon lehet kipróbálni a problémák megoldását. A gyakorlatokban a problémát lépésről lépésre lebontva lehet feldolgozni. Egyes lépések megoldását jegyzethivatkozás, részmegoldás, illetve filmrészlet segíti, melyek a szövegben hivatkozásként megtalálhatók.
  • Segédanyagok a táblázatkezelők használatához: a táblázatkezelési ismereteket tanulni szándékozók számára a Jónás Katalin–Szalayné Tahy Zsuzsa: Szövegszerkesztés és táblázatkezelés pedagógusoknak című, az ISZE gondozásában megjelent könyv megfelelő fejezete elektronikusan is elérhető. Akik azonban már tudnak néhány dolgot, esetleg csupán hiányosak az ismereteik, azoknak az egyes feladatok megoldásához nem kell a könyvet olvasniuk, remélhetőleg elegendő a rövidfilmek, a leírások tanulmányozása.

Beadandó munka: a feladat egy oktatási alkalmazás leírása, ami remélhetőleg meg is valósul. Ezen belül teljes módszertani és IKT-felhasználási elemzést kell adni, amely bemutatja, hogy a hallgató minden szempontból átgondolta tervét, felmutatja azokat a pontokat, amelyek számára módszertanilag vagy IKT-ismeretek szempontjából előrelépést jelentettek. Ez azt is jelenti, hogy nincsenek előre elkészített megoldások, mindenkit a saját indulási szintjéhez képest értékelünk.