Kovács Istvánné

Hátrányos helyzetű (kiemelten cigány) gyermekek/tanulók integrációs nevelésének/oktatásának elmélete és gyakorlata – akkreditált pedagógus továbbképzési program

15 kovacsistvanne

 1. A továbbképzés célja:

A résztvevők megismertetése a hátrányos helyzetű (kiemelten cigány) gyermekek/tanulók integrációs nevelésének/oktatásának jogszabályi követelményeivel, elméleti és gyakorlati alapjaival:

 • a személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokkal,
 • a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programokkal,
 • a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységekkel,
 • a tanulók haladását, fejlődését segítő értékelési módokkal.
 1. A továbbképzés célcsoportja:
 • tanítók, tanárok, intézményvezetők, helyettesek, osztályfőnökök.
 1. A továbbképzés tartalmának rövid ismertetése:

A program a résztvevőkkel a közoktatás egyik legvitatottabb és legproblémásabb területét dolgozza fel. Hiánypótló az eddig megjelent új rendelet és az érvényben lévő intézményi dokumentáció koherenciájának megteremtéséhez.

 • A továbbképzés programja megismerteti a résztvevőket a képesség-kibontakoztató és integrációs fejlesztés jogszabályi hátterével, az ebből adódó intézményi szintű pedagógiai feladatokkal.
 • Az iskolai pedagógiai folyamatok részelemei közül segítséget ad a személyiség és közösségfejlesztéshez, a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységekhez. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő és egyéni haladásukat követő értékelési programok kidolgozásához.
 • A résztvevők gyakorlatot szereznek személyiség- és közösségfejlesztő foglakozások tervezésében, szervezésében és vezetésében.
 • Felelevenítik, és alkotó módon alkalmazzák a differenciált tanulásirányítással és szervezéssel összefüggő ismereteiket. Kiegészítik ezeket korszerű és újszerű eljárási módokkal (kooperatív tanulás, önálló tanulás).
 • Szerepjátékok során megismerkednek különböző hátránykompenzáló nevelési eljárásokkal.
 • Jártasságot szereznek az új típusú értékelési módok alkalmazásából.
 • Az elsajátított ismeretekkel a pedagógusok alkalmassá válnak az iskolai képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés programjának kidolgozására és gyakorlati megvalósítására.
 1. A továbbképzés óraszáma: 30 óra
 1. A továbbképzés díja:

35.000 Ft/fő, mely mind a pedagógus-továbbképzési keretből, mind a pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételére biztosított 720 Ft/gyermek, tanuló kötött normatíva összegéből finanszírozható.

 1. A tanfolyam egyéb költsége:

2.000 Ft kötelező tanfolyami jegyzet, mely tartalmazza az előadások diáit, a vonatkozó jogszabályok gyűjteményét, valamint a gyakorlatokhoz szükséges segédanyagokat, feladatokat.

 1. A tanfolyam helyszíne:

Legalább 12 fő jelentkezése esetén a jelentkezők földrajzi elhelyezkedésétől függően tetszőlegesen választható.

 1. A tanfolyam időpontja:

A képzést elsősorban hétvégi időpontokban ajánljuk. Eddigi tapasztalataink szerint legalkalmasabb két egymást követő hétvégén (pénteken délután 14 órától 19 óráig, szombaton 8 órától 16 óráig) megtartani, de ettől eltérő időpontokban is szervezhető.

 1. A tanfolyam trénerei:

A polgári Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Diákotthon pedagógusai, akik speciális felkészültséggel, több éves gyakorlattal, fejlesztési tapasztalatokkal rendelkeznek ezen a területen: Bene Lászlóné, Gál Jánosné, Komlós Barnabásné, Kovács Istvánné, Sándor Antalné.

 1. A tanfolyamot elvégzők tanúsítványt kapnak. A tanúsítvány kiadásának feltétele:
 • a továbbképzés min. 80%-án való részvétel,
 • az írásbeli teszt témaelemenként megfogalmazott kérdéseire legalább 50%-ban jó válasz, és összességében legalább 60%-os teljesítmény,
 • az írásbeli kezdetéig megadott szempontsorok alapján elkészített 2-3 oldalas dolgozat.
 1. A tanfolyam alapítási és indítási engedélyének száma: OM 244 / 49 / 2003.

Tanfolyami időpont

Helyszín

2004. január 16., 17., 23., 24.

Budapest

2004. március 5., 6., 12., 13.

Debrecen

 suli

SULISZERVIZ Oktatási és Szakértői Iroda Kft.

4024 Debrecen, Kossuth u. 42.

Cg. 09-09-009693

web: www.suliszerviz.com

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

(/fax: (52) 534-490

(: (52) 534-491

mobil(: (20) 9739-769; (20) 9750-678

OKÉV nyilvántartási szám: 05-0194-02

Intézmény-akkreditációs lajstromszám: 0250

         

 

Jelentkezési lap

akkreditált pedagógus-továbbképzésre

A jelentkezési lapot a Suliszerviz címére kérjük visszaküldeni!

A jelentkező adatai

Név:

Leánykori név:

Anyja neve:

Születési hely és idő:

Munkakör, szak:

Értesítési cím:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

A delegáló intézmény adatai

Név:

Cím:

Intézményvezető neve:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

A választott program ADATAI

Megnevezése:

Időpontja:

Helyszíne:

Ezen jelentkezési lap benyújtásával a Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda és a delegáló intézmény között szerződés jön létre, melyre a Polgári Törvénykönyv előírásai érvényesek. A jelentkezés lemondására a program indulása előtt hét munkanappal van lehetőség. Ezen időn belül történt lemondás esetén, vagy a lemondás hiányában, illetve az adott képzés követelményeinek nem teljesítése esetén, a delegáló intézmény köteles a program költségét megtéríteni.

Kelt: …………………………., 200  . ……………………………..

a jelentkező aláírása                                         a delegáló aláírása